Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - aktualności
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii aktualności

Powstanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Łękach

2 dni temu

12 lipca 2024 r. Gmina Kęty podpisała umowę, w ramach której wybudowany zostanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach.


Koszt wykonania robót wyniesie prawie 1 170 000 zł brutto a realizacją zadania zajmie się Firma Usługowo Handlowa „WALEK” Dariusz Waligóra z Żarek.


W ramach robót budowlanych powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową, siecią kablową oświetlenia drogowego oraz skarpami drogowymi. Przebudowane zostaną również istniejące skrzyżowania.


Na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Małopolskiego, Gmina Kęty pełni funkcję zarządcy w/w odcinka drogi wojewódzkiej na czas realizacji inwestycji. Udział Województwa Małopolskiego w inwestycji wyniesie 50% kosztów robót budowlanych branży drogowej wraz z kanalizacją deszczową.


Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac wyznaczono na 90 dni od dnia podpisania umowy. 


Więcej
IMG_0488.jpg

8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego już jesienią

6 dni temu

Widzisz potrzebę rozwoju naszego województwa oraz swojego otoczenia? Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom? Uważasz, że potrzebna jest inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa! Startuje 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Pomysły będzie można zgłaszać od 1 do 31 października 2024 roku.

 

Weź udział, BO warto!

 

Jesienią startuje kolejna, już 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 1 do 31 października Małopolanie, którzy mają skończone 16 lat będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować, o tym na co wydać publiczne pieniądze. Do tej pory w ramach BO WM udało się zrealizować ponad 300 zadań, aktualnie realizowane są m.in. takie zadania jak warsztaty prozdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami, wydarzenia rowerowe, biegowe, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć z pływania, nauki gry w tenisa, zakup AED, koncert muzyki filmowej, warsztaty z hipoterapii, czy warsztaty przyrodnicze połączone z wręczaniem sadzonek drzew i krzewów.


Poprzez Budżet Obywatelski Małopolanie mają realny wpływ na kształt i rozwój naszego Regionu.


Środki na realizację zadań: 

 

Na realizację zwycięskich zadań w 8. edycji BO WM zaplanowano łącznie kwotę 16 mln zł, w tym:

 • 8 mln na zadania ogólnowojewódzkie,
 • 8 mln na zadania regionalne z podziałem na 4 regiony:
 • a) Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki; 2 mln zł,
 • b) Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki; 2 mln zł,
 • c) Region Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, 2 mln zł,
 • d) Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, 2 mln zł.

 

Daty: 


Najważniejsze daty 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego:

 • 1 – 31 października 2024 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego
 • 15 maja – 13 czerwca 2025 r. – głosowanie Małopolan
 • do 7 października 2025 r. – publikacja wyników głosowania
 • od 1 stycznia 2026 r. – start realizacji zwycięskich zadań

 

Sprawdź cały harmonogram.

 

Szczegóły: 


Tak jak w poprzedniej edycji również w tej zadania będą przygotowywane za pośrednictwem generatora wniosków, który uruchomiony zostanie już 1 października br.

 

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?


W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, (12) 61 60 524, e-mailowy: [email protected]. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco zamieszczane są najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.

 

Więcej
3708-akt-fotob.jpg

Informacja KRUS o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników

10 dni temu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Oświęcimiu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2024 poz. 90.). obejmuje ubezpieczeniem rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika.


Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:


 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub stanowi dział specjalny produkcji rolnej,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Uwaga :ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu. W każdym przypadku, gdy rolnik jego małżonek lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy (obowiązkowo)


Ubezpieczeniu na wniosek (dobrowolnemu) podlega rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza może być zarówno własnością, współwłasnością lub dzierżawą rolnika.


Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2024roku wynosi 660,00zł.


KRUS, poza prowadzeniem obsługi ubezpieczeń społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników, domowników, oraz członków ich rodzin.


Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

1/rolnicy, którzy:

a/ podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak i na wniosek,

b/ domownicy, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,

2/ członkowie rodzin rolników, domowników,

3/ pomocnicy rolnika.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników wynosi:


1) w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

(dla gospodarstw poniżej 6 ha przeliczeniowych składka refundowana jest z budżetu państwa),

2) w działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika wynosi 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.


Więcej informacji o warunkach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń z tego ubezpieczenia udzielają pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu.


Zapraszamy do kontaktu osobiście lub pod numerem telefonu 33 8425338 w godzinach pracy: poniedziałek 7.00-16.00, pozostałe dni tygodnia od 7.00 do 15.00

Informacje dostępne są także na stronie internetowej: www.gov.pl/krus 

Więcej
KRUS LOGO.jpg

Seniorze – wypełnij ankietę i włącz się w tworzenie polityki senioralnej gminy Kęty

11 dni temu

Dziś (3 lipca 2024 r.) w Miejscu Aktywności Mieszkańców odbyło się spotkanie informacyjno-robocze z udziałem przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, klubów seniora oraz organizacji, stowarzyszeń i grup skupiających wokół siebie seniorów. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Rozwoju Urszula Baczyńska-Śleziak przedstawiła pokrótce etapy prac niezbędnych do opracowania dokumentu. Obecnie rozpoczyna się etap pierwszy, skupiony na rozpoznaniu potrzeb i aktualnej sytuacji seniorów w gminie Kęty. W tym miejscu serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb seniorów mieszkających w naszej gminie. 


Ankietę wypełnić można w wersji elektronicznej, klikając w link https://forms.gle/7kBKJHc8qi1wMUGx5 lub w wersji papierowej dostępnej w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13, budynku Urzędu Gminy Kęty oraz placówkach miejskich i filiach sołeckich Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego. 


Ankieta jest w pełni anonimowa, a Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych na potrzeby opracowania Polityki senioralnej gminy Kęty na lata 2024–2028. Badanie trwa od dziś do 28 lipca 2024 r. 


Zachęcamy do podzielenia się opinią – Państwa spostrzeżenia będą miały istotny wpływ na rodzaj podejmowanych przez gminę Kęty działań na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+.


Więcej
Badanie seniorów - Kęty.jpg

Bon energetyczny

12 dni temu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Wydział Świadczeń informuje, iż wnioski o przyznanie bonu będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wartość wyliczona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bo energetyczny nie przysługuje.

 

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 60 dni od daty ich złożenia. Wniosek o  przyznanie bonu energetycznego będzie można złożyć:

 1. W siedzibie Wydziału Świadczeń przy ul. Sobieskiego 19,
 2. Za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego głównego źródła ogrzewania.

 

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*

 

* Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń w jego siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 19 lub telefonicznie pod nr tel. 33 844-76-00 wew. 402, 403, 404.

Więcej
1460x616.jpg

Bulowice: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

12 dni temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:


 • 4 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po LEWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)
 • 18 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po PRAWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.


W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.


Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.


UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty - kliknij tutaj-

Więcej
3442-akt-foto.jpg

Czasowe zamknięcie ul. Kęckie Góry Północne w Kętach

19 dni temu

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w związku z realizacją zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w najbliższych dniach dojdzie do utrudnień drogowych na ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach.

 

Harmonogram prac:


 • środa, 26 czerwca – zamknięcie w godz. 11.00-14.00 na odcinku przy budowanym chodniku;
 • czwartek, 27 czerwca – zamknięcie w godz. 7.00-16.00 na odcinku 1,5 km od skrzyżowania z ul. Brzozową i Kęckie Góry Północne w kierunku Kęt. 

 

Zamknięcie przejazdu jest niezbędne z uwagi na roboty nawierzchniowe. Przepraszamy za utrudnienia!

 

Więcej
3663-akt-foto.jpg

Ruszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt!

20 dni temu

Rozpoczęły się prace związane z realizacją ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt o długości ok. 1,28 km, wiodącego od ul. Klasztornej do ul. Staszica w Kętach. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Dotychczas w ramach prac przygotowawczych wykonano częściową wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji, którą przeprowadzono pod nadzorem przyrodniczym. Obecnie trwają prace ziemne w zakresie odhumusowania terenu oraz roboty budowlane dotyczące wykonania betonowej płyty posadowienia przepustu drogowego. Kolejne prace przewidziane w najbliższym czasie to budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci infrastruktury technicznej.

 

Przypominamy, że docelowy zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę jezdni o szer. 7 m, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,
 • budowę 4 zatok autobusowych,
 • budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych,
 • budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami (możliwość czasowego wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na drogach objętych robotami),
 • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte),
 • budowę oświetlenia ulicznego typu LED,
 • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • oraz wykonanie nasadzeń.

 

Termin realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (data zawarcia umowy to 25.03.2024 r.).

 

Koszt inwestycji (robót budowlanych) to 18,79 mln złotych brutto, z czego 95% Gmina Kęty otrzymała w formie promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Wydział Infrastruktury Gminnej


Więcej
fotob-22144.jpg

Bezpłatna mammografia w Twojej okolicy. Sprawdź, czy wszystko w porządku!

miesiąc temu

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Szanse na odzyskanie zdrowia w dużym stopniu zależą od tego, kiedy uda się wykryć chorobę. Dlatego tak ważne są regularne badania mammograficzne. Okazja, by bezpłatnie się zbadać, już wkrótce!

 

Na panie z powiatów myślenickiego, suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego czekać będą wyspecjalizowani elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy. Mammografia jest bezpłatna raz na dwa lata dla kobiet od 45. do 74. roku życia – refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Aby skorzystać z badania, należy jedynie wcześniej dokonać telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 58 767 34 44. Na miejscu trzeba mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Do dyspozycji pań jest komfortowa przebieralnia oraz poczekalnia. Badanie trwa zaledwie kilka minut.


– Przed mammografią elektroradiolog przeprowadza z pacjentką krótki wywiad. Potem pomaga się jej ustawić do badania i wykonuje cztery zdjęcia – po dwa dla każdej piersi. Co ważne, w naszych mammobusach mamy nowoczesny sprzęt cyfrowy – mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust sp. z o.o. – Następnie zdjęcia są oceniane i opisywane przez naszych lekarzy. Rocznie przeprowadzamy około 210 tysięcy takich badań, dziennie nawet 1300. Średnio każdego dnia przynajmniej jedna kobieta dowiaduje się od nas o groźnej zmianie nowotworowej i dostaje wskazówki, gdzie powinna zacząć leczenie.


Rak piersi stanowi blisko jedną czwartą wszystkich nowotworów u kobiet. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

 

Sprawdź, kiedy i gdzie można się zbadać:

 

 • 12.06.2024, Jordanów, przy Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1
 • 12.06.2024, Lubień, przy Urzędzie Gminy, Lubień 50
 • 13.06.2024, Andrychów, na parkingu przy ulicy Starowiejskiej (przy Ośrodku Zdrowia, ul. Starowiejska 17a)
 • 14.06.2024, Kęty, przy Krytej Pływalni, ul. Os. Nad Sołą 29       

 

Listę innych miejsc, do których przyjadą mammobusy, NFZ publikuje na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/mammobusy/.

 

Geneva Trust Polska Sp. z o.o.


Więcej
3599-akt-fotob.jpg

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Wyniki z terenu gminy Kęty

miesiąc temu

Informujemy, że podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy gminy Kęty najwięcej swoich głosów oddali na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał 40,85% poparcia. Za nim uplasował się Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (25,87% głosów) i Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (16,99% głosów).

 

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 42,46%, co stawia nas nieco powyżej średniej krajowej (40,65%), a zarazem poniżej frekwencyjnego wyniku naszego województwa (43,23%) i powiatu (43,30%).

 

Uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach było 25 801 osób. Wydano 10.956 kart do głosowania.

 

Szczegółowe dane z terenu naszej gminy, w tym głosy oddane na wszystkie komitety wyborcze oraz poszczególnych kandydatów, znajdą Państwo w serwisie wybory.gov.pl:

 

 Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

BO Małopolski: Głosuj na zadania z naszej gminy!

miesiąc temu

W połowie miesiąca rozpoczął się finalny etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie mieszkańców. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują więc sami Małopolanie. Wybór jest ogromny na liście zadań, które dopuszczono do głosowania, znalazło się 190 zadań o charakterze regionalnym oraz 42 zadania ogólnowojewódzkie. Pośród nich zaś znajdują się projekty, zgłoszone przez organizacje z naszej gminy. Sprawdź je i zagłosuj na lokalne propozycje!

 

 

 

Zadanie „Piłka nożna pod skrzydłami Orła!”

Wsparcie LKS "Orzeł" Witkowice

(zadanie regionalne, kod: MZA 20)

 • Realizator projektu: LKS "Orzeł" Witkowice
 • Cel zadania: wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży

 

 

 

Zadanie „Futbolowa Nowa Wieś? Zgoda!”

Wsparcie Klubów Piłkarskich Niwa Nowa Wieś oraz Zgoda Malec (edycja II)

(zadanie regionalne, kod: MZA 8) • Realizator projektu: LKS Niwa Nowa Wieś oraz LKS Zgoda Malec
 • Cel zadania: Inwestycja w nowy sprzęt sportowy oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez piłkę nożną

 

 

 

Zadanie „Siatkówka to zdrowie”

Ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego

(zadanie ogólnowojewódzkie, kod: OGW4)

 • Realizator projektu: UMKS „Kęczanin” Kęty

 

 

 

Zadanie „Region Małopolska Zachodnia kocha siatkówkę”

(zadanie regionalne, kod: MZA30)

 • Realizator projektu: UMKS „Kęczanin” Kęty

 

 

 

Zadanie „Opętani muzyką”

Bijące muzyką serce Małopolski

(zadanie ogólnowojewódzkie, kod OGW 33)


 

 

 

Głosowanie trwa do 14 czerwca.

 

 

Jak głosować?

Tego dowiesz się z artykułu Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: Głosowanie czas start!

 

Więcej na:

https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WkTqiaZ5NL5kWejbs4HSQmyvqvSJ1-Krpm3-eeE_HXrk75eWiGlTeqfs_aem_AYZ7bZYCOJtaSX7FVZmUZnJlvZlKbC7kkjYG8KGXX37SHF4DmsqsRXd9351ILBakcXkNxaTBXLz8rx_zZaaZpsX2

 

oprac. B.K.S.


Więcej
fotob-21225.jpg

Kęty: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

miesiąc temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:

 

 • 6 czerwca 2024 r. w Kętach (teren zabudowy jednorodzinnej) harmonogram od ul. 3 Maja
 • 20 czerwca 2024 r. w Kętach (teren zabudowy jednorodzinnej) harmonogram od ul. Asnyka

 

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

 

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

 

UWAGA!

W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty – kliknij tutaj –.

 

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości


Więcej
3442-akt-foto.jpg

Wydział Komunikacji i Transportu w piątek nieczynny

2 miesiące temu

 

Informujemy, że w piątek 31 maja placówka zamiejscowa

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Oświęcimskiego,

mieszcząca się w budynku UG Kęty,

będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

B.K.S.


Więcej
3518-akt-foto.jpg

Malec: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

2 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:

 

 • 28 maja 2024 r. w Malcu 

 

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

 

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

 

UWAGA!

W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty – kliknij tutaj –.

 

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości


Więcej
3442-akt-foto.jpg

Łęki, Malec: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

2 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:

 

 • 27 maja 2024 r. w Łękach
 • 28 maja 2024 r. w Malcu 

 

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

 

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

 

UWAGA!

W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty – kliknij tutaj –.

 

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Nabór uzupełniający do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

2 miesiące temu

Już w najbliższy poniedziałek 20 maja rozpoczyna się nabór uzupełniający do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2024/2025.


Wolnymi miejscami dysponują poniższe przedszkola:


1) Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach,

2) Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach,

3) Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach (wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach),

4) Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: TUTAJ 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Zbiórka krwi parafialnego Klubu HDK już w najbliższą niedzielę!

2 miesiące temu

W najbliższą niedzielę (26 maja) w godz. 9.00-15.00 odbędzie się trzecia w tym roku zbiórka krwi, organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi, działający przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy tego dnia do Małopolskiej Stacji Krwiodawstwa, która otworzy się w Domu Katechetycznym przy kościele.

 

Warto pamiętać, że krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym preparatem. Niezbędna jest zarówno w stanach nagłego zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki), jak również w leczeniu np. niedokrwistości, towarzyszącej wielu chorobom, w tym nowotworom.

 

Krew jest zatem najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Nie musisz nosić peleryny, by być bohaterem. Wystarczy, że oddasz krew!

Więcej
KLUB_HDK_KATY_2024.jpg

Kęty, ul. Głowackiego i Kęckie Góry Północne: Utrudnienia w ruchu

2 miesiące temu

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, w najbliższych dniach – 25 maja (sobota) i 28 maja (wtorek) – w Kętach odbywać się będą prace, związane z robotami nawierzchniowymi. Oznacza to czasowe utrudnienia w ruchu, które wystąpią na części drogi powiatowej 1860K ul. Głowackiego i Kęckie Góry Północne w Kętach.

 

 • 25 maja droga będzie zamknięta w godz. 7-10 na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego i Krakowskiej (DK52) do przejazdu kolejowego
 • 28 maja droga będzie zamknięta w godz. 7-16 na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głowackiego na dł. 1,4 km do ul. Kęckie Góry Północne

 

Wyłączenia traktu są związane z planowanymi robotami nawierzchniowymi. Za wynikłe utrudnienia wykonawca, firma Drog-Bud ze Spytkowic, już teraz przeprasza i prosi o wyrozumiałość.

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

/ oprac. B.K.S.


Więcej
3493-akt-foto.jpg

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: Głosowanie czas start!

2 miesiące temu

Dziś rozpoczął się finalny etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie mieszkańców. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują więc sami Małopolanie. Wybór jest ogromny – ostatecznie na liście zadań, które dopuszczono do głosowania, znalazły się 232 zadania: 190 o charakterze regionalnym oraz 42 ogólnowojewódzkie. Głosowanie potrwa do 14 czerwca.

 

Mieszkańcy Małopolski mogą wybierać spośród projektów dotyczących m.in. poprawy infrastruktury drogowej, budowy chodników i zatok autobusowych, zakupu sprzętu medycznego, organizacji festiwali kulturalnych, warsztatów tanecznych i innych wydarzeń sportowych. Nie zabrakło także pomysłów na zajęcia aktywizujące dla seniorów, zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych czy szkoleń z pierwszej pomocy czy obsługi AED.

 

Głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców Małopolski są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Zachodnia mogą głosować tylko mieszkańcy miasta Oświęcim oraz powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz oświęcimskiego. Pełen wykaz regionów można znaleźć w Regulaminie BO WM, który dostępny jest na stronie bo.malopolska.pl. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. 

 

Każdy głosujący ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne - wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony. 

 

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:


 • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl 
 • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (na stronie bo.malopolska.pl znajdziesz wykaz lokalizacji miejsc do głosowania)
 • poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów: 


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; 


Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane). 

 

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie. 

 

Warto pamiętać, że w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Więcej
3446-akt-foto.png

UWAGA! Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego

2 miesiące temu

W związku z realizacją zadania dot. „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – etap IV” Gmina Kęty informuje o zmianie lokalizacji przystanku autobusowego „Kęckie Góry II” linii 141 zgodnie z grafiką poniżej.


Dotychczasowy przystanek autobusowy „Kęckie Góry II” zostaje przesunięty o 160 m w kierunku Kęt w miejsce docelowej lokalizacji.

Więcej
PRZYSTANEK_KĘCKIE_GÓRY_II.jpg

Nowa Wieś, Łęki, Malec: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

2 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:

 

 • 16 maja 2024 r. w Nowej Wsi
 • 27 maja 2024 r. w Łękach
 • 28 maja 2024 r. w Malcu 

 

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

 

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

 

UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty – kliknij tutaj –.

 

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Rodzinna Gra Terenowa

2 miesiące temu

W sobotę 11 maja 2024 r. zapraszamy dzieci w wielu od 8 lat z dorosłym opiekunem 

do wzięcia udziału w rodzinnej grze terenowej "Ocal bibliotekę!" 

 

Obowiązują zapisy!

 

Mediateka GBP w Kętach (Kęty, Rynek 13)

 tel. 33 432 25 86 lub [email protected]

(8 maja Mediateka jest zamknięta, zachęcamy do zgłaszania się za pomocą poczty elektronicznej)

Obowiązuje limit 10 drużyn

 

Godzina rozpoczęcia gry zależy od kolejności dokonania zgłoszenia i jest podawana w czasie zapisu 

Miejsce zbiórki: Miejsce Aktywności Mieszkańców (Kęty, Rynek 13)

 

Dokumenty do pobrania

(www.biblioteka.kety.pl

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Regulamin TUTAJ

Zgody na przetwarzanie wizerunku TUTAJ


Więcej
11-05-2024__RODZINNA_GRA_TERENOWA.jpg

Bezpłatne porady prawne w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13

2 miesiące temu

Już za tydzień w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 ruszają nieodpłatne konsultacje prawne, które prowadzić będzie Marcelina Bałamucka – właścicielka biura nieruchomości i usług prawnych, a zarazem prawnik branży notarialnej, doradca ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz licencjonowany pośrednik w ich obrocie. Porady odbywać się w będą w każdy poniedziałek (począwszy od 13 maja) w godz. 9:00-11:00. Zapraszamy!

 

Aby umówić się na spotkanie wystarczy wykonać telefon pod numer 33 432 25 83 (recepcja M.A.M. Rynek 13) lub pojawić się w Trzynastce osobiście i ustalić dogodny termin.

 

Konsultacje polegać będą na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych oraz doradztwa w zakresie:

 • spraw spadkowych i prawa spadkowego,
 • spraw dotyczących nieruchomości,
 • spraw mieszkaniowych,
 • spraw rodzinnych, mających wpływ na posiadane lub nabywane nieruchomości (intercyzy, ustroje majątkowe małżeńskie, podział majątku),
 • spraw cywilnych (nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań, zwłaszcza w zakresie nieruchomości);
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz pomocy w uregulowaniu tego stanu,
 • pomocy w bezpiecznym nabyciu i sprzedaży nieruchomości oraz w przygotowaniu się do procesu sprzedaży / zakupu / wynajmu i najmu nieruchomości,
 • pomocy w dopełnieniu formalności prawnych, biurowych i urzędowych, głównie w sprawach związanych z nieruchomościami, jak również pomocy w napisaniu pism, wniosków i formularzy do stosownych organów, sądów i urzędów oraz podjęciu z tymi podmiotami kontaktu i rozmów.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne. M.A.M. Rynek 13 posiada bowiem wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym podjazdy oraz windę!


Marcelina Bałamucka – z rynkiem nieruchomości od strony pośrednictwa związana jest nieprzerwanie od 2019 roku, a od strony prawnej od 2014 roku.


W dotychczasowej karierze zawodowej podejmowała współpracę zarówno z klientami indywidualnymi (w procesie sprzedaży/wynajmu nieruchomości, jak i poszukiwaniu mieszkań do zakupu/najmu), jak i inwestorami prywatnymi oraz firmami deweloperskimi w zakresie obsługi inwestycji deweloperskich. Prowadziła liczne transakcje zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.


Prowadziła szkolenia prawne dla innych pośredników oraz brała udział w sprzedażach nieruchomości „trudnych”, tzn. z nieuregulowanym stanem prawnym, bez założonej księgi wieczystej, zadłużonych, obciążonych, z udziałem komornika, pospadkowych.


Doradca ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami - numer licencji 23335; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikacji notarialnej Izby Notarialnej w Krakowie oraz kursu w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzonego przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.


Więcej
3409-akt-fotob.jpg

BO Małopolska: Zdecyduj, jakie projekty warto zrealizować, mamy na to 16 mln zł!

2 miesiące temu

Na dniach wystartuje decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty. 

 

 

Jest z czego wybierać 

 

Zagłosować można na projekty mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na znaczenie historii i tradycji narodowej, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy polegające na zakupie defibrylatorów AED. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajdziemy także projekty, których celem jest organizacja spotkań integracyjno-twórczych, spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, czy seniorów. Dużą część stanowią działania sportowe, kulturowe i zdrowotne. O głosy powalczą aż 232 zadania: 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych.

 

 

Masz dwa głosy! 

 

Głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat. Do dyspozycji mieszkańców Małopolski są dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie. Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Zachodnia mogą głosować tylko mieszkańcy miasta Oświęcim oraz powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz oświęcimskiego. Pełen wykaz regionów można znaleźć w Regulaminie BO WM, który dostępny jest na stronie bo.malopolska.pl. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. 

 

Każdy głosujący ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne - wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony. 

 

Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 14 czerwca.

 

 

W jaki sposób oddać głos? 

 

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:

 • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl - narzędzie zostanie udostępnione 15 maja.
 • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (na stronie bo.malopolska.pl znajdziesz wykaz lokalizacji miejsc do głosowania) 
 • poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów: 

 

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; 

- Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane). 

 

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie. 

 

Warto pamiętać, że w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

 

 

Zagłosuj z domu 

 

Można oddać głos bez wychodzenia z domu, wystarczy odwiedzić stronę internetową bo.malopolska.pl i w odpowiedniej zakładce zaznaczyć na jakie projekty chce się przeznaczyć swój głos. Szybko i wygodnie! 

Uwaga: Podobnie jak rok temu, można głosować również hybrydowo, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Przykładowo – jeśli mieszkaniec na zadanie regionalne zagłosuje na karcie papierowej, którą wrzuci do urny, ale nie wskaże wtedy zadania ogólnowojewódzkiego, to może to zrobić później przez Internet (oddając tylko 1 brakujący głos).

 

 

Kiedy poznamy wybrane zadania? 

 

Rozstrzygnięcie 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano na jesień – wyniki poznamy najpóźniej 1 października 2024 r. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego od 2025 r. 

 

Małopolanie mogli zgłaszać swoje zdania od 2 do 31 października. Pierwotna pula zawierała 291 zadań, z których 274 zostało pozytywnie zweryfikowanych i przekazanych do oceny departamentów. Ostatecznie mieszkańcy Małopolski mogą wybierać z 232 propozycji. 

 

 

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, e-mailowy: [email protected]. Elementy graficzne kampanii promującej głosowanie, a także szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: bo.malopolska.pl. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco są wrzucane najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Więcej
bo.jpg

Witaj Maj! Trzeci Maj! Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja w Kętach

2 miesiące temu

3 maja, tradycyjnie na kęckim Rynku, wspólnie uczczono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja przy akompaniamencie orkiestry dętej z Nowej Wsi oraz w obecności licznie zgromadzonych gości, delegacji i pocztów sztandarowych.


Uroczystość oficjalnie rozpoczął wiceburmistrz Gminy Kęty Rafał Ficoń, po odebraniu meldunku od dowódcy uroczystości dh Mariusza Handzlika. Wiązanki w miejscach pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza, tablicy upamiętniającej pobyt Józefa Piłsudskiego i Legionów w Kętach oraz tablicy poświęconej pamięci ofiar II wojny światowej przy kościele parafialnym pw. Świętych Małgorzaty i Katarzyny złożyli:


Poseł na Sejm RP, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kęty, przedstawiciele Rady Powiatu Oświęcimskiego VI kadencji oraz Rady Miejskiej w Kętach VIII kadencji, przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, reprezentacja Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, reprezentacja Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek edukacyjnych, instytucji kultury, spółek gminnych, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej, a także przedstawiciele wielu działających na terenie naszej gminy organizacji.


Oficjalną część obchodów zwieńczyła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym pw. Świętych Małgorzaty i Katarzyny.


Więcej
_DSC0373.JPG

Już jesienią w naszej gminie będą kursować nowoczesne Mercedesy!

3 miesiące temu

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny już w maju podpisze umowę na zakup sześciu nowych autobusów, które zasilą tabor Komunikacji Beskidzkiej, a więc niebawem kursować będą między innymi w naszej gminie. Pojazdy dotrą do Bielska-Białej na początku października 2024 r. 


Do przetargu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zgłosiły się dwie firmy zainteresowane dostarczeniem autobusów. Wybrana została nieco droższa propozycja firmy Daimler Buses Polska, ponieważ producent zaproponował czteroletnią gwarancję. 


Od momentu podpisania umowy dostawca będzie miał 150 dni na dostarczenie wszystkich autobusów. 


Gdybyśmy przed laty nie zdecydowali o wstąpieniu do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego dziś o takich autobusach moglibyśmy jedynie pomarzyć. To nowoczesne pojazdy, na zakup których nie byłoby nas po prostu stać – mówi Marcin Śliwa, burmistrz Gminy Kęty. – Na szczęście Gmina Kęty jest członkiem Związku i dzięki temu dziś możemy świętować tę wielomilionową inwestycję – dodaje. 


Zakupione autobusy posiadają silnik spalinowy spełniający normy emisji spalin EURO 6 o pojemności 7,7 l i mocy 220 kW, długość pojazdów wynosi 10,6 m i mają ogółem 75 miejsc pasażerskich, w tym 28 miejsc siedzących. Oprócz tego wyposażone są w klimatyzację, trzy podwójne gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych, podświetlenie progów wejściowych, zewnętrzne tablice diodowe w kolorze białym, dwie wewnętrzne tablice informacyjne oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. 

Więcej
437723971_1498068057809760_7376830142257378853_n.jpg

Rusza „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”

3 miesiące temu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”, w którym można starać się o dofinansowanie do szkoleń np. kursów językowych, kursów prawa jazdy, studiów podyplomowych, czy kursów pomagających zdobyć nowe umiejętności zawodowe. 


Dofinansowanie może otrzymać osoba spełniająca 3 kryteria:

 • jest pełnoletnia (nawet do 89 roku życia)
 • jest związana z Małopolską (mieszka lub pracuje w Małopolsce)
 • osoby pracujące, czyli osoby, które:
 • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło

lub

 • posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
 • są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS,


Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.

Osoby zainteresowane rekrutacją do projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – we wtorek 23 kwietnia o godz. 16:00 w sali studyjnej DK. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I (pociagdokariery.pl)


Więcej

Gmina Kęty otrzymała unijne dofinansowanie na przebudowę terenu dworca autobusowego

3 miesiące temu

To już pewne! Gmina Kęty otrzymała unijne dofinansowanie na przebudowę terenu dworca autobusowego. Projekt złożony przez kęcki samorząd uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną spośród wszystkich złożonych!


Szacunkowa wartość całego zadania wynosi blisko 5 mln złotych a dofinansowanie jest w wysokości ponad 3,4 mln złotych. Warto dodać, że gmina posiada już kompletną dokumentację wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 


Zadanie, dla którego Gmina otrzyma dofinansowanie obejmuje kompleksową przebudowę terenu dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza w Kętach poprzez:


 • Budowę nowego parterowego budynku dworca wyposażonego w odnawialne źródła energii tj. panele fotowoltaiczne i technologię pompy ciepła, z wydzieloną częścią przeznaczoną do obsługi podróżnych (poczekalnia, kasa i toalety) oraz z częścią biurową przeznaczoną dla administracji i obsługi dworca.
 • Przebudowę nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz ciągów pieszych.
 • Zabudowę nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych m.in. w interaktywne tablice wyświetlające informację pasażerską, panele fotowoltaiczne, zabudowę nowej wiaty rowerowej wraz ze stojakami na 15 rowerów.
 • Zabudowę nowej stacji naprawy rowerów.
 • Zabudowę systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Rekultywację terenów zielonych wraz z wykonaniem nowych nasadzeń.
 • Przebudowę oświetlenia.
 • Przebudowę kolidujących sieci infrastruktury technicznej.
Więcej
w5.jpg

50 lat razem, czyli Złote Gody w Gminie Kęty

3 miesiące temu

3 kwietnia w restauracji Malinowy Las w Nowej Wsi pary z gminy Kęty świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, który przypadł na 2023 rok. Ta wyjątkowa uroczystość to symbol wierności i miłości rodzinnej, a także dowód wzajemnego zaufania i zrozumienia istoty związku małżeńskiego, stanowiący przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.


Uroczystość zorganizowały i poprowadziły: zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Kęty Anna Jachimczak-Zinkowska i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Kęty Anna Krawczyk-Kryczka. Obecni byli również zaproszeni goście: pełniący funkcję Burmistrza Gminy Kęty i zarazem funkcję Kierownica Urzędu Stanu Cywilnego w Kętach Marcin Śliwa, zastępca Burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kętach Urszula Włodarczyk.


Jubileuszowe obchody rozpoczął tradycyjnie Marsz Weselny. Następnie w stronę jubilatów popłynęły z ust p.f. burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy słowa gratulacji i gorące życzenia kolejnych szczęśliwych lat pożycia małżeńskiego w zdrowiu i miłości. Do życzeń, w imieniu radnych, dołączyła również wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kętach Urszula Włodarczyk.


W dalszej części uroczystości 61 par otrzymało specjalne odznaczenia nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Złoci Jubilaci oprócz medali otrzymali także listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Każda para mogła również liczyć na pamiątkową fotografię. W tym miejscu zapraszamy Państwa do naszej galerii poniżej artykułu.


Po oficjalnej części uroczystości wzniesiono toast, po którym wszyscy zasiedli do stołów. Nie zabrakło przygotowanego specjalnie na tę okazję pięknego jubileuszowego tortu.


 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczeni zostali Państwo:


KRYSTYNA I ZBIGNIEW AKINIS

MARIA I MAREK ANTECCY

MARIA I STANISŁAW BĄK

MARIA I JERZY BILLIK

JANINA I MARIAN BOGDANIK

JADWIGA BRODACKA-SOCHA I ZBIGNIEW SOCHA

TERESA I STEFAN BUŁAŚ

IRENA I ZBIGNIEW CHMIEL

KRYSTYNA I JAN CIEŚLOWSCY

BOŻENA I ZDZISŁAW DYCZKOWSCY

HELENA I TADEUSZ GOŁBA

KRYSTYNA I ADAM GÓRECCY

KAROLINA I JAN GÓRKIEWICZ

JANINA I EDWARD GRZYWA

HELENA I KAZIMIERZ HAŁAT

JÓZEFA I LESZEK HAŁAT

WIESŁAWA I LEON IZBIŃSCY

STEFANIA I MAKSYMILIAN JAGIEŁKA

LUCJA I JERZY JANCZUKOWSCY

MARIA I ZDZISŁAW JANIK

MARIA I JÓZEF JASIACZEK

MAŁGORZATA I STANISŁAW KAIM

BARBARA I JAN KANIA

MICHALINA I ALFRED KANIK

URSZULA I WŁADYSŁAW KASPEREK

MARIA I IGNACY KLĘCZAR

KRYSTYNA I JÓZEF KLĘCZAR

ELŻBIETA I EUGENIUSZ KLISIEWICZ

BARBARA I LEON KOCOŃ

KRYSTYNA I JÓZEF KOLASA

ELŻBIETA KOLASA-KORZEŃ I MAREK KORZEŃ

ŁUCJA I BOGUSŁAW KOŁODZIEJCZYK

JANINA I JERZY KOSIOREK

URSZULA I ANDRZEJ KOSOWICZ

DOROTA I ANDRZEJ KUBAJCZYK

JANINA I JÓZEF KURZYDŁO

ROZALIA I EDWARD KUSAK

KRYSTYNA I WŁADYSŁAW LIPOWSCY

REGINA I ZYGFRYD LURANC

JÓZEFA I JÓZEF ŁABUDA

MARIA I MARIAN ŁYSOŃ

STANISŁAWA I KAZIMIERZ MATEJKO

KAZIMIERA I ADAM NIEDZIELA

ZOFIA I STANISŁAW NIEDZIELA

EWA I LUDWIK PAJĄK

KRYSTYNA I HENRYK PIEKIEŁKO

MARIA I JERZY PIELUŻEK

STOJKA I KAZIMIERZ PŁONKA

ŁUCJA I JAN POLAK

ZOFIA I PAWEŁ RAJ

MARIA I TADEUSZ RUSIN

IRENA I EDWARD SAMEK

ZOFIA I EDWARD SIKOR

ZOFIA I JÓZEF SMOLEŃ

KRYSTYNA I JACEK SOBEJKO

ANNA I STANISŁAW STAŃCZYK

HALINA I EUGENIUSZ STĘPIEŃ

MARIA I KAZIMIERZ SURMA

URSZULA I ANDRZEJ SZAREK

JANINA I ROMAN TOBIASZ

ZOFIA I ADAM TOMALA

CZESŁAWA I STANISŁAW TURZA

JANINA I KAZIMIERZ WALUŚ

HALINA I STANISŁAW WAŚKO

WERONIKA I STANISŁAW WINDAK

BARBARA I TADEUSZ WODNIAK

LUCYNA I JÓZEF WOŹNICZKA

DANUTA I EUGENIUSZ WÓJCICCY

JANINA I STEFAN WRÓBEL

HALINA I MIECZYSŁAW ZAWARUS

JADWIGA I EDWARD ŻMUDKA


PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE WWW.KETY.PLWięcej
fotob-19731.jpg

Blisko pięć kilometrów dróg powiatowych w Witkowicach i Kętach zostanie wkrótce zmodernizowanych

3 miesiące temu

W czwartek 28 marca 2024 r. w starostwie powiatowym Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski podpisał umowy z wykonawcą zadania, właścicielem firmy Drog-Bud w Spytkowicach, Franciszkiem Frycem na remont blisko 11 kilometrów dróg powiatowych w pięciu gminach powiatu oświęcimskiego, z czego prawie 5 km przebiega przez gminę Kęty!


Zakres modernizacji zakłada wymianę nawierzchni jezdni oraz odtworzenie poboczy i zakłada prace w następujących lokalizacjach: 


Gmina Oświęcim- 2,3 km

- droga powiatowa 1898K ul. Centralna – Stawy Monowskie

- droga powiatowa nr 1864K ul. Lanckorona – Łazy

Gmina Przeciszów – 950 m

- droga powiatowa nr 1762K ul. Andrychowska – Piotrowice

Gmina Zator – 900 m

- droga powiatowa nr 1807K ul. Jazowa oraz ul. Olszyna – Grodzisko

Gmina Kęty – 4,8 km

- droga powiatowa nr 1860K ul. Widokowa – Witkowice

- droga powiatowa nr 1816K ul. Karpacka, ul. Beskidzka – Witkowice

- droga powiatowa nr 1846K ul. Głowackiego, ul. Kęckie Góry Północne – Kęty

Gmina Brzeszcze – 1,8 km

- droga powiatowa nr 1871K ul. Spółdzielcza – Jawiszowice oraz ul. Graniczna - Przecieszyn.


Na podpisaniu umowy obecni byli: członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak, pełniący funkcję burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, burmistrz Zatora Mariusz Makuch, wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski

Więcej
434372198_722960036711692_6989386436328391294_n.jpg

Plac budowy przekazany! Startuje budowa ostatniego odcinka obwodnicy!

3 miesiące temu

W środę 3 kwietnia 2024 r. Gmina Kęty oficjalnie przekazała plac budowy firmie STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia, która niebawem rozpocznie budowę ostatniego odcinka północno-zachodniej obwodnicy Kęt. Koszt inwestycji to blisko 19 mln zł, z czego 18 mln zł stanowi dotacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 


W oficjalnym podpisaniu umowy udział wzięli:

Piotr Własiński – dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty

Agnieszka Małyszek – inspektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty

Mateusz Fujak – inspektor nadzoru inwestorskiego

Przemysław Ryłko – kierownik budowy

Piotr Kukla – kierownik robót

 Dariusz Popiel – przedstawiciel MZWiK Kęty


Gmina Kęty przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w II kwartale bieżącego roku z terminem zakończenia do 18 miesięcy od daty podpisania umowy. O wszystkich etapach postępowania, późniejszych utrudnieniach spowodowanych realizacją zadania oraz postępach w realizacji robót będziemy informować na bieżąco. 

Zadanie obejmuje:

 • Budowę ostatniego odcinka obwodnicy o długości około 1,28 km tj. od ul. Klasztornej do ul. Staszica, w tym budowę jezdni o szerokości siedmiu metrów, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej.
 • Budowę czterech zatok autobusowych.
 • Budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych.
 • Budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami.
 • Budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte).
 • Budowę oświetlenia ulicznego typu LED.
 • Przebudowę ogrodzeń.
 • Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • Wykonanie nasadzeń.   


Więcej
fotob-19647.jpg

Dziś mija termin rekrutacji do przedszkoli

4 miesiące temu

Przypominamy, że dzisiaj – 18 marca – o godz. 22:00 mija termin na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kęty na rok szkolny 2024/2025.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://przedszkola-kety.nabory.pl.

Więcej
3240-akt-fotob.jpg

Ambulans pod zadaszeniem

4 miesiące temu

Dziś, 18 marca, w obecności pełniącego funkcję burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy, dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edwarda Piechulka, dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach Adama Piskorza oraz radnego Rady Powiatu Oświęcimskiego Józefa Szafrana, zaprezentowano garaż dla karetki pogotowia ratunkowego, stacjonującej na terenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach przy ul. Sobieskiego 45.

 

Ambulans Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu, pełniący dyżury w Kętach, nie miał dotychczas odpowiedniego zadaszenia, przez co nieustannie był narażony na zmienne warunki atmosferyczne. Latem pojazd bardzo się nagrzewał, z kolei zimą ratownicy medyczni tracili czas na odśnieżanie pojazdu, zamiast podejmować natychmiastowe działania związane z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców. Zamykany garaż zapewni karetce także dostęp do mediów, w tym prądu, niezbędnego do ładowania urządzeń pokładowych.

 

Sprawy nabrały tempa początkiem roku, kiedy to 26 stycznia Radni Rady Miejskiej w Kętach podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach gruntu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, aby ten mógł przeprowadzić inwestycję. Następnie mógł odbyć się zakup i montaż garażu w docelowym miejscu.

 

Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie władz samorządowych, kierownictwa GZOZ Kęty, ZOZ Oświęcim a także radnego powiatowego Józefa Szafrana, który czynnie zabiegał o realizację zadania.


Więcej
_DSC0065.JPG

LXIX sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie o zwołaniu obrad

4 miesiące temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 22 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 22 marca 2024 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 7. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty i trybu ich pobierania.
 8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2024 rok.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Porąbka pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i w Bulowicach”.
 13. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w miejscowości Malec.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 292/7 położonej w Malcu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z budynku przy ul. Świętojańskiej 63 w Malcu.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 18. Uchwała w sprawie załatwienia petycji o podjęcie rezolucji Rady Miejskiej.
 19. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Informacje i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

 

 

 MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

 • Poniedziałek 18 marca o godz. 17.00 – Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 20 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych

 

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 


Więcej
2082-akt-fotob.jpg_t.jpg

Wybrano firmę, która podejmie się budowy ostatniego odcinka obwodnicy Kęt

4 miesiące temu

Gmina Kęty ogłosiła rozstrzygnięcie przetargu na budowę ostatniego odcinka północno-zachodniej obwodnicy Kęt, wyłaniając firmę, która podejmie się tego zadania. Spośród 10 ofert komisja przetargowa wybrała firmę STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia, która zaproponowała kwotę 18 797 924,86 zł.


O wszystkich etapach postępowania, późniejszych utrudnieniach spowodowanych realizacją zadania oraz postępach w realizacji robót będziemy informować na bieżąco. 


Gmina Kęty przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w II kwartale bieżącego roku z terminem zakończenia do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Zadanie obejmuje:


·    budowę ostatniego odcinka obwodnicy o dług. ok. 1,28 km tj. od ul. Klasztornej do ul. Staszica, w tym budowę jezdni o szer. 7 m, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,

·    budowę 4 zatok autobusowych,

·    budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych

·    budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami,

·    budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte),

·    budowę oświetlenia ulicznego typu LED,

·    przebudowę ogrodzeń,

·    przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

·    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

·    oraz wykonanie nasadzeń. 

 

Gmina Kęty otrzymała na realizację inwestycji wstępną promesę na dofinansowanie zadania w kwocie 20.900.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa oraz wręczenie aktów powołania

4 miesiące temu

11 marca 2024 roku w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 w Kętach odbyły się uroczyste obchody Dnia Sołtysa. Była to doskonała okazja do wręczenia zaświadczeń o wyborze wszystkim nowo wybranym sołtysom sześciu sołectw naszej gminy. 

Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał pełniący funkcję burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, który podziękował sołtysom za ich zaangażowanie i chęci do pełnienia tej zaszczytnej funkcji, po czym wręczył akty powołania, kwiaty oraz upominki.

 

Otrzymali je: 


 • Sołtys Nowej Wsi Dorota Kusak,
 • Sołtys Łęk Aneta Tlałka,
 • Sołtys Malca Maria Krawczyk,
 • Sołtys Bielan Krzysztof Iwanowicz,
 • Sołtys Bulowic Krzysztof Biczak,
 • Sołtys Witkowic Andrzej Luranc.

 

Podziękowania i dyplomy otrzymali również ustępujący sołtysi: 


 • Janusz Raj – Sołtys Sołectwa Bielany w latach 2015-2024,
 • Janusz Kruczała – Sołtys Sołectwa Bulowice w latach 2011-2024,
 • Kazimierz Tolarczyk – Sołtys Malca (z uwagi na stan zdrowia dyplom w jego imieniu odebrała Maria Krawczyk, obecna Sołtys Malca),
 • Marian Zaręba – Sołtys Sołectwa Witkowice w latach 1999-2003 oraz 2007-2024.

 

Przypominamy: 


W wyborach na sołtysa i do rad sołeckich 25 lutego uczestniczyło ogółem 2 746 stałych mieszkańców sołectw, co oznacza, że z uprawnień do wyboru sołtysa i rady sołeckiej skorzystało 23 procent wyborców.

Najwyższą frekwencję, 38 procent, odnotowano w Bielanach, a następnie: w Łękach – 36, w Malcu – ponad 28, w Witkowicach – ponad 25,5, Bulowicach – 23. 

Poniżej oczekiwań wypadła jedynie frekwencja w Nowej Wsi, gdzie przy urnie pojawiło się niewiele ponad 4,5 procent mieszkańców. 

W głosowaniu z udziałem 1 kandydata, Sołtys Malca Pani Maria Krawczyk otrzymała poparcie od 88 procent głosujących Malczan. Tylko o 1 procent mniej głosów za oddano na kandydaturę Sołtys Nowej Wsi Pani Doroty Kusak.

W głosowaniu z udziałem 2 kandydatów, Sołtys Łęk Pani Aneta Tlałka uzyskała 65 procent głosów, a Sołtys Bulowic Pan Krzysztof Biczak – 61 procent.

W 2 sołectwach wybierano spośród 4 kandydatów. W tak powiększonej rywalizacji Sołtys Witkowic Pan Andrzej Luranc uzyskał poparcie 44 procent wyborców, a Sołtys Bielan Pan Krzysztof Iwanowicz 41 procent.


Więcej
_DSC0034.JPG

Targi Pracy i Edukacji

4 miesiące temu

26 marca 2024 r. w budynku Collegium sub Horologio w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbędą się Targi Pracy i Edukacji. Rozpoczęcie o godz. 10:00.


W ramach wydarzenia będzie możliwość spotkania się z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw działającymi w regionie.


Ponadto jest to niepowtarzalna okazja do poznania aktualnych ofert pracy, praktyk oraz staży.

Więcej
TARGI_PRACY_I_EDUKACJI_-_plakat_informacyjny.jpg

Wybory Sołtysów i Rad sołeckich: listy kandydatów. Jak głosować? [aktualizacja z 20 lutego 2024 r.]

5 miesięcy temu5 miesięcy temu

Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołeckich przekazuje najważniejsze informacje, dotyczące nadchodzących Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Kęty, w tym listy kandydatów, wykaz lokali wyborczych i sposoby prawidłowego oddawania głosów.

 

Pamiętajmy, że głosowanie odbędzie się we wszystkich sołectwach już 25 lutego 2024 r., głosować mogą stali mieszkańcy wszystkich sołectw, a dokumentem niezbędnym do głosowania jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, który należy zabrać ze sobą na wybory.

 

Szerszych informacji udzielają pracownicy biura Rady Miejskiej – tel. 33 844 76 00 w. 124 lub 191.

 

Link do tekstów statutów sołectw znaleźć można pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugkety,m,183368,lista-jednostek.html, a pełny kalendarz wyborczy w załączeniu.

 

 

 

SOŁECTWO BIELANY

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach 

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Bielany

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

1. Babiuch Elżbieta Beata lat 47

2. Iwanowicz Krzysztof lat 49

3. Pawlusiak Agnieszka lat 39

4. Raj Janusz lat 62

 

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej: 

 

Ponieważ Pani Ewa Elżbieta Mamica złożyła rezygnację z kandydowania, lista przedstawia się następująco:

 

1. Bertolin Wiesław Józef lat 60

2. Chwierut Jacek Marek lat 39

3. Dziubek Andrzej lat 30

4. Grunwald Grzegorz lat 55

5. Grunwald Józef lat 63

6. Hrapkowicz Sławomir lat 47

7. Kapica Katarzyna Zofia lat 45

8. Klęczar Marek Józef lat 53

9. Maciąga Adam lat 52

10. Pawełek Konrad Jan lat 31

11. Płonka Andrzej Grzegorz lat 57

12. Płonka Grzegorz lat 54

13. Żmudka Piotr Paweł lat 44

14. Żurek Małgorzata lat 63

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

SOŁECTWO BULOWICE

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Bulowice

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydaci na Sołtysa: 

 

1. Biczak Krzysztof lat 25

2. Kruczała Janusz lat 60

 

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 12 członków Rady Sołeckiej: 

 

1. Adamus Robert Józef lat 30

2. Adamus Roman lat 63

3. Bielecki Jakub Krzysztof lat 22

4. Biłek Zofia Franciszka lat 64

5. Fabija Krzysztof Bogumił lat 44

6. Gałuszka Zbigniew Eugeniusz lat 69

7. Korzonkiewicz Grzegorz Jan lat 48

8. Matusiak Katarzyna Ewelina lat 39

9. Matyszkowicz Barbara lat 66

10. Matyszkowicz Marek lat 45

11. Niedziela Grzegorz lat 33

12. Pilarczyk Sebastian Kamil lat 28

13. Płonka Tadeusz lat 55

14. Sucheta Janina Elżbieta lat 67

15. Zięba Michał Mariusz lat 42

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 12 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 12 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

SOŁECTWO ŁĘKI

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Łęki

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydaci na Sołtysa: 

 

1. Drabek Andrzej Jerzy lat 53

2. Tlałka Aneta Małgorzata lat 49

 

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej: 

 

1. Bienia Krystian Paweł lat 28

2. Drabek Edward lat 67

3. Dyrdoń Renata Stanisława lat 48

4. Ficek Kinga Maria lat 40

5. Grzywaczewska Agnieszka Maria lat 42

6. Jankowska Barbara Sabina lat 42

7. Korczyk Adam Mieczysław lat 51

8. Majda Bartłomiej Mateusz lat 25

9. Mądro Grzegorz lat 45

10. Michalak Adam Krzysztof lat 38

11. Nowak Lucyna Emilia lat 39

12. Płonka Ewa lat 63

13. Raj Magdalena lat 40

14. Urbańczyk Zdzisław lat 64

15. Wąsik Ewelina Stanisława lat 39

16. Żmuda Janusz Fryderyk lat 59

17. Żmudka Edward Józef lat 73

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

SOŁECTWO MALEC

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Domu Ludowym w Malcu

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Malec

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydat na Sołtysa: 

 

Krawczyk Maria lat 62

 

W wyborach Sołtysa głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ZA” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej: 

 

1. Czechowska Renata Teresa lat 55

2. Hałat Magdalena Katarzyna lat 35

3. Jonkisz Ewa lat 51

4. Kasperek Marcela Franciszka lat 73

5. Kozłowski Wojciech Grzegorz lat 49

6. Krawczyk Wojciech lat 47

7. Maciąga Agnieszka Dorota lat 49

8. Mitoraj Paulina Danuta lat 36

9. Mitoraj Władysław lat 69

10. Olejarz Roman lat 71

11. Paw Grzegorz Mateusz lat 39

12. Płachta Angelika lat 41

13. Wadoń Łukasz lat 43

14. Zoń Adam Piotr lat 36

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

SOŁECTWO NOWA WIEŚ

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydat na Sołtysa: 

 

Kusak Dorota Grażyna lat 60

 

W wyborach Sołtysa głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ZA” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „PRZECIW” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 10 członków Rady Sołeckiej: 

 

1. Formas Franciszek Antoni lat 69

2. Galica Alina lat 52

3. Grygierczyk Wojciech lat 55

4. Handzlik Mirosław Jacek lat 57

5. Jończyk Sabina Elżbieta lat 46

6. Kizner Mirosław lat 48

7. Kowalczyk Zofia lat 68

8. Procner Wojciech lat 55

9. Putek Edward Kazimierz lat 64

10. Szabla Robert lat 52

11. Zelek Wiesław Józef lat 59

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 10 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Postawienie znaku „X” w więcej niż 10 kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

SOŁECTWO WITKOWICE

 

 

 

W niedzielę 25 lutego 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach

odbędą się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Głosowanie z udziałem stałych mieszkańców Sołectwa Witkowice

uprawnionych do głosowania odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

Kandydaci na Sołtysa: 

 

1. Kawończyk Marcin Paweł lat 50

2. Kramarczyk Małgorzata lat 58

3. Luranc Andrzej lat 48

4. Zaręba Marian lat 65

 

W wyborach Sołtysa głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

Kandydaci na 6 członków Rady Sołeckiej: 

 

1. Bujarek Monika Janina lat 39

2. Dudek Marcel lat 20

3. Gąsiorek Magdalena Maria lat 42

4. Grzesło Łukasz Sławomir lat 36

5. Niedziela Krystyna Elżbieta lat 66

6. Suski Artur Tomasz lat 46

 

W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 6 kandydatów. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

Do głosowania należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Danuta Wysogląd

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Kęckie Góry Południowe: od 26 lipca utrudnienia w ruchu drogowym

12 miesięcy temu

W związku z rozpoczęciem remontu drogi powiatowej nr 1853K

ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach

informujemy, że od dnia 26 lipca 2023 r.

na ww. wymienionym trakcie wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Szczegóły inwestycji w artykule Niebawem ruszą prace remontowe na ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach.

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

DNI KĘT 2023 - program

rok temu

W tym roku ŚWIĘTO MIASTA obchodzić będziemy w dniach od 16 do 18 czerwca. 

Bawimy się na Bulwarach nad Sołą oraz na placu przed Domem Kultury w Kętach.

Czekać będzie na Państwa kino plenerowe, strefa food trucków, dyskoteka, eksplozja kolorów, animacje dla dzieci, stoiska rękodzielnicze, blok koncertowy.

Imprezę zakończy koncert Grzegorza Hyżego oraz widowisko pirotechniczno-laserowe. 

Szczegóły na plakacie 


Więcej
Screenshot 2023-06-15 at 14-39-51 dni_kęt_program.jpg (obraz JPEG 1000×1248 pikseli) — Skala (74%).png

Rozpoczął się nabór uzupełniający do klas I szkół podstawowych

rok temu

Informujemy, że 18 maja o godz. 12.00 rozpoczął się nabór uzupełniający do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2023/2024. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego będzie możliwe do 30 maja do godz. 22.00.

 

Wolnymi miejscami dysponuje poniższych pięć szkół:

1)  Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętach,

2)  Szkoła Podstawowa w Łękach,

3)  Szkoła Podstawowa w Bielanach,

4)  Szkoła Podstawowa w Bulowicach,

5)  Szkoła Podstawowa w Witkowicach.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://uzupelniajaca-sp-kety.nabory.pl/

Więcej
cropped-akt-foto-1912.jpg

Noc Muzeów i moc atrakcji. Już 13 maja

rok temurok temu

Warsztaty łucznicze, zajęcia z obróbki ziarna i pieczenia podpłomyków, pokazy tańców dawnych, otwarcie wystawy artystycznej, spacer historyczny, a przede wszystkim – cztery obiekty do zwiedzania w gminie Kęty. Tegoroczna Noc Muzeów, którą zaplanowano na sobotę 13 maja, to mnóstwo atrakcji dla uczestników. Zaprasza Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego i jego partnerzy: Izba Młynarska w Nowej Wsi, Muzeum Matek Założycielek w klasztorze sióstr Zmartwychwstanek oraz Grupa Operacyjna „Kęty” – opiekun sali tradycji na kęckiej strzelnicy.

Nade wszystko warto zapoznać się z bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Rozpoczynamy o godz. 16.00 warsztatami łuczniczymi na kęckiej strzelnicy (Kęty, ul. Krakowska 96), które poprowadzi grupa „Łuczników z Częstochowy”. Będzie to dobra okazja do tego, by zwiedzić tamtejszą salę tradycji prowadzoną przez Grupę Operacyjną „Kęty”, wciąż powiększającą swe zbiory (zwiedzanie sali w godz. 16.00-19.00). O godz. 17.30 w kamienicy Rynek 16, siedzibie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, odbędzie się wernisaż wystawy prac Ewy Partyki, Blisko... ludzie i miejsca. Artystka, członkini Grupy Twórców MY z Andrychowa, jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gliwickiej. Przez lata była związana zawodowo ze spółką Grupy Kęty – Alupol Packaging, gdzie zajmowała się projektowaniem i nadzorem produkowanych tam opakowań. Na wernisażu zobaczymy jej akwarele, rysunki i obrazy wykonane pastelami olejnymi (wystawa potrwa do 2 lipca). Ekspozycję kamienicy będzie można zwiedzać do godz. 21.30, ale do niej jeszcze wrócimy za moment, bo to nie koniec atrakcji w tym miejscu. Przenieśmy się na chwilę do Nowej Wsi. Tam (od godz. 18.30) przy ul. Młyńskiej 9 w Izbie Młynarskiej urządzonej przez Wojciecha Procnera będzie można spróbować swych sił przy obróbce ziarna i tworzeniu mąki, po czym sprawdzić swoje kulinarne możliwości – wypiekając podpłomyki (UWAGA! Brak wolnych miejsc na warsztaty). Samą Izbę – nowość na mapie kulturalnej gminy – można zwiedzać w godz. 17.00-20.30. Tych, którzy zdecydują się na przyjazd do Nowej Wsi własnymi samochodami, prosimy o parkowanie w okolicach przedszkola. O godz. 18.00 zapraszamy do klasztoru Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (Kęty, Rajska 4), gdzie po tamtejszym Muzeum Pamiątek po Matkach Założycielkach Bł. Celiny i Cz. Sł. B. Jadwigi Borzęckich będzie oprowadzać archiwistka zgromadzenia s. M. Sylwia Bekus CR (godz.18.00-21.00). O godz. 20.00 zapraszamy wszystkich na kęcki Rynek (a w razie niepogody do sali wystaw czasowych Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach) na pokaz i warsztaty tańców dawnych w wykonaniu zespołu Secoli Di Danza. O 21.00 z kolei spod Muzeum wyruszymy na spacer historyczny, odkrywając mroki średniowiecznych Kęt. 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na niektóre z warsztatów (łucznicze oraz obróbki ziarna i pieczenia podpłomyków) obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 33 845 31 07. Uczestników na zajęcia do poszczególnych punktów dowiezie Ciuchcia Beskidzka.

Godziny kursów ciuchci: 

15.50: z centrum Kęt na Strzelnicę

17.15: ze Strzelnicy do centrum Kęt

18.15: z centrum Kęt do Nowej Wsi

19.45: z Nowej Wsi do centrum Kęt

Przejazdy Ciuchcią nie będą ponawiane. Prosimy pamiętać o limitach pasażerskich i zapoznać się z regulaminem NOCY MUZEÓW dostępnym na www.muzeum.kety.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Patronat honorowy nad NOCĄ MUZEÓW 2023 w gminie Kęty objął Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar. Partnerami projektu są Piekarnia BRACIA PISKORKOWIE oraz SARKA-P Zakład Usługowo-Handlowy z Bulowic. 

PROGRAM

16.00 Strzelnica w Kętach (ul. Krakowska 96)

WARSZTATY ŁUCZNICZE (obowiązują wcześniejsze zapisy: 33 845 31 07, decyduje kolejność zgłoszeń)

17.30 Muzeum w Kętach (Rynek 16) Wernisaż wystawy prac EWY PARTYKI pt. BLISKO... LUDZIE I MIEJSCA

Godz. 18.00 Izba Młynarska w Nowej Wsi (ul. Młyńska 9)

WARSZTATY OBRÓBKI ZIARNA I PIECZENIA PODPŁOMYKÓW Brak wolnych miejsc

(obowiązują wcześniejsze zapisy: 33 845 31 07, decyduje kolejność zgłoszeń)

20.00 Rynek w Kętach (w razie niepogody Muzeum)

POKAZ/WARSZTATY TAŃCÓW DAWNYCH (prowadzenie: zespół Secoli di Danza)

21.00 Rynek w Kętach

Spacer ODKRYWAMY MROKI ŚREDNIOWIECZNYCH KĘT (prowadzenie: zespół Secoli di Danza)

O muzeach:

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach KĘTY Rynek 16

zwiedzanie: 16.00-21.30

W zabytkowej kamienicy Rynek 16 zgromadzono już ponad siedem tysięcy eksponatów. Najstarsze kęckie muzealia pochodzą z wykopalisk archeologicznych i są to wytwory z wczesnej epoki żelaza. Ale muzeum może pochwalić się bogatą kolekcją cechową, na którą składają się skrzynie, dokumenty, pieczęcie, księgi i obesłania. Uwagę zwiedzających przykują armaty „wiwatówki” czy część sakralna ekspozycji historycznej. Będzie też można zajrzeć do saloniku mieszczańskiego, zakładu fotograficznego i galerii sztuki. Na koniec zwiedzania oprowadzający zaproszą do sali etnograficznej, na którą składają się: izba wiejska, narzędzia rolnicze, warsztat szewski, część dotycząca stroju z Kęt i okolicy oraz artefakty związane z młynarstwem. Będzie można zwiedzać też wystawę artystyczną prac Ewy Partyki.

Muzeum Pamiątek po Matkach Założycielkach Bł. Celiny i Cz. Sł. B. Jadwigi Borzęckich KĘTY ul. Rajska 4

Zwiedzanie: 18.00-21.00

Powstałe w 1991 roku Muzeum skupia się na życiu i działalności założycielek zgromadzenia – Bł. Celinie z Chludzińskich Borzęckiej oraz jej córce, Czcigodnej Słudze Bożej Jadwidze. Pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzi się przez drzwi przy furcie klasztoru, odnosi się do Obrembszczyzny, rodzinnego majątku Borzęckich. Uwagę przykuwają zdjęcia, fisharmonia oraz leżanka Matki założycielki. Drugą salę podzielono na dwie części. W pierwszej znalazły się symbole drogi do założenia zakonu – jest tu portret o. Piotra Semenenki, czy stuła ofiarowana przez papieża Leona XIII. Przez bramę z białymi łukami – alegorię ośmiu błogosławieństw – przechodzimy do trzeciej części ekspozycji: wzrok przykuwają pamiątki po Matce Jadwidze (m.in. jej habit), również gablota z narzędziami pokutnymi, a inna – z wotami wdzięczności za otrzymane łaski uproszone za wstawiennictwem bł. Celiny Borzęckiej. 

Muzeum, odnowione kilka miesięcy temu, łączy w sobie pamiątki związane z założycielkami zgromadzenia i ich działalnością na przełomie XIX i XX wieku z opowieścią o niezwykłych czasach oraz atmosferą tamtych lat. Koncepcją i niebanalnością zaskoczy zapewne nie tylko tych, których interesuje historia Kościoła Katolickiego.

Sala tradycji Strzelnica w Kętach KĘTY ul. Krakowska 96

Zwiedzanie: 16.00-19.00

Strzelnicę w Kętach na Kęckich Górach otwarto we wrześniu 1934 r. Był to obiekt wykorzystywany przez członków kęckiego Oddziału Związku Strzeleckiego. Patronował mu Józef Piłsudski. Dziś jest miejscem działania Grupy Operacyjnej im. 3 Kompanii Obrony Narodowej „Kęty”. Dzięki działalności i pasji jej członków budynek odzyskuje dawną świetność, a wewnątrz zorganizowano Salę Tradycji i ekspozycję poświęconą wojskowości. Wśród zbiorów znajdują się eksponaty związane z Wojskiem Polskim II RP m.in.: obiekty, dokumenty, fotografie, mundury, wyposażenie, pamiątki z misji zagranicznych, a także osobiste przedmioty zasłużonych osób, związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych. Na terenie strzelnicy zainstalowano w ostatnim czasie nowe obiekty. Grupa wzbogaciła się także o kolejne eksponaty – o wszystkim opowie kustosz tego miejsca i prezes całego stowarzyszenia st. sierż. rez. Zbigniew Kurnik.

Izba młynarska w Nowej Wsi NOWA WIEŚ ul. Młyńska 9

Zwiedzanie: 17.30-20.30

Wojciech Procner, twórca Izby Młynarskiej w Nowej Wsi: „Pomysł na stworzenie tu takiego miejsca zrodził się, kiedy nasza córka była w przedszkolu i zapraszaliśmy do nas dzieciaki na wykopki ziemniaków. Wtedy z ciekawością dopytywały o maszyny rolnicze, były zainteresowane, jak co działa, skąd się bierze, jak jest napędzane. Stwierdziliśmy, że można spróbować odtworzyć takie miejsce, w którym historia zostanie przywrócona do życia. W skansenach były młyny, ale nie produkowały mąki, były piece, ale nie piekły chleba, a ja chciałem to wszystko zrobić tak, by każdy, kto nas odwiedza, mógł doświadczać, a nie tylko oglądać”. Dziś przy ul. Młyńskiej się 9 znajduje młyn, koło młyńskie, piec do wypiekania chleba oraz Izba, w której prezentowane są eksponaty związane z pracą młynarza. I to wszystko będzie można zobaczyć, przy okazji próbując swych sił w tym dawnym fachu.

PROSIMY PARKOWAĆ PRZY PRZEDSZKOLU W NOWEJ WSI

Więcej
1_NOC-MUZEOW-2023.jpg

SZYDEŁKOWY SPLOT RENY - wernisaż wystawy już 18 maja!

rok temurok temu

Znacie fantastyczną technikę amigurumi? 

Są to unikatowe zabawki wykonane na szydełku i są po prostu śliczne. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy w Domu Kultury w Kętach, a 18 maja o godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż "Szydełkowy splot Reny".

Wstęp wolny - Galeria Dolna.

Więcej
wernisaż.jpg

Samorząd Lokalny dla Zdrowia i Życia Kobiet

rok temu

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu wzbogacił się o nowoczesny mammograf cyfrowy. Urządzenie kosztowało blisko milion złotych i zostało zakupione dzięki pomocy finansowej samorządów powiatu oświęcimskiego i środkom zewnętrznym. Kwota dofinansowania została wyliczona na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. i pomnożona przez 2 złote za każdego mieszkańca. Gmina Kęty przeznaczyła na ten cel 66 123,00 zł. 8 maja włodarze poszczególnych gmin podpisali stosowną umowę.

- Jakiś czas temu wystąpiliśmy z dyrektorem szpitala Edwardem Piechulkiem do gmin powiatu oświęcimskiego z inicjatywą wspólnego zakupu nowoczesnego mammografu. Ta inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem, za co obecnym na sali włodarzom serdecznie dziękuję. Zakup tego sprzętu jest bardzo ważny w kontekście rosnącej liczby osób z wykrytymi w naszym szpitalu nowotworami. Ten mammograf jest przysłowiowym „mercedesem” w swojej klasie – podkreśla Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Zakup urządzenia, z którego już w najbliższym czasie skorzystają pierwsze pacjentki w nowym Centrum Diagnostycznym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu był potrzebą chwili. Dotychczasowy mammograf po wielu latach intensywnego użytkowania zepsuł się. 

W imieniu pań z Powiatu Oświęcimskiego za troskę o zdrowie kobiet i dziewcząt dziękowała samorządowcom Teresa Jankowska – członkini zarządu powiatu. - Dzięki temu profesjonalnemu sprzętowi będziemy mogli wzbogacić działania promujące zdrowie, a tym samym wzmocnić profilaktykę nowotworów piersi – zaznaczyła.


źródło/fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Więcej
fotos-11952.jpg

Targowisko miejskie czynne 1 maja

rok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, iż targowisko miejskie przy ul. Jana III Sobieskiego w dniu 1 maja będzie czynne jak w każdy poniedziałek.

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

W najbliższy piątek basen nieczynny w godz. 8:00-13:00

rok temurok temu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach Jakub Grabski informuje,

że w związku z organizowanymi w najbliższy piątek, 28 kwietnia, na Krytej Pływalni w Kętach Zawodami Pływackimi Szkół z Gminy Kęty,

Pływalnia będzie całkowicie niedostępna dla klientów indywidualnych w godzinach 08:00-13:00.

Więcej
cropped-akt-foto-2112.jpg

Witkowice: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

rok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że  27 kwietnia 2023 r. w Witkowicach odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.


W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.


Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.


UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty - kliknij tutaj -


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Komunikat w sprawie dystrybucji węgla

rok temu

Informujemy, że od dnia 25 kwietnia prowadzona jest sprzedaż węgla w sorcie ekogroszek w trybie ciągłym bez zachowania kolejki do wyczerpania przez Gminę pozyskanych zasobów paliwa stałego, bądź zakończenia realizacji zadania na mocy przepisów ustawowych. Oznacza to, że  osoby uprawnione do zakupu drugiej transzy węgla w sorcie „ekogroszek” lub osoby, które złożyły dopiero wniosek o preferencyjny zakup węgla w 2023 r. (pozytywnie rozpatrzony), a jeszcze go nie otrzymały, mogą zakupić go w Urzędzie Gminy bez wcześniejszego kontaktu ze strony pracownika tut. Urzędu o zarezerwowaniu węgla.

W sytuacji wystąpienia większej ilości chętnych do zakupu węgla niż ilość dostępnego paliwa stałego pozyskanego przez Gminę, zostanie on zamówiony w wypadku uzyskania zainteresowania ze strony mieszkańców w liczbie pozwalającej zakupić co najmniej 25 ton, o ile będzie to dopuszczalne przepisami prawa.

W związku z nowelizacją przepisów w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy w wypadku nie wyczerpania całego paliwa stałego do końca kwietnia, Gmina Kęty planuje przystąpić do sprzedaży końcowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego UG Kęty


Więcej
cropped-akt-foto-2073.jpg

Wydział Komunikacji nieczynny 2 maja

rok temu

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zawiadamia, zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2023 Starosty Oświęcimskiego z 18 kwietnia 2023 r., iż Wydział Komunikacji w Kętach będzie nieczynny 2 maja.

Więcej
2105-akt-foto.png

Projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował

rok temu

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie.

Projekt jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja oraz 9-10 czerwca, zaś szkolenie w ramach drugiego etapu będzie prowadzone między 16-29 lipca oraz 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Więcej informacji: http://tiny.pl/wvhlz 

ZAPISZ SIĘ: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/

Więcej
2_etapy_szkolenia.jpg

Otwarte Mistrzostwa Kęt w Badmintonie dzieci i młodzieży pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty

rok temurok temu

Turniej odbędzie się 2 maja o godz. 10.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach.

Zawody rozgrywane będą w grach singlowych dziewcząt i chłopców w rocznikach 2008-2012. System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.

Zapisy trwają do 26.04.2023 r. na adres [email protected] lub bezpośrednio u nauczycielki WF SP 2 Kęty Pani Anny Pustelnik.

ZAPRASZAMY!!!        


Więcej
2101-akt-foto.jpg

mLegitymacja szkolna w kęckiej Dwójce

rok temu

Z inicjatywy Łukasza Grzywy Szkoła Podstawowa Nr 2 w naszej Gminie jest pierwszą szkołą, która umożliwia swoim uczniom aplikowanie o legitymację szkolną w formie elektronicznej. To ogromny krok w kierunku nowoczesności i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Legitymacje szkolne to dokumenty, które potwierdzają tożsamość uczniów i umożliwiają im korzystanie z różnych udogodnień, takich jak zniżki w kinach, muzeach czy miejskim transporcie. Dzięki elektronicznej wersji legitymacji, uczniowie mogą mieć zawsze przy sobie swoje dane, a tym samym uniknąć ryzyka zgubienia lub uszkodzenia tradycyjnej legitymacji papierowej.

Elektroniczna legitymacja szkolna jest dostępna dla każdego ucznia SP2 w Kętach, a wniosek o jej wydanie jest bardzo prosty i intuicyjny. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać zdjęcie w odpowiednim formacie. Po weryfikacji danych, legitymacja zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Cieszymy się, że szkoła w naszej Gminie wprowadza nowe rozwiązania, które ułatwiają życie naszym uczniom i przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności w obszarze nowych technologii. Dzięki temu młodzi ludzie zyskują nowe doświadczenia i zdobywają cenne kompetencje, które na pewno okażą się przydatne w przyszłości.

Dlatego też zachęcamy pozostałe szkoły do skorzystania z możliwości uzyskania legitymacji w formie elektronicznej. To innowacyjne rozwiązanie, które z pewnością ułatwi życie każdemu z nas i pomoże nam w codziennych czynnościach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach


Więcej
mlegitymacja.jpg

Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność

rok temu

Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom na gruncie bezpieczeństwa energetycznego z inicjatywy Gminy Kęty w dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia 2023 roku podpisane zostało porozumienie na mocy którego powołano do życia Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej. 


Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

1.  Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara – Burmistrza Gminy Kęty,

2.  Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Andrzeja Skrzypińskiego - Starostę Oświęcimskiego oraz Pawła Kobielusza – Wicestarostę Oświęcimskiego,

3.  Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Janusza Chwieruta – Prezydenta Miasta Oświęcim,

4.  Gminą Oświęcim reprezentowaną przez Mirosława Smolarka – Wójta Gminy Oświęcim, 

5.  Gminą Chełmek reprezentowaną przez Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka,

6.  Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Radosława Szota – Burmistrza Brzeszcz,

7.  Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Mariusza Kłusaka – Członka Zarządu.

 

Krok ten jest ważny z punktu widzenia wieloletniej strategii działania. Ogólnokrajowe oraz Wojewódzkie dokumenty strategiczne takie jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” odnoszące się do szeroko rozumianej tzw. zielonej transformacji, stawiają nacisk na energetykę rozproszoną. To znacząca zmiana w dotychczasowym podejściu do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. 

Klastry Energii będą uprzywilejowane w wielu aspektach, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z budżetu UE na OZE, sprzedaży energii elektrycznej wśród członków klastra, obniżonych kosztów dystrybucji, czy też budowy własnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Kolejnym ważnym krokiem będzie stworzenie w najbliższym czasie dokumentów strategicznych dla funkcjonowania Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej. To m.in. strategia rozwoju, w której zdefiniowane będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną i rozwiązania, by pozyskać jak najwięcej energii z odnawialnych źródeł w najbliższych 10 - 20 latach.

W przyszłości członkami klastra zostaną także podmioty prywatne oraz Spółki komunalne, które także są żywo zainteresowane rozwojem OZE na terenie powiatu Oświęcimskiego.Więcej
Porozumienie.jpg

W sobotę utrudnienia w Witkowicach w związku z wyścigiem kolarskim

rok temurok temu

W związku z wyścigiem kolarskim Molo Osiek Race w najbliższą sobotę, 22 kwietnia, w godz. 11:30 - 14:00, na trasie przejazdu zawodników mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu.

W Witkowicach trasa wyścigu obejmie ulice: Kanada, Karpacką od strony Nidku, Brzozową, Kwiatową i Widokową.

Organizatorzy proszą mieszkańców o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności. Informują także, że ruch na ww. drogach w czasie trwania wyścigu możliwy będzie tylko zgodnie z kierunkiem jazdy kolarzy.


Szczegóły oraz trasa całego wydarzenia: https://osiek.pl/aktualnosci/12906/

Więcej
mapa_(1).jpg

Kęcki Kopernik zaprasza na Dzień Otwarty

rok temurok temu

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zaprasza 27 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.00-14.00 uczniów klasy ósmych na DZIEŃ OTWARTY

W programie: 


 • Możliwość porozmawiania ze sztuczną inteligencją,
 • Budowa sieci komputerowej,
 • Pokaz kulinarny gastronomiczny,
 • Carving - rzeźbienie w owocach,
 • Proces wytwarzania części maszyn,
 • Prezentacja silnika 0.9 TwinAir,
 • Wizyta w salonie fryzjerskim,
 • Systemy operacyjne we współczesnej informatyce,
 • Montaż i diagnostyka komputera,
 • Programowanie w PYHTONIE,
 • Zmiana wagi Kopernikańskiej, 
 • Wizyta na strzelnicy sportowej,
 • Sterowanie urządzeniami elektrycznymi za pomocą SMARTFONA.


Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach

Więcej
plakat_dni_otwarte.png

"Dąbrowska" zaprasza na Dzień Otwarty

rok temurok temu

Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Kętach kojarzy się w środowisku z artystycznie utalentowaną młodzieżą, grupą teatralną „Minus Jeden”, grupą muzyczną „Trzy Czwarte”, nauką języków obcych, licznymi działaniami prospołecznymi oraz szczególną rodzinną atmosferą. Empatyczni i serdeczni ludzie to nasza wizytówka. W czwartek 27 kwietnia – w czasie dnia otwartego – można się będzie przekonać, że to wszystko prawda.

Zapraszamy ósmoklasistów do zwiedzenia „Dąbrowskiej” w dwóch turach – o godzinie 9.30 oraz 11.30. Samorząd uczniowski zaprezentuje ofertę edukacyjną liceum i opowie o życiu szkoły, będzie można wziąć udział w wesołych lekcjach w językach obcych, warsztatach filmowych i teatralnych, quizach, doświadczeniach oraz konkursach. Przewodnicy oprowadzą po wyjątkowych miejscach „Dąbrowskiej” i odpowiedzą na każde, nawet nietypowe, pytanie. Ponadto goście wysłuchają koncertu w wykonaniu wokalistów naszego liceum.

Ósmoklasiści, odwiedźcie nas koniecznie. Dajcie się przekonać do nauki w naszym kameralnym i niezwykle klimatycznym liceum. Gwarantujemy, że nie pożałujecie!

Dyrekcja Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Kętach


Więcej
plakat_pz9.jpg

Obostrzenia związane z ptasią grypą odwołane

rok temu

Na terenie województwa małopolskiego od dnia stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Bielanach, tj. od 18 stycznia 2023 roku do 13 kwietnia 2023 roku; nie stwierdzono żadnego ogniska ww. choroby u ptaków dzikich ani u drobiu.

Zgodnie z opinią Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz rekomendacjami Głównego Lekarza Weterynarii za okres zagrożenia wystąpienia choroby przyjmuje się termin pomiędzy dniem 1 października a 31 marca następnego roku, zatem sezon występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków zakończył się.


W związku z powyższym na wniosek Małopolskiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Małopolski w dniu 19 kwietnia 2023 r. wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.


Więcej
cropped-akt-foto-2086.jpg

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z uwagi na święta majowe

rok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że w związku ze Świętem Pracy i Świętem Konstytucji 3 Maja zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych:


 • odpady komunalne zmieszane, segregowane i odpady zielone przewidziane do odbioru w dniu 1 maja 2023 r. (poniedziałek) z terenu Kęt Podlesia zostaną odebrane w dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek);
 • odpady komunalne zmieszane, odpady zielone (dla nieruchomości położonych po prawej stronie ul. Bielskiej i Krakowskiej) przewidziane do odbioru w dniu 3 maja 2023 r. (środa) z terenu sołectwa Bulowice zostaną odebrane w dniu 4 maja 2023 r. (czwartek);
 • odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i odpady segregowane (dla nieruchomości położonych po lewej stronie ul. Bielskiej i Krakowskiej) przewidziane do odbioru w dniu 3 maja 2023 r. (środa) z terenu sołectwa Bulowice zostaną odebrane w dniu 4 maja 2023 r. (czwartek).


Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Malec: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

rok temurok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że  25 kwietnia 2023 r. w Malcu odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

UWAGA!

W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty - kliknij tutaj-


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

VII OTWARTY TURNIEJ W BOULE POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

rok temurok temu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Otwartym Turnieju Gry w Bule pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach, w dniu 06.05.2023r.

Kęcki turniej rozgrywany będzie na hali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach – Podlesiu, ul. Szkolna 3 (prosimy o zabranie miękkiego obuwia).

Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00.

Jest to turniej gry parami, zatem zgłoszenia proszę wysłać do nas uwzględniając zespołu dwuosobowe. Istnieje możliwość zgłoszenia osoby dorosłej z dzieckiem w kat. mieszanej. Liczba zawodników do 10 osób. Zgłoszenia imienne parami prosimy przesłać do dnia 28.04.2023r. na adres e-mail: [email protected], tel. 33/ 844 8676 wg wzoru na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA (do pobrania w załącznikach).

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY! (do pobrania w załącznikach).

Na zwycięzców czekają nagrody, puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. W trakcie turnieju zapewniamy napoje i poczęstunek, dobrą zabawę i miłą atmosferę.


Więcej
BULE_2023_plakat.jpg

Lokalne spotkanie biznesu z samorządem

rok temu

19 kwietnia 2023 r. w siedzibie Grupy Kęty S.A. odbyło się spotkanie z cyklu „Lokalne spotkania biznesu z samorządem – jak rozwijać dobrą współpracę” zorganizowane przez Bielską Lożę Business Centre Club.

- Od pewnego czasu odwiedzamy naszych członków w terenie i rozmawiamy o lokalnym biznesie oraz połączeniu biznesu z samorządem – mówi Tomasz Mikołajko, sekretarz Loży Bielskiej BCC. Jak dodaje, inicjatywa służy wymianie wzajemnych doświadczeń, a także podejmowaniu wspólnych działań.

Spotkanie poprowadził Kanclerz Business Centre Club Bielsko-Biała Janusz Szymura.

Piotr Wysocki - Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego Grupa Kęty S.A. oraz Tomasz Grela - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółka ALUPROF S.A. zaprezentowali obszary działalności Grupy Kapitałowej. Goście mieli możliwość zadawania pytań oraz zwiedzenia zakładu produkcyjnego.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawił walory Gminy Kęty zarówno pod względem krajobrazowym, społecznym, jak i gospodarczym. Prezentacja zawierała m.in. położenie geograficzne Kęt i poszczególnych sołectw, rys historyczny, działania dla aktywizacji mieszkańców, dostępność infrastruktury drogowej i kolejowej, kluczowe inwestycje, środowisko gospodarcze oraz informacje na temat współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

- Fakt, że to spotkanie odbywa się w Kętach, jest dla nas jako samorządu niezwykle ważnym wydarzeniem – podkreślił burmistrz Klęczar. Na ręce Dyrektora Piotra Wysockiego złożył podziękowania za bardzo dobrą współpracę nie tylko z Urzędem Gminy, ale także na niwie kulturalnej i sportowej. Zwrócił uwagę, że Grupa Kęty jest partnerem w kluczowych wydarzeniach w Gminie, zaznaczając także ogrom wsparcia, jakie otrzymały od przedsiębiorstwa liczne instytucje podczas trudnego czasu pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą.

Z ramienia kęckiego samorządu w spotkaniu wzięli udział również: Wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UG Kęty Mateusz Hałat oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju UG Kęty Urszula Baczyńska-Śleziak.

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Pchli Targ już w najbliższą niedzielę!

rok temurok temu

Już w najbliższą niedzielę – 23 kwietnia – odbędzie się kolejny Pchli Targ. Wielkie święto drobnego handlu zorganizowane zostanie jak zwykle na terenie targowiska miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Kętach. 

Zaproszenie do udziału w Pchlim Targu kierujemy zarówno do kupujących, jak i sprzedawców. Miłośnicy staroci, hobbyści, kolekcjonerzy, wystawcy, artyści, poszukiwacze okazji, cudeniek i ciekawych gadżetów… Tutaj każdy może sprzedawać, kupować i wymieniać to, na co tylko ma ochotę! 

Targ odbywa się cyklicznie, w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Dodatkowo towarzyszyć mu także wyprzedaż garażowa, czyli nieformalna akcja sprzedaży drobnych, używanych rzeczy (zabawek, książek, różnego typu odzieży i akcesoriów domowych), które tą drogą zyskać mogą nowe życie.

Uwaga! Za przedmioty niesprzedane odpowiada ich wystawca, który musi je posprzątać i zabrać ze sobą po zakończeniu targu! Szczegółowe informacje na temat kęckiego Pchlego Targu dostępne są pod numerem telefonu (33) 844-76-00 wew. 149.

Pchli Targ w Kętach

23 kwietnia 2023 r.

7:00-14:00

targowisko miejskie

Zapraszamy!


Więcej
1984-akt-foto.jpg

Komunikat w sprawie dystrybucji węgla

rok temu

W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem zakupem węgla w sorcie orzech informujemy, że od dnia 18 kwietnia prowadzona jest sprzedaż węgla w sorcie orzech w trybie ciągłym bez zachowania kolejki do wyczerpania przez Gminę Kęty pozyskanych zasobów paliwa stałego, bądź zakończenia realizacji zadania na mocy przepisów ustawowych. Oznacza to, że wszystkie osoby uprawnione do zakupu drugiej transzy węgla w sorcie „orzech” lub osoby, które złożyły dopiero wniosek o preferencyjny zakup węgla w 2023 r. (pozytywnie rozpatrzony), a jeszcze go nie otrzymały, mogą zakupić go w Urzędzie Gminy Kęty bez wcześniejszego kontaktu ze strony pracownika tut. Urzędu o zarezerwowaniu węgla.

W sytuacji wystąpienia większej ilości chętnych do zakupu węgla niż ilość dostępnego paliwa stałego pozyskanego przez Gminę, zostanie on zamówiony w wypadku uzyskania zainteresowania ze strony mieszkańców w liczbie pozwalającej zakupić co najmniej 25 ton, o ile będzie to dopuszczalne przepisami prawa.

Wydział Zarządzania Kryzysowego UG Kęty


Więcej
cropped-akt-foto-2073.jpg

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

rok temu

Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, art. 149 § 3, art. 162 § 1 i art. 175 ustawy z dnia 25.02.1965r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką mieszkańca gminy Kęty, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia Sądowi Rejonowemu wniosek o objęcie opieką przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd Rejonowy.

Ustanowienie opiekuna następuję postanowieniem Sądu Rejonowego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd Rejonowy wydaje zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego:

Opiekunem może zostać osoba: • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna.

Opiekunem nie może zostać osoba: • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodą małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieka nad nimi,
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się zależycie w obowiązków opiekuna.

Obowiązki opiekuna prawnego: • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje.
 • Opiekun prawny obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.
 • Opiekun prawny powinni uzyskiwać zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku.
 • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun prawny zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
 • Opiekun prawny zobowiązany jest w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnic ze składania rachunku końcowego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty: • Życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
 • Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 • Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
 • Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieka nad nimi.
 • Oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8,32-650 Kęty.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i zostaje określony termin zakończenia naboru na dzień 05.05.2023 r.

Szczegółowych informacji w ww. przedmiocie udziela GOPS w Kętach, tel.: 33 845 28 70.

Więcej
cropped-akt-foto-2067.jpg

Kęty Podlesie: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

rok temurok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że 20 kwietnia 2023 r. w Kętach Podlesiu odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.


W załączeniu harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty.Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

ponad rok temu

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) nie promują konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Bieg profilaktyczny dla dzieci już 27 maja! Zapraszamy!

ponad rok temurok temu

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w biegu profilaktycznym, który odbędzie się 27 maja 2023 r. na stadionie TS „Hejnał” w Kętach. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

W harmonogramie imprezy znalazły się w sumie 4 biegi dla dzieci – z podziałem na chłopców i dziewczynki – w różnych kategoriach wiekowych. Na wszystkich zawodników czekać będą medale oraz nagrody, a na najlepszych – puchary i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do udziału w biegu na załączonym formularzu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 pokój 43 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie: od 17 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. do godz. 13:30.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Kęty.

Więcej szczegółów w załączonym regulaminie.

Więcej
cropped-akt-foto-2057.jpg

Ostatni mecz siatkarskiego sezonu

ponad rok temurok temu

Ostatnia kolejka w II lidze mężczyzn zostanie rozegrana już w najbliższą sobotę. Siatkarze Kęczanina (25 pkt) zajmujący 7 miejsce w tabeli są już pewni utrzymania. Wynik spotkania może jednak zmienić sytuację przeciwników – krakowskiego Hutnika (48 pkt).

Goście, którzy rywalizują o II miejsce w tabeli i prawo startu w turnieju półfinałowym o wejście do I ligi muszą zdobyć przynajmniej punkt w sobotnim spotkaniu. Inny wynik teoretycznie pozbawi ich pozycji wicelidera na korzyść ekipy MKS Andrychów (46 pkt). Andrychowianie w najbliższym spotkaniu podejmą u siebie ostatni w tabeli AKS V LO Rzeszów (6 pkt) i inny wynik niż 3:0 dla gospodarzy uznać trzeba byłoby za sporą sensację. Emocji na koniec sezonu z pewnością na pewno nie zabraknie. 

II liga mężczyzn

Kęty (hala OSiR) – 15.04.2023 godz. 20:00

UMKS Kęczanin Kęty – Hutnik Kraków

Więcej
hutnik2023.png

Tresowany mężczyzna - spektakl komediowy

ponad rok temurok temu

„Tresowany mężczyzna” Johna von Düffela, to sztuka, która powstała na podstawie bestsellerowej powieści Esther Vilar pod tym samym tytułem i zrobiła prawdziwą furorę przynosząc autorce światowy rozgłos.

Jej spostrzeżenia na temat relacji płci wprowadziły sporo zamętu w kręgach feministycznych Europy Zachodniej lat 70, nie straciły one jednak impetu ani ostrości, tyle, że dziś możemy się tym bawić, śmiać się z siebie, dostrzegając absurd w tym, co kiedyś wywoływało wojnę.

„Kobieta ma wybór i to przesądza o jej nieskończonej wyższości nad mężczyzną: każda może wybierać między formą właściwą mężczyźnie, a bezmyślną wegetacją luksusowego pasożyta i gros kobiet wybiera to drugie. Mężczyzna takiego wyboru nie ma”.

  

Czy zatem udomowiony mężczyzna i wyemancypowana bizneswoman mają szanse na udany związek? Czy kobieta zarabiająca dużo więcej od mężczyzny, nie straci do niego szacunku, a on nie przeistoczy się w zakompleksionego teletubisia? Jaki według mężczyzn jest ideał kobiety? Przedsiębiorcza bizneswoman, czy bezradna ślicznotka z niezbyt wysokim IQ?

A może ta bezradność jest pozorna, a mężczyzna „poddawany jest tresurze”?

A jaki zdaniem kobiet powinien by mężczyzna? Zdecydowany, konsekwentny i silny, czy przeciwnie wrażliwy i czuły? A może feminizm się pomylił i stworzył „bandę egomaniaków”, wrażliwych - tak, ale na swoim własnym punkcie.

John von Düffel w znakomity sposób wykorzystał materiał, którego dostarczyła mu E. Vilar i napisał komedię z farsowymi elementami. Bohaterowie pracują w tej samej firmie, Helena otrzymuje propozycję awansu, problem w tym, że o tym samym stanowisku marzy w skrytości jej partner. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy do gry wkraczają ich matki.

Świetne dialogi, zaskakujące zwroty akcji, znakomity humor, to niewątpliwie atuty „Tresowanego mężczyzny”. Dobry wybór dla wszystkich, którzy szukają w teatrze rozrywki, ale także dla tych, którzy z teatru chcą wyjść z poczuciem, że to, co przed chwilą zobaczyli, skłania do refleksji.

   

Reżyseria - Marcin Sławiński

Scenografia – Justyna Wiśniowska

Opracowanie muzyczne – Jarek Babula

W spektaklu występują – Magdalena Kozikowska – Pieńko, Małgorzata Machowska, Beata Zarembianka i Kornel Pieńko.

Management – Impresariat Artystyczny „Kreatywna Pantera”

23 KWIETNIA, GODZ. 18:00

Dom Kultury w Kętach

Bilety w pok. nr 4 DK lub na:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/92927/K%C4%99ty/Tresowany+M%C4%99%C5%BCczyzna+-+Ave+Teatr/

Więcej
tresowany.png

Kęcki Klub Podróżnika zaprasza

ponad rok temuponad rok temu

"Szwecja: lasy, jeziora, Ikea i dzieci z Bullerbyn” to tytuł spotkania z Kamilem Szyjką, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13. 

Szwecja - kraj ponad 100 tysięcy jezior, 260 tysięcy reniferów, pierwszych parków narodowych w Europie, Volvo, Ikei oraz zaledwie 10 milionów mieszkańców. To miejsce, o którym dużo mówi się ze względu na bardzo wysokie zarobki, ogromną opiekuńczość w stosunku do dzieci, otwartość wielokulturową oraz czyste powietrze.

W Szwecji jest coś niezwykłego – mówi Pan Kamil – Coś, co sprawia, że chętnie do niej wracam. Od 2014 roku odwiedziłem ją 12 razy, eksponując znaczną część południa. Kraj ten tak bardzo mi się spodobał, że nawet przez chwilę uczyłem się jego języka, a wszystko to, co zobaczyłem i doświadczyłem, czyli niezwykle sympatyczni ludzie, przepiękne krajobrazy i cudowna natura sprawiają, że chcę tam wracać jeszcze nie raz. I mam nadzieję, że podczas spotkania chociaż trochę rozbudzę chęć do osobistego sprawdzenia „co tam jest po drugiej stronie Bałtyku”.

Kamil Szyjka – człowiek północy, który kocha zimno, zaspy śniegu i minusowe temperatury. Lubi kilka razy w roku przełączyć się na „tryb włoski” i spędzić czas w małych miasteczkach na włoskiej prowincji. Jeśli plan podróży wymyka się spod kontroli to tylko dlatego, że chce zobaczyć jeszcze, co jest za zakrętem? Ciekawość świata i ludzi sprawiła, że w podróżach odnajduje spokój i siłę. Jak sam przyznaje, największą jego pasją jest drugi człowiek. Przez przyjaciół tytułowany jako Don Camillo – przez zamiłowanie do książek Guareschiego. Wyznaje dewizę Marka Kamińskiego: „Liczy się droga, nie cel”.

Wspólnie z żoną Magdą prowadzi stronę „Podróżnicy po godzinach”. W ciągu ostatnich 10 lat odwiedzili ponad 50 krajów na całym świecie. Teraz - w poszerzonym składzie - wspólnie z synem Beniem i psem Biegunem odkrywają nowy, fascynujący sposób podróżowania.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej
13-04_Szwecja_z_Kamilem_Szyjką.jpg

Muzyczna bajka o Lunie - koncert umuzykalniający

ponad rok temurok temu

Dom Kultury w Kętach

zaprasza 20 kwietnia o godz. 17:00

na koncert umuzykalniający dla całej rodziny,

w wykonaniu muzyków z Filharmonii Śląskiej.

Bilet: 10 zł.

Więcej
plakat_filharmonia_bajka_o_lunie.jpg

Wystawa retro sprzętu RTV

ponad rok temuponad rok temu

W dniach 15-16 kwietnia w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 w Kętach będzie można podziwiać zbiór wyjątkowych sprzętów RTV z XX wieku. Otwarcie wystawy autorstwa Pawła Gąsiorka i Grzegorza Świtały nastąpi 14 kwietnia o godz. 17:00. Będzie to doskonała okazja by porozmawiać z autorami wystawy i powspominać dawne czasy a nawet sprawdzić działanie retro sprzętu! Szczegóły na plakacie.

Więcej
wystawa retro.jpg

Komunikat na temat ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

ponad rok temu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Szczegóły w załączonym komunikacie.


Więcej

W przededniu autonomii. Muzeum zaprasza na spotkanie przy armacie

ponad rok temuponad rok temu

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na kolejne, 111 Spotkanie przy armacie. Gościem cyklu będzie dr hab. Krzysztof Ślusarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a opowie mieszkańcach wsi Małopolski zachodniej – chłopach i ziemianach – oraz ich relacjach z mieszczanami w pierwszej połowie XIX wieku. Na spotkanie muzeum zaprasza nietypowo, bo w czwartek 13 kwietnia, o godz. 18.00.

Temat zniesienia pańszczyzny w Galicji i ewentualnych reform z tym związanych pojawił się jeszcze kilka lat przed wybuchem rabacji. Do realnych zmian doszło w czasie Wiosny Ludów. Sytuacja ta wywróciła dotychczasowy porządek rzeczy na wsi. Jednak w relacjach dworu i jego dawnych poddanych wciąż dochodziło do napięć i niezrozumienia. Jaką formę przybrały te zjawiska na naszych terenach Małopolski zachodniej? Jakie miejsce w tym wszystkim zajmował Kościół? I jak ta sytuacja miała się do mieszkańców galicyjskich miasteczek? Na te i inne pytania spróbuje odpowiedzieć gość 111 Spotkania przy armacie – dr hab. Krzysztof Ślusarek z Pracowni Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr hab. Krzysztof Ślusarek – historyk w Pracowni Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autor i współautor wielu artykułów i książek, m.in. Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej czy W przededniu autonomii. Własność ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. przemiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich od XVIII do XIX w., dzieje społeczności Małopolski zachodniej, rolę polityczną ziemiaństwa w Galicji w tym właśnie okresie.

 111 Spotkanie przy armacie

„W przededniu autonomii. Wieś, dwór, plebania i ich relacje z miastem w Małopolsce zachodniej do połowy XIX wieku” – prelekcja: dr hab. Krzysztof Ślusarek

Czwartek 13 kwietnia 2023 r., godz. 18.00

Sala wystaw czasowych Muzeum w Kętach (Rynek 16)

Wstęp wolny

Więcej
PLAKAT_111SPA_NET.jpg

Uwaga! W Wielki Piątek zmiana godzin pracy kasy w Urzędzie Gminy Kęty

ponad rok temu

Szanowni Państwo, 

informujemy, że z przyczyn organizacyjnych w dniu 7 kwietnia (Wielki Piątek) kasa Urzędu Gminy Kęty będzie czynna do godziny 12:00. Po tej godzinie wszelkie należności na rzecz gminy można wpłacać za pośrednictwem tradycyjnej i internetowej bankowości oraz w placówkach pocztowych.

Za wszystkie wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy!


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Żarciowozy w Kętach już w ten weekend

ponad rok temu

Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo smakowicie. Na płycie naszego Rynku po raz drugi zagoszczą Żarciowozy, z bogactwem smaków z całego świata. Atrakcji dla podniebienia (i nie tylko!) nie zabraknie!


Żarciowozy w Kętach:

 • 31marca (piątek): 15:00 - 21:00
 • 1 kwietnia (sobota): 12:00 - 21:00
 • 2 kwietnia (niedziela): 12:00 - 20:00


Więcej
ketyz.jpg

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na terenie powiatu oświęcimskiego

ponad rok temu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz.440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz.333) podaje się do publicznej wiadomości, że:

w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Powiatu Oświęcimskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona 

w dniach 12 maja do dnia 27 czerwca 2023 r. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku tzw. „rocznik podstawowy”. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1999 - 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu Powiatu Oświęcimskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

na obszarze województwa małopolskiego dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Kęty [KLIKNIJ]


Więcej
cropped-akt-foto-2024.jpg

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

ponad rok temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

 • odpady komunalne zmieszane, segregowane i odpady zielone przewidziane do odbioru w dniu 10 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) z terenu sołectwa Łęki zostaną odebrane w dniu 6 kwietnia 2023 r. (czwartek).


Zmianie ulegną również godziny funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kęty:

 • 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) - czynne do godz. 12.00;
 • 8 kwietnia 2023 r. (Wielka Sobota) - nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

OBIAD WIELKANOCNY DLA POTRZEBUJĄCYCH

ponad rok temuponad rok temu

Z radością pragniemy poinformować o corocznym Obiedzie Wielkanocnym dla potrzebujących, który odbędzie się 10 kwietnia o godz. 12:30 w sali parafialnej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. 


Pragniesz pomóc w przygotowaniu Obiadu Wielkanocnego dla potrzebujących? Dary będzie można składać w Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów w parafii NSPJ w Kętach na osiedlu.


Hufiec ZHP Kęt


Więcej
338183840_225856493308762_7807731183847798808_n.jpg

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kęty o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach

ponad rok temu

Wymagania, jakie winien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora oraz wykaz niezbędnych do złożenia dokumentów znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 63/2023/B Burmistrza Gminy Kęty – tutaj – 


Oferty w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękachˮ należy składać w terminie do dnia 13.04.2023 r. do godz. 15.30 na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Pchli Targ już w najbliższą niedzielę!

ponad rok temuponad rok temu

Już w najbliższą niedzielę – 26 marca – odbędzie się kolejny Pchli Targ. Wielkie święto drobnego handlu zorganizowane zostanie jak zwykle na terenie targowiska miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Kętach.

Zaproszenie do udziału w Pchlim Targu kierujemy zarówno do kupujących, jak i sprzedawców. Miłośnicy staroci, hobbyści, kolekcjonerzy, wystawcy, artyści, poszukiwacze okazji, cudeniek i ciekawych gadżetów… Tutaj każdy może sprzedawać, kupować i wymieniać to, na co tylko ma ochotę!

Targ odbywa się cyklicznie, w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Dodatkowo towarzyszyć mu także wyprzedaż garażowa, czyli nieformalna akcja sprzedaży drobnych, używanych rzeczy (zabawek, książek, różnego typu odzieży i akcesoriów domowych), które tą drogą zyskać mogą nowe życie.

Uwaga! Za przedmioty niesprzedane odpowiada ich wystawca, który musi je posprzątać i zabrać ze sobą po zakończeniu targu! Szczegółowe informacje na temat kęckiego Pchlego Targu dostępne są pod numerem telefonu (33) 844-76-00 wew. 149.

Pchli Targ w Kętach

26 marca 2023 r.

7:00-14:00

targowisko miejskie

Zapraszamy!

Więcej
1984-akt-foto.jpg

Informacja w sprawie dyżuru Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

ponad rok temu

Dyżur Doradcy Rolniczego z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gminie Kęty odbywać się będzie w środy, w godzinach od 9.00 do 13.00 w sali narad tj. I piętro w budynku Urzędu, Rynek 7, w okresie od 15 marca do 15 czerwca.


Doradca pomagać będzie w wypełnianiu wniosków obszarowych wraz z ekoschematami oraz wniosków do materiału siewnego, a także udzielać informacji o wnioskach inwestycyjnych. 


Telefon kontaktowy do doradcy Małgorzata Małkus tel. 573 485 452.

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach

ponad rok temu

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach.


Mając na względzie troskę o wszechstronny rozwój psychofizyczny i motoryczny młodego pokolenia, a także regionalne tradycje sportowe oraz zaplecze szkoleniowe jakim dysponujemy, zdecydowaliśmy utworzyć w naszej szkole klasy o profilu sportowym. Są to klasy z rozszerzonym programem edukacyjnym o dodatkowe godziny wychowania fizycznego. Ten ukierunkowany program szkolenia sportowego ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów, a także stworzenie lepszych warunków do rozwoju ich potencjału. W każdej klasie sportowej realizowany jest dziesięciogodzinny wymiar zajęć wychowania fizycznego:

Realizacja podstawy programowej (4godz./tyg.),

Ukierunkowany program szkolenia sportowego (4godz./tyg.),

Nauka i doskonalenie pływania (2godz./tyg.).

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas sportowych na poziomie szkoły podstawowej. Tworzymy dla uzdolnionej młodzieży właściwe warunki do rozwijania ich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy   i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych uczniów. Zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w której oferujemy:


 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • naukę dwóch języków obcych,
 • odpowiednią bazę treningową,
 • zajęcia na krytej pływalni,
 • udział w systemie współzawodnictwa sportowego,
 • organizację zgrupowań, obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • współpraca z klubami sportowymi: MKS "Tempo" Kęty, UMKS „Kęczanin” Kęty, TS „Hejnał” Kęty,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych,
 • opiekę psychologa i pedagoga.

 

Hołdując maksymie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zapewniamy harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka. Stwarzamy możliwości kształtowania zdolności intelektualnych oraz talentów sportowych w sprzyjającej atmosferze. 

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2023 (sekretariat szkoły)

Testy sprawnościowe odbędą się na obiektach SP nr 2 w Kętach (duża sala gimnastyczna) w terminach: 26 kwietnia 2023 godz. 16.00 – termin główny oraz 10 maja 2023 godz. 16.00 – termin uzupełniający. 


Postaw na sport i rozwój dziecka! Daj nam szansę!     

Więcej
plakat_2023_nabory_TS.jpg

Bielany: Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze

ponad rok temuponad rok temu

W dniu 24 marca (piątek) 2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sołtysówce w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach przy Placu Świętego Macieja 1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w ramach Programu można uzyskać na: wymianę źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, bramę garażową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Uczestnikom spotkania zostaną udzielone informacje o zasadach Programu Czyste Powietrze oraz otrzymają ulotki informacyjne na temat Programu.

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości

Więcej
cropped-akt-foto-1953.jpg

Ruszyła rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty

ponad rok temu

Przypominamy, że 14 marca o godz. 12.00 rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2023/2024.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły.

Nabór potrwa do 12 kwietnia do godz. 22.00 (termin na złożenie wniosku w systemie elektronicznym).


Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://sp-kety.nabory.pl/ 

Więcej
cropped-akt-foto-1912.jpg

Kolejna akcja krwiodawstwa już w najbliższą niedzielę

ponad rok temuponad rok temu

W najbliższą niedzielę, 19 marca w Domu Katechetycznym przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach odbędzie się druga w tym roku akcja krwiodawstwa, organizowana przez parafialny Klub HDK Kęty przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Drogocenny dar będzie można złożyć na stanowiskach Małopolskiej Stacji Krwiodawstwa w godzinach od 9.00 do 15.00.


Zachęcamy do udziału.

Więcej
indeks.jpeg

Muzeum w Kętach zaprasza na 110. Spotkanie przy armacie

ponad rok temuponad rok temu

Muzeum w Kętach zaprasza na 110. Spotkanie przy armacie, którego tematem będzie rodzina Schmejów, które będzie miało miejsce 21 marca o godz. 18:00 w Muzeum w Kętach.

Fabryka maszyn i odlewnia żelaza, założona w 1880 r. w Białej przez Edmunda Schmeję (1837-1896), była jednym z najważniejszych zakładów miasta. Do przedsiębiorcy i jego potomków należała również duża nieruchomość w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej, a także posesje w Kętach: folwark zwany Szmejówką, młyn papierniczy nad Macochą oraz budynek przy ul. T. Kościuszki. Syn Edmunda, Maksymilian (1866-1945) pełnił m.in. funkcję burmistrza Białej, z kolei Edmund (1871-1940) przejął po ojcu majątek ziemski w Kętach. O losach wywodzącej się z Pszczyny familii Śmiejów/ Schmejów opowiadać będzie Piotr Kenig, badacz dziejów przemysłu Bielska-Białej i okolicy.

Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie dziejami Bielska-Białej w XVIII-XIX wieku. Kustosz i kierownik Starej Fabryki, oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

110. Spotkanie przy armacie - Rodzina Schmejów w Białej, Kobiernicach i Kętach. Przemysłowcy i właściciele ziemscy. 

Prelegenci: Piotr Kenig

Wtorek 21.03.2023, godz. 18.00

Sala wystaw czasowych Muzeum Rynek 16, Kęty

Więcej
MAKK-LOGO.jpg

Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe - LGD "Dolina Soły" zaprasza

ponad rok temuponad rok temu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza: przedstawicieli podmiotów publicznych, osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz do udziału w Kampanii informacyjnej nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, które odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” (Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim)


Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28 Liczba miejsc ograniczona.

Więcej
indeks.png

Spotkania doradcze dla mieszkańców dotyczące doboru źródła ciepła i sposobów oszczędzania energii

ponad rok temu

Gmina Kęty serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach doradczych z ekspertem, których tematyką będzie: dobór ekologicznych urządzeń grzewczych, poprawa efektywności energetycznej oraz oszczędzanie energii.

W ramach spotkań przewidziano indywidualne konsultacje dla mieszkańców dotyczące należących do nich budynków w zakresie możliwych do przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, optymalnego doboru źródła ciepła (rodzaju i mocy) oraz dobrych praktyk, które pomogą zaoszczędzić energię.

Terminy spotkań:


 • 14 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Bielany, sołtysówka w Wiejskim Domu Kultury, Plac Św. Macieja 1

16.00 -17.30 – Łęki, sołtysówka w budynku OSP, ul. Akacjowa 37 


 • 16 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Nowa Wieś, sołtysówka w Dworku, ul. Dworska 7

16.00 -17.30 – Malec, budynek OSP, ul. Świętojańska 53


 • 20 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Witkowice, sołtysówka w Remizie OSP, ul. Dworska 1

16.00 -17.30 – Bulowice, sołtysówka w Budynku Przedszkola, ul. Bielska 38


 • 21 marca 2023 r. 

15.00 -17.00 – Kęty, Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13


Na spotkania szczególnie zapraszamy właścicieli budynków, którzy rozważają lub planują wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł na biomasę lub gazowy w pierwszej połowie 2023 r. W realizowanym przez Gminę Kęty Projekcie „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”, wciąż pozostaje kilkanaście wolnych miejsc.

W ramach Projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania oraz wykonanie prac w zakresie wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła w budynkach ocieplonych, tj. spełniających minimalne standardy efektywności energetycznej określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego) na poziomie 150 kWh/(m2/rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2/rok) dla budynków wielorodzinnych. Weryfikacja spełniania tego warunku będzie odbywać się poprzez przeprowadzenie oceny energetycznej budynku. W przypadku gdy ocena wykaże, że budynek nie spełnia wyznaczonych minimalnych standardów efektywności energetycznej, uzyskanie dofinansowania będzie możliwe jedynie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, których zakres określi audytor w opracowanej ocenie. Prace termomodernizacyjne nie będą podlegać dofinansowaniu. 

Dotacja do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku i będzie wynosiła odpowiednio:

1)   550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie);

2)   500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie); 

3)   450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie); 

4)   400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy.


Maksymalna wysokość dotacji do wymiany źródła ciepła może wynieść 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzone wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania będzie udzielane:

1)   do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego; 

2)   do wielokrotności 6 tys. zł, zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa sporządzonych na załączonym poniżej formularzu na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Kęty lub przesłanie pocztą na adres Urzędu lub w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia deklaracji należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości osobiście (Rynek 7, pok. 17 i 18) lub pod numerem telefonu 33/844-76-00, wew. 128 lub 198. Złożone deklaracje będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Spotkania doradcze dla mieszkańców organizowane są w ramach kampanii „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty” realizowanej w ramach Projektu pn.: Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli Gminy Kęty

ponad rok temu

Przypominamy, że trwa rekrutacja do samorządowych placówek przedszkolnych Gminy Kęty. Zapisy odbywają się w formie elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące sposobu zgłoszenia, pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie, oferty placówek oraz terminy rekrutacyjne dostępne są na stronie:

 

 https://przedszkola-kety.nabory.pl/ 

 

Niebawem rozpocznie się także rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty. Informacje dotyczące procedury przyjęcia dzieci do placówek oraz informacje dla rodziców dostępne są na stronie: 

 

https://sp-kety.nabory.pl/


Więcej
cropped-akt-foto-1912.jpg

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie powołane do działania. Przedstawiciele Gmin i Powiatu podpisali porozumienie!

ponad rok temu

W piątek, 3 marca 2023 roku w Oświęcimiu odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumienia w zakresie realizacji zadań polegających na współpracy z organizacjami pozarządowymi, które utworzą Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkini Zarządu Teresa Jankowska a przedstawicielami władz dziewięciu gmin powiatu oświęcimskiego:

Gminą Miasto Oświęcim reprezentowaną przez prezydenta Janusza Chwieruta,

Gminą Oświęcim reprezentowaną przez wójta Mirosława Smolarka, 

Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez burmistrza Radosława Szota, 

Gminą Kęty reprezentowaną przez burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara,

Gminą Chełmek reprezentowaną przez burmistrza Andrzeja Saternusa,

Gminą Zator reprezentowaną przez burmistrza Mariusza Makucha,

Gminą Polanka Wielka reprezentowaną przez wójta Grzegorza Gałgana, 

Gminą Przeciszów reprezentowaną przez wójta Tomasza Kosowskiego,

Gminą Osiek reprezentowaną przez wójta Marka Jasińskiego.


Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie w roku 2023 Powiatu Oświęcimskiego z gminami powiatu oświęcimskiego w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, polegającego na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Realizacja powyższego zadania ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, działających na terenie miast i gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego z założeniem, że rezultatem zadania będzie zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu, poprzez wykorzystanie możliwości organizacji pozarządowych w realizacji priorytetowych zadań, które przyczynią się do rozwoju miast i gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Więcej
fotos-10395.jpg

Wyniki wyborów do Rad Dzielnic Miasta Kęty

ponad rok temu

W niedzielę 26 lutego 2023 roku w Kętach odbyły się wybory do Rad Dzielnic Miasta Kęty: Nowe Miasto, Stare Miasto oraz Podlesie. Oto wyniki głosowania mieszkańców:


DZIELNICA PODLESIE. KANDYDACI, KTÓRZY ZOSTALI WYBRANI DO RADY DZIELNICY:

Lidia Danek, 

 Beniamin Goliasz, 

Dorota Żaczek, 

Tomasz Chowaniec, 

Anna Barbara Sordyl, 

 Piotr Gibas, 

Ewa Katarzyna Jagodzińska,

Barbara Ewa Rok, 

Małgorzata Matyjaszek, 

Małgorzata Maria Sosna,

Anna Jędrzejko, 

 Aneta Katarzyna Mierzwa-Łyczko, 

Krzysztof Kućka, 

Wiesław Piątek, 

Krzysztof Ślizowski.


DZIELNICA NOWE MIASTO. KANDYDACI, KTÓRZY ZOSTALI WYBRANI DO RADY DZIELNICY:

Maria Barbara Koperska, 

Seweryn Bryl,

Maria Barbara Karaim,

Eugeniusz Flisek, 

Grażyna Zajączek,

Halina Barbara Młocek,

Józef Bolesław Szafran,

Bogusława Kołodziejczyk,

Rafał Olearczyk,

Wojciech Wróbel,

Ewa Maria Komędera,

Jadwiga Szłapa,

Marcin Paweł Blok,

Zbigniew Kurnik,

Leszek Andrzej Błasiak.


DZIELNICA STARE MIASTO. KANDYDACI, KTÓRZY ZOSTALI WYBRANI DO RADY DZIELNICY:

Tadeusz Marian Dryja, 

Tomasz Klęczar,

Tomasz Seweryn Biernat,

Zbigniew Kanik,

Adam Andrzej Dryjak,

Józef Papież,

Ewa Małgorzata Orlicka-Bargieł,

Sylwia Anna Brzozowicz,

Stanisław Dominik Zimnal,

Stanisława Majkut,

Jan Kowalski,

Agnieszka Krystyna Mejza-Kanik,

Edyta Sylwia Nikiel,

Mirosława Beata Nycz,

Agata Śniatecka. 


Szczegóły dotyczące ilości głosów z podziałem na każdego z kandydatów oraz protokoły z głosowania dostępne są na stronie BIP - TUTAJ 


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez zmian

ponad rok temu

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Burmistrz Gminy Kęty informuje, iż obecna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Płatności należy dokonywać zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stawki obowiązującej od 1 lutego 2022 r. tj. 

 • 28 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • 25 zł na miesiąc od osoby, gdzie zadeklarowano kompostowanie wszystkich bioodpadów pochodzących z danej nieruchomości w kompostowniku przydomowym.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania raz na kwartał lub miesięcznie, dzieląc kwartalną kwotę na trzy równe części w terminach:

 •  I kwartał do 31.03.2023 r. 
 •  II kwartał do 30.06.2023 r.
 • III kwartał do 30.09.2023 r. 
 • IV kwartał do 31.12.2023 r.


Przypominamy, że zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczane są do Państwa tylko w przypadku zmiany stawki.

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Wybory do Rad Dzielnic - informacja o lokalach wyborczych

ponad rok temuponad rok temu

W najbliższą niedzielę tj. 26 lutego 2023 r. - odbędą się wybory do Rad Dzielnic, po raz pierwszy w lokalach wyborczych. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.

Mieszkańcy będą mogli zagłosować w tych samych lokalach wyborczych, w których głosowali w ostatnich wyborach powszechnych.


Dzielnica Nowe Miasto:

Lokale wyborcze:

 • Obwód 1 - Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika 
 • w Kętach,
 • Obwód 2 i 4 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach,
 • Obwód 3 - Dom Kultury w Kętach,
 • Obwód 5 - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.


Dzielnica Stare Miasto:

Lokale wyborcze:

 • Obwód 6 i 10 - Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach,
 • Obwód 7 - Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" w Kętach,
 • Obwód 8 i 9 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach.


Dzielnica Podlesie:

Lokal wyborczy:

 • Obwód 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach.


Listę kandydatów na radnych poszczególnych dzielnic oraz więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Wybory: Wybory do Rad Dzielnic: https://bip.malopolska.pl/ugkety,m,418411,wybory-do-rad-dzielnic.html


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Spotkanie przy armacie: Śladami wspólnej przeszłości

ponad rok temuponad rok temu

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na kolejne, 109. Spotkanie przy armacie. Gośćmi cyklu będą: Jadwiga Janus z Andrychowa i Tadeusz Dryja z Kęt, którzy opowiedzą o społecznościach żydowskich swoich miast. Przedstawią początki i powody osadnictwa Izraelitów w Kętach oraz w Andrychowie, warunkach tego osadnictwa, codziennej egzystencji. Także przybliżą osoby zakorzenione w historii obu miast i okolicy.

109 Spotkanie przy armacie będzie okazją do przybliżenia śladów wspólnej przeszłości. Taki ślad odnajdujemy w dopiero co wydanej książce Jadwigi Janus "Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy", opowiadającej niezwykłą historię kęcko - andrychowskiej rodziny, którą autorka podzieli się także z naszymi gośćmi. 

Zapraszamy do kamienicy Rynek 16 we wtorek 21 lutego o godz. 18.00

Jadwiga Janus – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stale współpracuje z redakcją „Nowin Andrychowskich” i Radia Andrychów, podróżniczka. Jest autorką kilku książek poświęconych historii Andrychowa: Bobrowscy. Historie zwykłe i niezwykłe (2014), Andrychów. Sceny z życia miasta (2018), Lola. Dziewczyna z Andrychowa – kobieta z Hajfy (2022).

Tadeusz Dryja – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz społeczny, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt. Publikuje na łamach „Almanachu kęckiego”. Pasjonat lokalnej historii i autor dyptyku Kładę kamień... o losach kęckich Żydów.

109. Spotkanie przy armacie

Kęty. Andrychów. Żydzi. Ślady wspólnej przeszłości

Prelegenci: Jadwiga Janus, Tadeusz Dryja

Wtorek 21.02.2023, godz. 18.00

Sala wystaw czasowych Muzeum Rynek 16, Kęty

Więcej
PLAKATa3-109SPA22.jpg

Konsultacje społeczne w związku z projektowaniem gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim: obręb Bielany i Łęki

ponad rok temuponad rok temu

Konsultacje będą miały charakter indywidualnych spotkań z mieszkańcami, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.


Cel konsultacji: • Przekazanie informacji na temat etapu II projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim. Zakres przekazywanych informacji:
 • prezentacja trasy, zakresu i harmonogramu projektu,
 • informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji; procedury wypłaty odszkodowań.


Opis inwestycji:

GAZ-SYSTEM planuje budowę kluczowego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim o łącznej długości około 53 km i średnicy 500 mm. Projekt gazociągu został podzielony na etapy. Etap I jest w budowie, pozostałe etapy są projektowane. Efektem realizacji inwestycji będzie bezpieczna i nowoczesna infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego, która umożliwi zwiększony i stabilny przesył gazu do obecnych i przyszłych odbiorców.

Uczestnicy spotkania:

Konsultacje są dedykowane wszystkim interesariuszom inwestycji. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości, przez tereny których będzie przebiegała planowana trasa gazociągu. Konsultacje będą prowadzone indywidualnie w terminie i lokalizacji wskazanej w harmonogramie. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia na spotkanie.


HARMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

22 LUTEGO 2023 r.

Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13, 32-650 Kęty 

w godz. 9:00 – 15:00

DOTYCZY OBRĘBU BIELANY I ŁĘKI

Szczegóły w załącznikach

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg