Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaKlaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej rozpoczyna działalność

rok temu

Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom na gruncie bezpieczeństwa energetycznego z inicjatywy Gminy Kęty w dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia 2023 roku podpisane zostało porozumienie na mocy którego powołano do życia Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej. 


Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

1.  Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara – Burmistrza Gminy Kęty,

2.  Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Andrzeja Skrzypińskiego - Starostę Oświęcimskiego oraz Pawła Kobielusza – Wicestarostę Oświęcimskiego,

3.  Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Janusza Chwieruta – Prezydenta Miasta Oświęcim,

4.  Gminą Oświęcim reprezentowaną przez Mirosława Smolarka – Wójta Gminy Oświęcim, 

5.  Gminą Chełmek reprezentowaną przez Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka,

6.  Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Radosława Szota – Burmistrza Brzeszcz,

7.  Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Mariusza Kłusaka – Członka Zarządu.

 

Krok ten jest ważny z punktu widzenia wieloletniej strategii działania. Ogólnokrajowe oraz Wojewódzkie dokumenty strategiczne takie jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” odnoszące się do szeroko rozumianej tzw. zielonej transformacji, stawiają nacisk na energetykę rozproszoną. To znacząca zmiana w dotychczasowym podejściu do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. 

Klastry Energii będą uprzywilejowane w wielu aspektach, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z budżetu UE na OZE, sprzedaży energii elektrycznej wśród członków klastra, obniżonych kosztów dystrybucji, czy też budowy własnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Kolejnym ważnym krokiem będzie stworzenie w najbliższym czasie dokumentów strategicznych dla funkcjonowania Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej. To m.in. strategia rozwoju, w której zdefiniowane będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną i rozwiązania, by pozyskać jak najwięcej energii z odnawialnych źródeł w najbliższych 10 - 20 latach.

W przyszłości członkami klastra zostaną także podmioty prywatne oraz Spółki komunalne, które także są żywo zainteresowane rozwojem OZE na terenie powiatu Oświęcimskiego.Galeria

  • Porozumienie.jpg
  • _DSC1403a.JPG