Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaMobilne Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie powołane do działania. Przedstawiciele Gmin i Powiatu podpisali porozumienie!
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie powołane do działania. Przedstawiciele Gmin i Powiatu podpisali porozumienie!

ponad rok temu

W piątek, 3 marca 2023 roku w Oświęcimiu odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumienia w zakresie realizacji zadań polegających na współpracy z organizacjami pozarządowymi, które utworzą Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkini Zarządu Teresa Jankowska a przedstawicielami władz dziewięciu gmin powiatu oświęcimskiego:

Gminą Miasto Oświęcim reprezentowaną przez prezydenta Janusza Chwieruta,

Gminą Oświęcim reprezentowaną przez wójta Mirosława Smolarka, 

Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez burmistrza Radosława Szota, 

Gminą Kęty reprezentowaną przez burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara,

Gminą Chełmek reprezentowaną przez burmistrza Andrzeja Saternusa,

Gminą Zator reprezentowaną przez burmistrza Mariusza Makucha,

Gminą Polanka Wielka reprezentowaną przez wójta Grzegorza Gałgana, 

Gminą Przeciszów reprezentowaną przez wójta Tomasza Kosowskiego,

Gminą Osiek reprezentowaną przez wójta Marka Jasińskiego.


Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie w roku 2023 Powiatu Oświęcimskiego z gminami powiatu oświęcimskiego w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, polegającego na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Realizacja powyższego zadania ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, działających na terenie miast i gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego z założeniem, że rezultatem zadania będzie zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu, poprzez wykorzystanie możliwości organizacji pozarządowych w realizacji priorytetowych zadań, które przyczynią się do rozwoju miast i gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Galeria

  • fotos-10395.jpg