Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach

ponad rok temu

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach.


Mając na względzie troskę o wszechstronny rozwój psychofizyczny i motoryczny młodego pokolenia, a także regionalne tradycje sportowe oraz zaplecze szkoleniowe jakim dysponujemy, zdecydowaliśmy utworzyć w naszej szkole klasy o profilu sportowym. Są to klasy z rozszerzonym programem edukacyjnym o dodatkowe godziny wychowania fizycznego. Ten ukierunkowany program szkolenia sportowego ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów, a także stworzenie lepszych warunków do rozwoju ich potencjału. W każdej klasie sportowej realizowany jest dziesięciogodzinny wymiar zajęć wychowania fizycznego:

Realizacja podstawy programowej (4godz./tyg.),

Ukierunkowany program szkolenia sportowego (4godz./tyg.),

Nauka i doskonalenie pływania (2godz./tyg.).

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas sportowych na poziomie szkoły podstawowej. Tworzymy dla uzdolnionej młodzieży właściwe warunki do rozwijania ich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy   i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych uczniów. Zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w której oferujemy:


 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • naukę dwóch języków obcych,
 • odpowiednią bazę treningową,
 • zajęcia na krytej pływalni,
 • udział w systemie współzawodnictwa sportowego,
 • organizację zgrupowań, obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • współpraca z klubami sportowymi: MKS "Tempo" Kęty, UMKS „Kęczanin” Kęty, TS „Hejnał” Kęty,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych,
 • opiekę psychologa i pedagoga.

 

Hołdując maksymie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zapewniamy harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka. Stwarzamy możliwości kształtowania zdolności intelektualnych oraz talentów sportowych w sprzyjającej atmosferze. 

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2023 (sekretariat szkoły)

Testy sprawnościowe odbędą się na obiektach SP nr 2 w Kętach (duża sala gimnastyczna) w terminach: 26 kwietnia 2023 godz. 16.00 – termin główny oraz 10 maja 2023 godz. 16.00 – termin uzupełniający. 


Postaw na sport i rozwój dziecka! Daj nam szansę!     

Lokalizacja

Galeria

 • plakat_2023_nabory_TS.jpg