Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaKwalifikacja wojskowa w 2023 r. na terenie powiatu oświęcimskiego
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na terenie powiatu oświęcimskiego

ponad rok temu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz.440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz.333) podaje się do publicznej wiadomości, że:

w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Powiatu Oświęcimskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona 

w dniach 12 maja do dnia 27 czerwca 2023 r. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku tzw. „rocznik podstawowy”. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1999 - 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu Powiatu Oświęcimskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

na obszarze województwa małopolskiego dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Kęty [KLIKNIJ]


Galeria

  • cropped-akt-foto-2024.jpg