Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaSpotkania doradcze dla mieszkańców dotyczące doboru źródła ciepła i sposobów oszczędzania energii
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Spotkania doradcze dla mieszkańców dotyczące doboru źródła ciepła i sposobów oszczędzania energii

ponad rok temu

Gmina Kęty serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach doradczych z ekspertem, których tematyką będzie: dobór ekologicznych urządzeń grzewczych, poprawa efektywności energetycznej oraz oszczędzanie energii.

W ramach spotkań przewidziano indywidualne konsultacje dla mieszkańców dotyczące należących do nich budynków w zakresie możliwych do przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, optymalnego doboru źródła ciepła (rodzaju i mocy) oraz dobrych praktyk, które pomogą zaoszczędzić energię.

Terminy spotkań:


  • 14 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Bielany, sołtysówka w Wiejskim Domu Kultury, Plac Św. Macieja 1

16.00 -17.30 – Łęki, sołtysówka w budynku OSP, ul. Akacjowa 37 


  • 16 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Nowa Wieś, sołtysówka w Dworku, ul. Dworska 7

16.00 -17.30 – Malec, budynek OSP, ul. Świętojańska 53


  • 20 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Witkowice, sołtysówka w Remizie OSP, ul. Dworska 1

16.00 -17.30 – Bulowice, sołtysówka w Budynku Przedszkola, ul. Bielska 38


  • 21 marca 2023 r. 

15.00 -17.00 – Kęty, Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13


Na spotkania szczególnie zapraszamy właścicieli budynków, którzy rozważają lub planują wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł na biomasę lub gazowy w pierwszej połowie 2023 r. W realizowanym przez Gminę Kęty Projekcie „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”, wciąż pozostaje kilkanaście wolnych miejsc.

W ramach Projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania oraz wykonanie prac w zakresie wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła w budynkach ocieplonych, tj. spełniających minimalne standardy efektywności energetycznej określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego) na poziomie 150 kWh/(m2/rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2/rok) dla budynków wielorodzinnych. Weryfikacja spełniania tego warunku będzie odbywać się poprzez przeprowadzenie oceny energetycznej budynku. W przypadku gdy ocena wykaże, że budynek nie spełnia wyznaczonych minimalnych standardów efektywności energetycznej, uzyskanie dofinansowania będzie możliwe jedynie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, których zakres określi audytor w opracowanej ocenie. Prace termomodernizacyjne nie będą podlegać dofinansowaniu. 

Dotacja do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku i będzie wynosiła odpowiednio:

1)   550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie);

2)   500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie); 

3)   450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie); 

4)   400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy.


Maksymalna wysokość dotacji do wymiany źródła ciepła może wynieść 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzone wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania będzie udzielane:

1)   do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego; 

2)   do wielokrotności 6 tys. zł, zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa sporządzonych na załączonym poniżej formularzu na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Kęty lub przesłanie pocztą na adres Urzędu lub w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia deklaracji należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości osobiście (Rynek 7, pok. 17 i 18) lub pod numerem telefonu 33/844-76-00, wew. 128 lub 198. Złożone deklaracje będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Spotkania doradcze dla mieszkańców organizowane są w ramach kampanii „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty” realizowanej w ramach Projektu pn.: Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.


Galeria

  • herb-Gmina_Kety.jpg
  • belka_piece.jpg

Do pobrania

  • Deklaracja.pdf
  • Oświadczenie współwłaściciela.pdf