Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - urząd
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii urząd

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w okresie wakacyjnym

2 dni temu

W DNIACH 

 

15.07. - 31.08.2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY 

CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3442-akt-foto.jpg

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w najbliższych dniach

6 dni temu

 

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 lipca 2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3706-akt-foto.jpg

Marcin Blok II Zastępcą Burmistrza Gminy Kęty

12 dni temu

1 lipca 2024 r. w kęckim magistracie pracę rozpoczął II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty. Stanowisko to – decyzją Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy – objął dotychczasowy Członek Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marcin Blok.


Nowy wiceburmistrz ma 42 lata i jest kęczaninem, od lat związanym z gospodarką komunalną naszej gminy. W ostatnich latach, oprócz wspomnianej funkcji w zarządzie MZWiK, pełnił w latach 2020-2022 funkcję członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX”. Nowy wiceburmistrz posiada tytuł magistra na kierunku zarządzanie - specjalność zarządzania usługami i procesami logistycznymi. Posiada również bogate doświadczenie z zakresu rozliczania projektów unijnych i kompleksowej realizacji inwestycji. 


Wydziały, z którymi w szczególności będzie współpracował II zastępca, to Wydział Infrastruktury Gminnej, Gospodarki Nieruchomościami oraz Środowiska i Przedsiębiorczości. 


Więcej
DSC_0383.JPG

Burmistrz Gminy Kęty z wotum zaufania oraz absolutorium

20 dni temu

W piątek 21 czerwca w trakcie IV sesji Rady Miejskiej w Kętach najważniejszym tematem, nad którym toczyła się dyskusja, było udzieleniem Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023. Choć w trakcie obrad nie zabrakło wielu pytań, zwłaszcza tych, odnoszących się szczegółowo do Raportu o stanie Gminy Kęty za rok 2023, włodarz Kęt finalnie uzyskał poparcie większości radnych.

 

W trakcie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania w sali sesyjnej UG Kęty obecnych było 19 radnych. 13 z nich zagłosowało za, a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie oddał głosu przeciw. Tym samym uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania została podjęta, uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

 

Taki sam rezultat przyniosło następnie głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, które przeprowadzono po zapoznaniu się z takimi dokumentami, jak:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2023,
 • sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2023 rok,
 • uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwały Komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023.

 

Rozkład głosów 19 obecnych podczas obrad radnych to ponownie 13 głosów za oraz 6 głosów wstrzymujących się przy braku głosów przeciwko udzieleniu absolutorium. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 została przyjęta.

 

Pełny zapis obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kętach mogą Państwo znaleźć w serwisie e-sesja pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/53871/sesja-rady-miejskiej-w-ketach-w-dniu-21-czerwca-2024-r.htm.

 

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza sesja absolutoryjna Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy, który po zakończeniu obrad podziękował radnym, swojemu poprzednikowi, jak również wszystkim pracownikom kęckiego magistratu i podległych mu jednostek, realizującym założenia budżetowe Gminy Kęty.

 

B.K.S.


Więcej
3657-akt-fotob.jpg

Energia Plus Sp. z o.o. – Operator NFOŚiGW programu „Czyste Powietrze w Gminie Kęty” – zaprasza na spotkania sołeckie

20 dni temu

Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w województwie małopolskim pierwszy w Polsce „Pilotażowy Program Czyste Powietrze”. Na teren gminy Kęty oddelegowany został Operator Pan Kamil Gumienny z firmy Energia Plus Sp. z o.o. tel: +48 664 144 722.

 

Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

 

Podczas tych wydarzeń dowiedzą się Państwo o szczegółach, dotyczących uzyskania nieodpłatnego audytu, możliwości skorzystania z wyższej dotacji a także poznają szereg informacji o modernizacji budynku, takich jak wymiana okien i drzwi, termoizolacja czy modernizacja systemów grzewczych.

 

Niech ta inicjatywa stanie się wspólnym wysiłkiem na rzecz poprawy jakości naszego powietrza i estetyki gminy!

 

Na modernizację domu przewidziane jest nawet 135 000 zł, które pokrywa NFOŚiGW.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Harmonogram spotkań i nasze pełnomocnictwo w załączniku.

 

Operator NFOŚiGW

Kamil Gumienny


Więcej
3645-akt-foto.jpg

IV sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie

miesiąc temu

Zawiadamiam o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

IV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na 

piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4.   Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023:

1)   przedstawienie Raportu,

2)   debata nad Raportem,

3)   uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania.

5.   Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023:

1)   sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2023,

2)   sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2023,

3)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2023 rok,

4)   uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

5)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

6)   uchwały Komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

7)   uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

8)   uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023.

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kęty publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

8.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3478 przylegającej bezpośrednio do działki nr 3931 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

9.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3478 przylegającej bezpośrednio do działki nr 3930/1 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.

11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

12. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawy bieżące i informacje.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kętach

mgr Iwona Piwowarska-Zaręba

 

 

 

 

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

 

 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

 • Poniedziałek 17 czerwca 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 19 czerwca 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Społecznych


 

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 


 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Informacja w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Kęty za rok 2023

miesiąc temu


INFORMACJA

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 4 czerwca 2024 r. o sesji Rady Miejskiej, na której zostanie rozpatrzony

Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Gminy Kęty przedstawił Radzie Miejskiej w Kętach Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2023 r.


W sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty Rynek 7, w piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00, rozpocznie się IV sesja Rady Miejskiej w Kętach. 


Podczas tych obrad odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kęty za rok 2023. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy w liczbie do 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętach w biurze Rady mieszczącym się w  Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20 - I piętro), w godzinach pracy Urzędu – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, tj. w czwartek 20 czerwca 2024 r. Do sporządzenia zgłoszenia można wykorzystać załączony formularz.


Szczegółowe informacje udziela biuro Rady mieszczące się w Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20 - I piętro) w godzinach pracy Urzędu (tel. 33 844 70 00 w.124).

 

 Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Kętach

Iwona Piwowarska-Zaręba

Dokumenty:


 1. Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023
 2. Proponowany formularz zgłoszenia

 

 

Podstawa prawna:

Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609 ze zm.)

 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Budynek komunalny ma już wykonawcę! Umowa podpisana, prace ruszą lada moment!

miesiąc temu

Nowy tydzień zaczynamy bardzo dobrymi wiadomościami – umowa na budowę komunalnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kętach została podpisana!

 

Wykonawcą tej dużej, jakże wyczekiwanej inwestycji, która wymiernie zwiększy mieszkaniowy zasób naszej gminy, zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „SIKORA” Wojciech Sikora z Nowego Targu. Wartość umowna prac to 5.097.708,66 zł.

 

Warto podkreślić, że opisywana inwestycja przewiduje budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, jak również zagospodarowanie terenu. W nowym obiekcie, którego administracją zajmie się kęcki samorząd, znajdować się będą aż 24 mieszkania. Dwa z nich przystosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wykonawca ma 20 miesięcy na sfinalizowanie prac, co oznacza, że nowe mieszkania zostaną oddane do użytku na przełomie lat 2025 i 2026.

 

 

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego,

zasilanego środkami budżetu państwa,

w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Więcej
fotob-21306.jpg

III sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie

2 miesiące temu

Zawiadamiam o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 31 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

III sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 31 maja 2024 r. o godz. 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4.   Realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia:

1)   Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach,

2)   Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2023 r.

5.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach w najem lokalu użytkowego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu (Centrum Zdrowia Psychicznego).

6.   Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024.

7.   Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kęty biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

8.    Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów uczestnictwa Gminy Kęty w realizacji zadania obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+080 odcinka 090 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Kęty.

9.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Malcu.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.

11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

12. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawy bieżące.

15. Informacje.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętach

mgr Iwona Piwowarska-Zaręba

 

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 


 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:


 • Poniedziałek 27 maja 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 29 maja 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Społecznych.

 

 

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

II sesja Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji – relacja

2 miesiące temu

22 maja 2024 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się II Sesja Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przystąpiono do ustalenia ich porządku.


W kolejnym punkcie przeprowadzono zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyboru wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kętach został wybrany radny Łukasz Plewniak przy 12 głosach za wyborem, 8 przeciw i 1 wstrzymującym.


Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o zawiązaniu Klubu Radnych Rady Miejskiej w Kętach „Porozumienie Ponad Podziałami” w składzie: Łukasz Pewniak (przewodniczący), Paweł Puchała, Tomasz Janeczko, Agnieszka Mejza-Kanik, Dorota Kusak, Mariusz Naglik, Tomasz Klęczar, Krystyna Baścik, Maria Krawczyk.


Do biura rady wpłynęło również pismo o zawiązaniu drugiego Klubu Radnych Rady Miejskiej w Kętach „Prawo i Sprawiedliwość” w składzie: Dariusz Gawęda (przewodniczący), Jakub Goc, Wiesław Bertolin, Grażyna Adamus, Jan Kubik, Lesław Kuźma, Monika Matyszkowicz, Magdalena Boba, Grażyna Zajączek.

 

W dalszej części obrad ukonstytuowano następujące komisje:

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Radna Krystyna Baścik,

2) Radny Dariusz Gawęda,

3) Radny Tomasz Klęczar,

4) Radny Jan Kubik,

5) Radna Agnieszka Mejza-Kanik (przewodnicząca komisji),

6) Radny Mariusz Naglik.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1) Radna Magdalena Boba,

2) Radny Tomasz Janeczko,

3) Radna Dorota Kusak (przewodnicząca komisji),

4) Radna Monika Matyszkowicz,

5) Radny Paweł Puchała.

 

Komisja Spraw Gospodarczych w składzie:

1) Radna Krystyna Baścik,

2) Radny Wiesław Bertolin,

3) Radny Jakub Goc,

4) Radny Tomasz Janeczko (przewodniczący komisji),

5) Radna Maria Krawczyk,

6) Radna Dorota Kusak,

7) Radny Lesław Kuźma,

8) Radny Marek Nycz,

9) Radny Łukasz Plewniak.

 

Komisja Spraw Społecznych w składzie:

1) Radna Grażyna Adamus,

2) Radny Tomasz Klęczar (przewodniczący komisji),

3) Radna Maria Krawczyk,

4) Radna Agnieszka Mejza-Kanik,

5) Radny Mariusz Naglik,

6) Radna Olga Onyszkiewicz,

7) Radny Paweł Puchała,

8) Radna Grażyna Zajączek.

 

Ostatnia uchwała dotyczyła ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kęty.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza. W obowiązującym stanie prawnym składniki wynagrodzenia miesięcznego burmistrza określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.).

Zgodnie z tymi przepisami ustalane przez radę gminy składniki wynagrodzenia to:

1) wynagrodzenie zasadnicze, którego maksymalny poziom w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 10 430,00 zł;

2) dodatek funkcyjny, którego maksymalny poziom wynosi 3 450,00 zł;

3) dodatek specjalny, który przysługuje w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 4 164,00 zł.

Składnikiem wynagrodzenia jest również dodatek stażowy w wysokości maksymalnie 20%. Łącznie kwota brutto miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kęty wyniesie około 21 652,80 zł. Uchwałę przyjęto przy 10 głosach za, 7 przeciw i 4 wstrzymujących.

 

Z protokołem II sesji Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji.


Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć - tutaj -

Więcej
_DSC0698.JPG

Ruszają remonty lokalnych dróg

2 miesiące temu

20 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Kęty podpisano umowę, w ramach której przeprowadzony zostanie remont dziewięciu traktów. Inwestycja pochłonie ponad 2 200 000,00 złotych brutto, a realizacją zajmie się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” Spółka z o. o. z Bielska-Białej.


W ramach zadania wyremontowane zostaną następujące ulice:


 • ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku o długości 240 m,
 • ul. Młynek w Kętach na odcinku o długości 225 m,
 • ul. Zielona w Kętach na odcinku o długości 239 m,
 • ul. Sikorskiego w Nowej Wsi na odcinku o długości 301 m,
 • ul. Lipowa w Malcu na odcinku o długości 394 m,
 • ul. Poprzeczna w Witkowicach na odcinku o długości 330 m,
 • ul. Lipowa w Bulowicach na odcinku o długości 400 m,
 • ul. Kasztanowa w Łękach na odcinku o długości 85 m,
 • ul. Niwka w Bielanach na odcinku o długości 990 m (remont poboczy).


Zakończenie prac nastąpi do 90 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie.


Więcej
_DSC0521.JPG

VI sesja III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach: Zawiadomienie

2 miesiące temu

Zwołuję VI sesję III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach na wtorek 28 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

Porządek obrad VI sesji III kadencji

Miejskiej Rady Seniorów w Kętach:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Krystyna Mirańska-Handzlik


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

VI sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie

2 miesiące temu

Zwołuję VI sesję IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach na poniedziałek 27 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

Porządek obrad VI sesji IV kadencji

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Dni Kęt – 2024.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

Gabriela GardyńskaWięcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

II sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie o zwołaniu obrad

2 miesiące temu

Zawiadamiam o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Kętach na wtorek 21 maja 2024 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

II sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na wtorek 21 maja 2024 r.

o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

4.   Ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej:

1)   Uchwała w sprawie powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

2)   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5.   Ukonstytuowanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1)   Uchwała w sprawie powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2)    Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6.   Ukonstytuowanie Komisji Spraw Gospodarczych:

1)   Uchwała w sprawie powołania i  ustalenia przedmiotu działania Komisji Spraw Gospodarczych,

2)   Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Gospodarczych,

3)   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Gospodarczych.

7.   Ukonstytuowanie Komisji Spraw Społecznych:

1)   Uchwała w sprawie powołania i  ustalenia przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych,

2)   Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych,

3)   Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

8.   Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kęty.

9.   Sprawy bieżące

10.  Informacje.

11.  Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Kętach

mgr Iwona Piwowarska-Zaręba


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

I sesja Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji: Relacja

2 miesiące temu

We wtorek 7 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty, w asyście przybyłych gości, odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna IX kadencji Rady Miejskiej w Kętach.

 

 

W trakcie sesji ślubowanie złożyli radni oraz nowy Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady prowadził Radny Senior – Jan Kubik. Zanim jednak dokonano uroczystego ślubowania, głos zabrał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Zbigniew Jarosz, który odczytał wyniki wyborów i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie, po wypowiedzeniu słów przysięgi: Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, radni objęli swoje mandaty.

 

W dalszej części sesji, w głosowaniu niejawnym, radni wybrali spośród dwóch zgłoszonych kandydatur – Iwony Piwowarskiej-Zaręby oraz Dariusza Gawędy – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji. Funkcję tę piastować będzie Iwona Piwowarska-Zaręba, na którą oddano 11 spośród 21 głosów.

Od tego momentu Przewodnicząca przejęła prowadzenie sesji.

 

 

Następnie – również w głosowaniu niejawnym – radni wybrali Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej, którą została Olga Onyszkiewicz. Była to jedyna zgłoszona na tę funkcję kandydatka. Otrzymała 17 głosów za przy 3 głosach przeciw i jednym głosie wstrzymującym się.

 

 

Tym samym skład Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji prezentuje się następująco:

 

 

Piwowarska-Zaręba Iwona – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętach

Onyszkiewicz Olga – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Adamus Grażyna

Baścik Krystyna

Bertolin Wiesław

Boba Magdalena

Gawęda Dariusz

Goc Jakub

Janeczko Tomasz

Klęczar Tomasz

Krawczyk Maria

Kubik Jan

Kusak Dorota

Kuźma Lesław

Matyszkowicz Monika

Mejza-Kanik Agnieszka

Naglik Mariusz

Nycz Marek

Plewniak Łukasz

Puchała Paweł

Zajączek Grażyna

 

 

W drugiej części uroczystości nastąpiło zaprzysiężenie Burmistrza Gminy Kęty. Chwilę później, po wypowiedzeniu słów przysięgi, Marcin Śliwa oficjalnie objął stanowisko burmistrza, wygłaszając krótkie przemówienie, w którym podziękował swojej małżonce za wsparcie, okazane w trakcie kampanii wyborczej, jak również wszystkim mieszkańcom gminy Kęty, którzy oddając na niego głos, powierzyli mu stery gminy. Burmistrz Marcin Śliwa zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by tak okazanego zaufania nie zawieść i godnie sprawować swoją funkcję.


GALERIA ZDJĘĆ NA STRONIE WWW.KETY.PL

Wydział Rozwoju


Więcej
fotob-20446.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji

3 miesiące temu

Postanowieniem nr 422/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie III zwołał I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Kętach na kadencję 2024 – 2029.


Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Kętach IX kadencji

odbędzie się we wtorek 7 maja 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

Rozpoczęcie obrad o godz. 15.00.


Ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad:


 1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Kęty.
 8. Ślubowanie Burmistrza Gminy Kęty.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Kętach.

 

Najstarszy wiekiem radny

Jan Kubik


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Bulowice: Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

3 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że w związku ze Świętem Pracy zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

 

 • odpady komunalne zmieszane, bioodpady, odpady zielone (dla nieruchomości położonych po prawej stronie ul. Bielskiej i Krakowskiej) przewidziane do odbioru 1 maja 2024 r. (środa) z terenu sołectwa Bulowice zostaną odebrane 30 kwietnia 2024 r. (wtorek);
 • odpady komunalne zmieszane, bioodpady, odpady zielone i odpady segregowane (dla nieruchomości położonych po lewej stronie ul. Bielskiej i Krakowskiej) przewidziane do odbioru 1 maja 2024 r. (środa) z terenu sołectwa Bulowice zostaną odebrane 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).

 

Za utrudnienia przepraszamy. 


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Kęty

3 miesiące temu

Informujemy, że 21 kwietnia, po przeprowadzeniu drugiej tury wyborów samorządowych, mandat uprawniający do pełnienia funkcji Burmistrza Gminy Kęty z wynikiem 6 568 głosów (61,93%) uzyskał Marcin Marian Śliwa.


Kontrkandydat – Dariusz Lucjan Gawęda – otrzymał 4 037 ważnych głosów (38,07%).


Szczegółowe dane z 21 obwodów głosowania znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej >>> tutaj <<<.

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

LXX sesja Rady Miejskiej w Kętach - porządek obrad

3 miesiące temu

Porządek obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:


1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4.      Sprawozdanie z działalności GOPS w Kętach wraz ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

5.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

6.      Sprawozdanie ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęty na lata 2021-2026.

7.      Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.

8.      Uchwała w sprawie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kęty.

9.      Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa od Województwa Małopolskiego.

10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3456/4 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

11.  Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kęty oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.

12.  Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

13.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.

14.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

15.  Uchwała w sprawie skargi mieszkańca Gminy Kęty na działania Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.

16.  Przedstawienie uchwał komisji Rady.

17.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

18.  Sprawy bieżące.

19.  Informacje i wolne wnioski.

20.  Omówienie protokołów sesji.

21.  Zamknięcie sesji.


Materiały sesyjne:


https://ssl.esesja.pl/posiedzenie15/b562199a-0e3f-4Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

 

 • Poniedziałek 22 kwietnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.
 • Środa 24 kwietnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.


Materiały posiedzeń:


https://bip.malopolska.pl/ugkety,a,1443453,materialy-posiedzen-komisji-rady-miejskiej-w-ketach.html

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Kęty, Witkowice, Bielany: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

3 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:

 

 • 18 kwietnia 2024 r. w Kętach Podlesiu
 • 25 kwietnia 2024 r. w Witkowicach
 • 26 kwietnia 2024 r. Bielanach

 

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

 

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.

 

UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne, tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty – kliknij tutaj – .

 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Dodatek osłonowy 2024

3 miesiące temu

Wydział Świadczeń Urzędu Gminy w Kętach przypomina, że wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Świadczenie przysługuje:


 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

Dodatek osłonowy wynosi:


 • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

 

 * Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

Wypłata dodatków osłonowych nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

 

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

 

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Świadczeń: Kęty ul. Sobieskiego 19 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP.

 

Wydział Świadczeń

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Oświęcim - harmonogram dyżurów

3 miesiące temu

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu oświęcimskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu.

Powiat oświęcimski liczy osiem gmin, na których dyżurują pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu.

p.o. Kierownika biura PZDR Oświęcim: Anna Krzemień (tel. 573 485 450, e-mail: [email protected])


Pracownicy PZDR Oświęcim:


Gabriela Madeja - stażysta doradca - tel. 511 593 111 e-mail: [email protected]

Małgorzata Małkus - starszy doradca - tel. 573 485 452, e-mail: [email protected]

Barbara Myrdko - starszy doradca - tel. 573 485 505, e-mail: [email protected]

Małgorzata Wrona - stażysta doradca - tel. 453 020 771, e-mail: [email protected] 


Dyżury doradców PZDR Oświęcim podczas kampanii dopłat obszarowych 2023:

Brzeszcze

Termin dyżuru: czwartek, w godz. 9:00-13:00

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Dane kontaktowe: tel. 573 485 505, e-mail: [email protected]

Doradca: Barbara Myrdko

__Kęty__

Termin dyżuru: Środa od 20 marca do 26 czerwca godziny od 9.00 do 14.00

Miejsce dyżuru: Miejsce Aktywności Mieszkańców ul. Rynek 13, 32-650 Kęty

Dane kontaktowe: tel. 573 485 452 , e-mail: [email protected]

Doradca: Małgorzata Małkus

Osiek

Termin dyżuru: Poniedziałek od 25.03 do 24.06 od 9.00 do 13.00

Środa: od 9.00 - 14.00

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy, ul. Główna 125, 32-608 Osiek

Dane kontaktowe: tel. 511 593 111, e-mail: [email protected]

Doradca: Gabriela Madeja

Polanka Wielka

Termin dyżuru: piątek w godz. 9:00-14:00

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61

Dane kontaktowe: tel. 573 485 450, e-mail: anna.krzemień@modr.pl

Dane kontaktowe: tel. 511 593 111 e-mail: [email protected]

Doradcy: Anna Krzemień oraz Gabriela Madeja

Przeciszów

Termin dyżuru: Wtorek od 19.03 do 23.04 godz. od 9.00 do 13.00. Klub Seniora ul. Długa 6 32-641 Przeciszów

Termin dyżuru: Wtorek od 07.05 do 25.06 godz. 9.00 do 14.00. Urząd Gminy ul. Podlesie 1 32-641 Przeciszów

Dane kontaktowe: tel. 572 483 452, e-mail: [email protected]

Doradca: Małgorzata Małkus

Zator

Termin dyżuru: Wtorek od 26.03 do 25.06 od 9.00 do 14.00

Miejsce dyżuru: ul. Rynek 2 32-640 Zator (II piętro).

Dane kontaktowe: tel. 573 485 505, e-mail: [email protected]

Doradca: Barbara Myrdko

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

3 miesiące temu

 

Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego jest organizacja działań naprawczych zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu oraz zachowanie korzystnych warunków akustycznych środowiska na obszarach, gdzie poziomy dźwięku nie wykraczają poza poziomy dopuszczalne.

 

Zakres Programu obejmuje obszary:

 

a) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.:

 • obszar miasta Krakowa o powierzchni 652,85 km2,
 • obszar miasta Tarnowa o powierzchni 72,3 km2;

 

b) dróg, po których przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów tj.:

 • odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o powierzchni 72,97 km2,
 • odcinki dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości 738,43 km,
 • odcinki dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie o łącznej długości 401,07 km,
 • odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku o łącznej długości 1,47 km;

 

c) linii kolejowych o natężeniu rocznym o wartości ponad 30 tysięcy pociągów:

 • odcinki linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o łącznej długości 110,81 km;

 

d) lotniska cywilnego, na którym rocznie odbywa się więcej niż 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań) tj.:

 • obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice o powierzchni 4,07 km2.

 

Uwagi i wnioski do projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r.:

 • poprzez formularz on-line dostępny tutaj,
 • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres j.w.).

 

Projekty dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE/PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE. Załączone zostały także poniżej (oprócz części graficznej, którą ze względu na rozmiar pliku należy pobrać z BIP).

Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Uwaga! 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Hotelu Polonez (sala lustrzana) przy ul. Reymonta 15 w Krakowie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:

 

https://powietrze.malopolska.pl


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Wybory samorządowe 2024 – oficjalne wyniki

3 miesiące temu

Głosowanie odbyło się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Frekwencja wyniosła - 37,38%. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 9 718, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 25 995 osób.


Wyniki w wyborach Burmistrza Gminy Kęty:


 • Gawęda Dariusz Lucjan (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) – 25,81%
 • Śliwa Marcin Marian (Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ponad Podziałami) – 44,61%


Obaj kandydaci uzyskali prawo do kandydowania w drugiej turze. 


Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – tutaj - 


Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Kętach. Mandaty uzyskali następujący radni:


 • Kubik Jan (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Boba Magdalena Danuta (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Śliwa Marcin Marian (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Klęczar Tomasz Władysław (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Plewniak Łukasz Krzysztof (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Piwowarska-Zaręba Iwona Małgorzata (KWW Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018) 
 • Adamus Grażyna Barbara (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Zajączek Grażyna (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Nycz Marek (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Puchała Paweł Robert (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Onyszkiewicz Olga (KWW Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018) 
 • Goc Jakub Błażej (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Bertolin Wiesław Józef (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Kusak Dorota Grażyna (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Krawczyk Maria (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Naglik Mariusz Tomasz (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Gawęda Dariusz Lucjan (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Matyszkowicz Monika Maria (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Kuźma Lesław Bartłomiej (KW Prawo i Sprawiedliwość)
 • Janeczko Tomasz Wojciech (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)
 • Baścik Krystyna Irena (KWW Porozumienie Ponad Podziałami)


Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – tutaj -

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.

3 miesiące temu

UWAGA! Wszystkie akty prawne, dokumenty, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące wyborów samorządowych w 2024r. znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej strona PKW oraz serwis PKW

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 294/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kęty

POSTANOWIENIE NR 255/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kęty

POSTANOWIENIE NR 232/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kęty

POSTANOWIENIE NR 225/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kęty

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POSTANOWIENIE NR 208/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJE I OBWIESZCZENIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KĘTACH

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

INFORMACJA O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH DO KOMISJI OBWODOWYCH ORAZ O LOSOWANIU SKŁADÓW KOMISJI OBWODOWYCH

Uchwała Nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kętach

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach w sprawie podania do wiadomości publicznej terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kętach

Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach

Uchwała nr 4/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 5 marca 2024r.

Uchwała nr 3/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 4 marca 2024r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie składu i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach

Harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Kętach oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Gminy Kęty

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głos. korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


OBWIESZCZENIA O OKRĘGACH WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE Nr 182/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kęty w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu, w wyborach do Rady Powiatu w Oświęcimiu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE Nr 54/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


ZASADY I SPOSOBY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załącznik-nr-1-Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady

Załącznik-nr-2-Udzielenie poparcia liście kandydatów

Załącznik-nr-3-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik-nr-4-Oświadczenie lustracyjne

Załącznik-nr-5-Informacja o złożeniu świadczenia lustracyjnego

Załącznik-nr-6-Oświadczenie kandydata-obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polskim/obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Załącznik-nr-1-Zgłoszenie kandydata

Załącznik-nr-2-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik-nr-3-Oświadczenie lustracyjne

Załącznik-nr-4-Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


TERYTORIALNE I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Druk - zgłoszenie do OKW - indywidualne

Druk - zgłoszenie do OKW - przez Komitet

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji

Dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców


KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ORAZ KOMISARZY WYBORCZYCH


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 stycznia 2024r. dotyczący wyborów

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

POSTANOWIENIE Nr 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH


Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych


Urzędnikiem wyborczym powołanym na teren Gminy Kęty jest Pani Maria Mamica


Dyżur urzędnika wyborczego

tel. 505-377-806

mail: [email protected]

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Zmiana godzin pracy kasy w Urzędzie Gminy Kęty w Wielki Piątek

4 miesiące temu

Szanowni Państwo, 

 

informujemy, że  29 marca (Wielki Piątek) z przyczyn organizacyjnych kasa Urzędu Gminy Kęty będzie czynna do godziny 11:00

Po tej godzinie wszelkie należności na rzecz gminy będzie można wpłacać wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej lub internetowej bankowości oraz w placówkach pocztowych.

 

Za wszystkie wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy!

 


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Starostwo i Wydział Komunikacji nieczynne w Wielki Piątek

4 miesiące temu

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek, 29 marca 2024 r., Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Wydział Komunikacji w Kętach będą nieczynne


Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Ogłoszenie: Zmiania godzin funkcjonowania PSZOK w okresie Wielkiej Nocy

4 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi zmianie ulegną godziny funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kęty:

 

 • Wielki Piątek 29 marca 2024 r. - czynne do godz. 12.00
 • Wielka Sobota 30 marca 2024 r. - nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy. 


Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Kęty Podlesie: Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych

4 miesiące temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych:


 • odpady komunalne zmieszane, segregowane i odpady zielone przewidziane do odbioru 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) z terenu Kęt Podlesia zostaną odebrane  4 kwietnia 2024 r. (czwartek).

 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Umowa podpisana! Budowa obwodnicy ruszy niebawem!

4 miesiące temu

W poniedziałek 25 marca 2024 r. Gmina Kęty podpisała umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia na budowę ostatniego odcinka północno-zachodniej obwodnicy Kęt. Koszt inwestycji to blisko 19 mln zł, z czego prawie 18 mln zł stanowi dotacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 


W oficjalnym podpisaniu umowy udział wzięli:


Marcin Śliwa – pełniący obowiązki Burmistrza Gminy Kęty

Grażyna Zątek – Skarbnik Gminy Kęty

Łukasz Płonka - Dyrektor Oddziału Kraków firmy STRABAG Infrastruktura Południe


Ta chwila, na którą czekaliśmy od dawna dziś staje się rzeczywistością – mówi Marcin Śliwa. – Budowa, która niebawem się rozpocznie stanowi ostatni element układanki i pozwoli nam połączyć istniejące już odcinki obwodnicy w jedną całość. Prace nie będą też w większym stopniu utrudniać ruchu drogowego w Kętach, ponieważ prowadzone będą w znaczącym zakresie w szczerym polu. Mam nadzieję, że inwestycja przebiegnie bez żadnych komplikacji, zgodnie z założonym harmonogramem i jesienią przyszłego roku droga będzie oddana do użytku. Osobiście mam ogromny sentyment do tej inwestycji, ponieważ po objęciu urzędu przez burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara dokumentacja była w opłakanym stanie. W 2015 r. uchylono decyzję środowiskową dla tej inwestycji i tak naprawdę pierwsza kadencja to walka o to, żeby chociaż mieć komplet dokumentacji i prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Plan zrealizowaliśmy i dzięki temu w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na ostatni etap obwodnicy północno zachodniej – dodaje. 


Gmina Kęty przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w II kwartale bieżącego roku z terminem zakończenia do 18 miesięcy od daty podpisania umowy. O wszystkich etapach postępowania, późniejszych utrudnieniach spowodowanych realizacją zadania oraz postępach w realizacji robót będziemy informować na bieżąco. 


Zadanie obejmuje:


 • Budowę ostatniego odcinka obwodnicy o długości około 1,28 km tj. od ul. Klasztornej do ul. Staszica, w tym budowę jezdni o szerokości siedmiu metrów, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej.
 • Budowę czterech zatok autobusowych.
 • Budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych.
 • Budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami.
 • Budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte).
 • Budowę oświetlenia ulicznego typu LED.
 • Przebudowę ogrodzeń.
 • Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • Wykonanie nasadzeń.            


Więcej
fotob-19464.jpg

Aż 16 firm zgłosiło chęć budowy bloku komunalnego w Kętach

4 miesiące temu

W czwartek (14 marca) minął termin składania ofert na budowę bloku komunalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Zielonej w Kętach. Chętnych do podjęcia się prac jest aż 16 firm. Niebawem wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane. Wykonawca, który zostanie wybrany i podpisze umowę na realizację zadania, będzie miał 20 miesięcy na wzniesienie trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku wraz niezbędną infrastrukturą i parkingiem.


To pierwsza od wielu lat taka inwestycja w Kętach. Budynek powstanie w pobliżu ścisłego centrum miasta. Mieszkania będą w dyspozycji samorządu i oddane do użytku końcem 2025 roku. Dwa z nich mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania firm chcących podjąć się realizacji tego zadania – mówi Marcin Śliwa, pełniący obowiązki Burmistrza Gminy Kęty. Obecnie na przydział mieszkania komunalnego z zasobów Gminy Kęty czeka 11 rodzin, a więc ta inwestycja pozwoli nam zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Osobiście nie mogę się doczekać rozpoczęcia prac budowlanych, symbolicznego wbicia w ziemię pierwszej łopaty i wreszcie przekazania pierwszego kompletu kluczy lokatorom – dodaje Marcin Śliwa. 


Gmina na inwestycję otrzymała dotację w wysokości 5,2 mln zł w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł. 


Więcej
2082-akt-fotob.jpg_t.jpg

Wyniki Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kęty

5 miesięcy temu

W minioną niedzielę, 25 lutego 2024 r. po raz pierwszy stali mieszkańcy sołectw Gminy Kęty mogli wybierać Sołtysów i członków Rad Sołeckich nie na zebraniu wiejskim ale, jak w wyborach powszechnych, w głosowaniu tajnym, w lokalu wyborczym. Głosowanie trwało od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 

Wyniki Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Kęty

 

SOŁECTWO BIELANY

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

1. Iwanowicz Krzysztof lat 49 – 229 głosów

2. Raj Janusz lat 62 – 208 głosów

3. Babiuch Elżbieta Beata lat 47 – 100 głosów

4. Pawlusiak Agnieszka lat 39 – 20 głosów

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Bertolin Wiesław Józef lat 60 – 333 głosy

Dziubek Andrzej lat 30 – 293 głosy

Żurek Małgorzata lat 63 – 269 głosów

Grunwald Grzegorz lat 55 – 238 głosy

Płonka Andrzej Grzegorz lat 57 – 236 głosów

Maciąga Adam lat 52 – 229 głosów

Żmudka Piotr Paweł lat 44 – 222 - głosy

Kapica Katarzyna Zofia lat 45 – 210 głosów

Grunwald Józef lat 63 – 186 głosów

Chwierut Jacek Marek lat 39 – 182 głosy

Płonka Grzegorz lat 54 – 151 głosów

Klęczar Marek Józef lat 53 – 132 głosy

Pawełek Konrad Jan lat 31 – 129 głosów

Hrapkowicz Sławomir lat 47 – 127 głosów

 

Frekwencja: 37,88%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.

 

SOŁECTWO BULOWICE

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

1. Biczak Krzysztof lat 25 – 537 głosów

2. Kruczała Janusz lat 60 – 342 głosy

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Matyszkowicz Marek lat 45 – 525 głosów

Korzonkiewicz Grzegorz Jan lat 48 – 456 głosów

Bielecki Jakub Krzysztof lat 22 – 384 głosy

Matyszkowicz Barbara lat 66 – 364 głosy

Pilarczyk Sebastian Kamil lat 28 – 358 głosów

Niedziela Grzegorz lat 33 – 340 głosów

Matusiak Katarzyna Ewelina lat 39 – 335 głosów

Sucheta Janina Elżbieta lat 67 – 317 głosów

Fabija Krzysztof Bogumił lat 44 – 311 głosów

Zięba Michał Mariusz lat 42 – 305 głosów

Adamus Roman lat 63 – 277 głosów

Adamus Robert Józef lat 30 – 264 głosy

Gałuszka Zbigniew Eugeniusz lat 69 – 221 głosów

Biłek Zofia Franciszka lat 64 – 176 głosów

Płonka Tadeusz lat 55 – 173 głosy

 

Frekwencja: 22,64%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.

 

SOŁECTWO ŁĘKI

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

1. Tlałka Aneta Małgorzata lat 49 – 247 głosów

2. Drabek Andrzej Jerzy lat 53 – 133 głosy

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Bienia Krystian Paweł lat 28 – 229 głosów

Michalak Adam Krzysztof lat 38 – 214 głosów

Drabek Edward lat 67 – 181 głosów

Grzywaczewska Agnieszka Maria lat 42 – 167 głosów

Płonka Ewa lat 63 – 164 głosy

Urbańczyk Zdzisław lat 64 – 146 głosów

Nowak Lucyna Emilia lat 39 – 144 głosy

Korczyk Adam Mieczysław lat 51 – 141 głosów

Żmudka Edward Józef lat 73 – 128 głosów

Ficek Kinga Maria lat 40 – 120 głosów

Wąsik Ewelina Stanisława lat 39 – 113 głosów

Jankowska Barbara Sabina lat 42 – 103 głosy

Mądro Grzegorz lat 45 – 94 głosy

Żmuda Janusz Fryderyk lat 59 – 86 głosów

Majda Bartłomiej Mateusz lat 25 – 85 głosów

Raj Magdalena lat 40 – 80 głosów

Dyrdoń Renata Stanisława lat 48 – 57 głosów

 

Frekwencja: 35,98%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.

  

SOŁECTWO MALEC

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

Krawczyk Maria lat 62 

Głosów ZA – 276

Głosów PRZECIW - 35

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Mitoraj Władysław lat 69 – 207 głosów

Krawczyk Wojciech lat 47 – 200 głosów

Wadoń Łukasz lat 43 – 187 głosów

Jonkisz Ewa lat 51 – 160 głosów

Olejarz Roman lat 71 – 148 głosów

Czechowska Renata Teresa lat 55 – 142 głosy

Paw Grzegorz Mateusz lat 39 – 132 głosy

Kasperek Marcela Franciszka lat 73 – 131 głosów

Kozłowski Wojciech Grzegorz lat 49 – 129 głosów

Maciąga Agnieszka Dorota lat 49 – 127 głosów

Zoń Adam Piotr lat 36 – 126 głosów

Mitoraj Paulina Danuta lat 36 – 121 głosów

Hałat Magdalena Katarzyna lat 35 – 106 głosów

Płachta Angelika lat 41 – 64 głosy

 

Frekwencja: 28,22%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.

 

SOŁECTWO NOWA WIEŚ

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

Kusak Dorota Grażyna lat 60

Głosów ZA – 107

Głosów PRZECIW - 14  

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Grygierczyk Wojciech lat 55 – 104 głosy

Procner Wojciech lat 55 – 104 głosy

Formas Franciszek Antoni lat 69 – 90 głosów

Putek Edward Kazimierz lat 64 – 90 głosów

Zelek Wiesław Józef lat 59 – 79 głosów

Jończyk Sabina Elżbieta lat 46 – 76 głosów

Kowalczyk Zofia lat 68 – 72 głosy

Galica Alina lat 52 – 71 głosów

Handzlik Mirosław Jacek lat 57 – 70 głosów

Szabla Robert lat 52 – 69 głosów

Kizner Mirosław lat 48 – 63 głosy

 

Frekwencja: 4,58%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.

 

SOŁECTWO WITKOWICE

 

Wyniki wyborów Sołtysa: 

Luranc Andrzej lat 48 – 212 głosów

Zaręba Marian lat 65 – 123 głosy

Kawończyk Marcin Paweł lat 50 – 82 głosy

Kramarczyk Małgorzata lat 58 – 67 głosów

 

Wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej: 

Suski Artur Tomasz lat 46 – 254 głosy

Grzesło Łukasz Sławomir lat 36 – 246 głosów

Gąsiorek Magdalena Maria lat 42 – 220 głosów

Dudek Marcel lat 20 – 219 głosów

Bujarek Monika Janina lat 39 – 193 głosy

Niedziela Krystyna Elżbieta lat 66 – 181 głosów

 

Frekwencja: 25,59%

Wybranych kandydatów oznaczono kolorem zielonym.


Więcej
g8039m.jpg

Informacja o sporządzeniu spisów wyborców w wyborach sołeckich

5 miesięcy temu

INFORMACJA

O SPORZĄDZENIU SPISÓW WYBORCÓW

W WYBORACH SOŁECKICH ZARZĄDZONYCH NA NIEDZIELĘ 25 LUTEGO 2024 R.

 

 

 

Informujemy wszystkich mieszkańców sołectw o sporządzeniu w Urzędzie Gminy Kęty spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na niedzielę 25 lutego 2023 r.

 

Sprawy dotyczące spisów wyborców są załatwiane w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 13 (Rynek 7, parter), tel. 33-844-76-00 w. 111 lub 151. 

 

Uprzejmie prosimy i zachęcamy wszystkich stałych mieszkańców sołectw o telefoniczne lub osobiste sprawdzenie czy zostali ujęci w spisie.

 

Spisy można sprawdzać do piątku 23 lutego do godz. 14.00.

 

Ponadto przypominamy, aby w niedzielę 25 lutego zabrać ze sobą do głosowania dowód osobisty.

 

 

  Z up. Burmistrza

 Sekretarz Gminy Kęty

Ewelina Jura-Bączek

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

5 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

PORZĄDEK OBRAD 

LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 23 lutego 2024 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 786/8 położonej w Kętach obręb: Kęty Podlesie.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6869/33 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ. 
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2024.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2024.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 17. Apel w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
 18. Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2023.
 19. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Informacje i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty: • Poniedziałek 19 lutego o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.
 • Wtorek 20 lutego o godz. 15.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
 • Środa 21 lutego o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.
 • Czwartek 22 lutego o godz. 18.00 – Komisja Rewizyjna.


 


MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

6 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 26 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 26 stycznia 2024 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwała w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na lata 2023-2028 w Gminie Kęty.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach gruntu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kętach na lata 2024-2026.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6582/9 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 4444 położonej w Kętach obręb: Kęty Stare Miasto.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 625 i 626 położonych w Łękach.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kętach na rok 2024.
 13. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Informacje i wolne wnioski.
 17. Omówienie protokołów sesji.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty: • Poniedziałek 22 stycznia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 24 stycznia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji Rady Miejskiej w Kętach

8 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXVI sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 15 grudnia 2023 r. o 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

PORZĄDEK OBRAD

LXVI sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 15 grudnia 2023 r. o 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2024.
 5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/641/2023 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 11. Uchwała w sprawie załatwienia petycji w przedmiocie sprzeciwu wobec projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętach.
 12. Informacja Burmistrza o zgłoszonych w 2023 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia renty planistycznej.
 13. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Informacje i wolne wnioski.
 17. Omówienie protokołu sesji.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty: • Poniedziałek 4 grudnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych
 • Poniedziałek 11 grudnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 13 grudnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych
 • Czwartek 14 grudnia o godz. 18.00 – Komisja Rewizyjna.

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXV sesji Rady Miejskiej w Kętach

8 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 24 listopada 2023 r. o 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

LXV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 24 listopada 2023 r. o 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Kęty za 2022 r.

7. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

8. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.

9. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach przy ul. Adama Mickiewicza 4 na wykonanie prac dotyczących konserwacji wnętrza kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach.

10. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

11. Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.

13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

14. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

16. Sprawy bieżące.

17. Informacje i wolne wnioski.

18. Omówienie protokołu sesji.

19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

8 miesięcy temu

Na wniosek Burmistrza Gminy Kęty zwołuję LXIV sesję Rady Miejskiej w Kętach na wtorek 14 listopada 2023 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego w zakresie dotyczącym terenu Gminy Kęty.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

9 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXIII sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 27 października 2023 r. o 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

LXI sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 27 października 2023 r. o 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kęty za rok szkolny 2022/2023.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu w ramach zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty w 2024 roku.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Witkowice.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6869/33 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 5150/4 i 5160/2 położonych w Kętach obręb: Kęty Stare Miasto.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 821 oraz części działki nr 829/13 położonych w Kętach obręb: Kęty Podlesie.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1682/4 położonej w Kętach obręb: Kęty.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 6872/56 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 6872/85 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 14. Uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy Kęty do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bielany.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bulowice.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Łęki.
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Malec.
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Nowa Wieś.
 23. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Witkowice.
 24. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 25. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Informacje i wolne wnioski.
 28. Omówienie protokołu sesji.
 29. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 


 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na: • poniedziałek 23 października 2023 r.: Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych
 • środę 25 października 2023 r.: Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
 • czwartek 26 października 2023 r.: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Miejskiej w Kętach

9 miesięcy temu

Na wniosek Burmistrza Gminy Kęty zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Kętach na środę 11 października 2023 r. o godz. 15.15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja obu komunalnych oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Kęty" w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach


Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LXI sesji Rady Miejskiej w Kętach w Kętach

10 miesięcy temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXI sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 29 września 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

PORZĄDEK OBRAD

LXI sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 29 września 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kęty za lata 2021-2022.
 5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach”.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 6872/77, 6872/78, 6872/79 i 6872/80.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Kętach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6772/4, 6792/3, 6905/23 i 6905/25.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1122/3.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6872/62.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości położonych w Kętach.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bielany i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bulowice i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Łęki i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Malec i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Nowa Wieś i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Witkowice i skierowania go do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty.
 21. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bielany.
 22. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Bulowice.
 23. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Łęki.
 24. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Malec.
 25. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Nowa Wieś.
 26. Uchwała w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kęty w przedmiocie projektu Statutu jednostki pomocniczej Gminy Kęty - Sołectwa Witkowice.
 27. Uchwała w sprawie zmian Statutu Gminy Kęty.
 28. Uchwała w sprawie załatwienia skargi mieszkanki Gminy Kęty.
 29. Uchwała w sprawie załatwienia skargi mieszkańca Gminy Kęty.
 30. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 31. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 32. Sprawy bieżące.
 33. Informacje i wolne wnioski.
 34. Omówienie protokołów sesji.
 35. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na:

Poniedziałek 25 września o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.

Środa 27 września o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LX sesja Rady Miejskiej w Kętach

11 miesięcy temu

Na wniosek Burmistrza Gminy Kęty zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Kętach na wtorek 5 września 2023 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

Porządek obrad:                                       1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kęty.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/587/2023 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

12 miesięcy temu12 miesięcy temu

Na wniosek Burmistrza Gminy Kęty zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Kętach na czwartek 20 lipca 2023 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach


Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach w Kętach

rok temurok temu

Zawiadamiam o zwołaniu LVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 30 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

PORZĄDEK OBRAD

LVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 30 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia.
 5. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2022 r.
 7. Informacja o realizacji zadań przez gminne spółki komunalne.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kęty publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 9.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
 10. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Uchwała w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe związane z poprawą warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 864/6 położonej w Kętach obręb: Kęty Podlesie.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 18. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 19. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.
 20. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Informacje i wolne wnioski.
 24. Omówienie protokołu sesji.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na: • Poniedziałek 26 czerwca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.
 • Środa 28 czerwca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Porządek obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach IV kadencji

rok temurok temu

PORZĄDEK OBRAD

III sesji IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na poniedziałek 5 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Prezentacja Burmistrza dotycząca Gminy Kęty.
 6. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

Gabriela Gardyńska


Więcej
2082-akt-fotob.jpg

III sesja III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

rok temurok temu

PORZĄDEK OBRAD

III sesji III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach 

zwołanej na środę 7 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Krystyna Mirańska-Handzlik


Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji Rady Miejskiej w Kętach w Kętach

rok temurok temu

Zawiadamiam o zwołaniu LVII sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 26 maja 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

PORZĄDEK OBRAD

LVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 26 maja 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4.   Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2022:

1)   przedstawienie Raportu,

2)   debata nad Raportem,

3)   uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania.

5.   Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022:

1)   sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2022,

2)   sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2022,

3)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022,

4)   uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022,

5)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022,

6)   uchwały komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022,

7)   dyskusja,

8)   uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022,

9)   uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2022.

6.    Uchwała w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kęty w pracach Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej.

7.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

8.    Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania obejmującego wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego - ul. Legionów i ul. Żwirki i Wigury w Kętach.

9.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.

10.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

11. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawy bieżące.

14. Informacje i wolne wnioski.

15. Omówienie protokołu sesji.

16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

Informacja

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 12 maja 2023 r.

o sesji Rady Miejskiej, na której zostanie rozpatrzony

Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2022

 

1.   Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy Kęty przedstawił Radzie Miejskiej w Kętach Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2022 r.

2.   Na piątek 26 maja 2023 r. o godz. 10.00 została zwołana LVII sesja Rady Miejskiej w Kętach. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty Rynek 7. Podczas sesji odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kęty za rok 2022. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy w liczbie do 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

3.   Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach w biurze Rady w Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, tj. w czwartek 25 maja 2023 r.

4.   Do sporządzenia zgłoszenia można wykorzystać załączony formularz.

5.   Szczegółowe informacje udziela biuro Rady w Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu tel. 33 844 70 00 w.124.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Podstawa prawna:

Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.)

 

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na:


 • Poniedziałek 22 maja o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.
 • Środa 24 maja o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

 

Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach


Więcej
2082-akt-fotob.jpg

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Kętach

rok temurok temu

Zawiadamiam o zwołaniu LVI sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.


PORZĄDEK OBRAD

LVI sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Kętach wraz ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęty na lata 2021-2026.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach na odcinku od Rynku do ul. Żwirki i Wigury”.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” na odcinku od zjazdu do sklepu DINO do ul. Kwiatowej.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 6872/86 i 6905/8 położonych w Kętach obręb: Kęty Północ.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 2367/6 położonej w Kętach obręb: Kęty Nowe Miasto.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Kęty dotyczącej wyborów do Rad Dzielnic.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańca Gminy Kęty dotyczących statutów dzielnic.
 16. Uchwała w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Kętach do rozpatrzenia skargi.
 17. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Informacje i wolne wnioski.
 21. Omówienie protokołu sesji.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz

 

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na:


 • Poniedziałek 24 kwietnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych.
 • Środa 26 kwietnia o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.
 • Czwartek 27 kwietnia o godz. 18.00 – Komisja Rewizyjna.

Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Kętach

ponad rok temuponad rok temu

Zawiadamiam o zwołaniu LV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 31 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

PORZĄDEK OBRAD

LV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 31 marca 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 510022K stanowiącej 
 11. ul. Spacerową w Kętach.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 14. nr 4131/11 położonej w Kętach obręb: Kęty Stare Miasto.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 6772/2, 6905/21 i 6792/1 położonych w Kętach obręb: Kęty Północ.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki 
 17. nr 11/20 położonej w Łękach.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 19. nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kęty.
 23. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Informacje i wolne wnioski.
 27. Omówienie protokołu sesji.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na:

- poniedziałek 27 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych,

- środa 29 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach IV kadencji

ponad rok temuponad rok temu

PORZĄDEK OBRAD

II sesji IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach czwartej kadencji.
 3. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Dni Kęt -2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kalendarza prac Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach na rok 2023.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach

Gabriela Gardyńska

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Porządek obrad II sesji III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

ponad rok temuponad rok temu

PORZĄDEK OBRAD

II sesji III kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach 

zwołanej na wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Omówienie budżetu Gminy Kęty na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kalendarza prac Miejskiej Rady Seniorów w Kętach na rok 2023.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.    


Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Krystyna Mirańska-Handzlik

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

ponad rok temuponad rok temu

Zawiadamiam o zwołaniu LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 24 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

PORZĄDEK OBRAD

LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 24 lutego 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty 


Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
 8. w budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Kętach.
 9. Uchwała w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Witkowicach.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 11. nr 703/3 położonej w Kętach obręb: Kęty Podlesie.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki 
 13. nr 6582/8 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 15. nr 6872/57 położonej w Kętach obręb: Kęty Północ.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2023.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2023.
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 21. Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2022.
 22. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 23. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Informacje i wolne wnioski.
 26. Omówienie protokołu sesji.
 27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Posiedzenia komisji: • Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych zwołane na środę 22 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
 • Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych zwołane na poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty


Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach

Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg