Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaRuszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt!
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Ruszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt!

20 dni temu

Rozpoczęły się prace związane z realizacją ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt o długości ok. 1,28 km, wiodącego od ul. Klasztornej do ul. Staszica w Kętach. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Dotychczas w ramach prac przygotowawczych wykonano częściową wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji, którą przeprowadzono pod nadzorem przyrodniczym. Obecnie trwają prace ziemne w zakresie odhumusowania terenu oraz roboty budowlane dotyczące wykonania betonowej płyty posadowienia przepustu drogowego. Kolejne prace przewidziane w najbliższym czasie to budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci infrastruktury technicznej.

 

Przypominamy, że docelowy zakres inwestycji obejmuje m.in.:

  • budowę jezdni o szer. 7 m, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,
  • budowę 4 zatok autobusowych,
  • budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych,
  • budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami (możliwość czasowego wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na drogach objętych robotami),
  • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte),
  • budowę oświetlenia ulicznego typu LED,
  • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • oraz wykonanie nasadzeń.

 

Termin realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (data zawarcia umowy to 25.03.2024 r.).

 

Koszt inwestycji (robót budowlanych) to 18,79 mln złotych brutto, z czego 95% Gmina Kęty otrzymała w formie promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Wydział Infrastruktury Gminnej


Galeria

  • fotob-22144.jpg