Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaBon energetyczny
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Bon energetyczny

11 dni temu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Wydział Świadczeń informuje, iż wnioski o przyznanie bonu będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wartość wyliczona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bo energetyczny nie przysługuje.

 

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 60 dni od daty ich złożenia. Wniosek o  przyznanie bonu energetycznego będzie można złożyć:

  1. W siedzibie Wydziału Świadczeń przy ul. Sobieskiego 19,
  2. Za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego głównego źródła ogrzewania.

 

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*

 

* Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń w jego siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 19 lub telefonicznie pod nr tel. 33 844-76-00 wew. 402, 403, 404.

Galeria

  • 1460x616.jpg