Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Powstanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Łękach

2 dni temu

12 lipca 2024 r. Gmina Kęty podpisała umowę, w ramach której wybudowany zostanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach.


Koszt wykonania robót wyniesie prawie 1 170 000 zł brutto a realizacją zadania zajmie się Firma Usługowo Handlowa „WALEK” Dariusz Waligóra z Żarek.


W ramach robót budowlanych powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową, siecią kablową oświetlenia drogowego oraz skarpami drogowymi. Przebudowane zostaną również istniejące skrzyżowania.


Na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Małopolskiego, Gmina Kęty pełni funkcję zarządcy w/w odcinka drogi wojewódzkiej na czas realizacji inwestycji. Udział Województwa Małopolskiego w inwestycji wyniesie 50% kosztów robót budowlanych branży drogowej wraz z kanalizacją deszczową.


Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac wyznaczono na 90 dni od dnia podpisania umowy. 


Więcej
IMG_0488.jpg

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w okresie wakacyjnym

2 dni temu

W DNIACH 

 

15.07. - 31.08.2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY 

CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3442-akt-foto.jpg

8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego już jesienią

6 dni temu

Widzisz potrzebę rozwoju naszego województwa oraz swojego otoczenia? Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom? Uważasz, że potrzebna jest inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa! Startuje 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Pomysły będzie można zgłaszać od 1 do 31 października 2024 roku.

 

Weź udział, BO warto!

 

Jesienią startuje kolejna, już 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 1 do 31 października Małopolanie, którzy mają skończone 16 lat będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować, o tym na co wydać publiczne pieniądze. Do tej pory w ramach BO WM udało się zrealizować ponad 300 zadań, aktualnie realizowane są m.in. takie zadania jak warsztaty prozdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami, wydarzenia rowerowe, biegowe, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć z pływania, nauki gry w tenisa, zakup AED, koncert muzyki filmowej, warsztaty z hipoterapii, czy warsztaty przyrodnicze połączone z wręczaniem sadzonek drzew i krzewów.


Poprzez Budżet Obywatelski Małopolanie mają realny wpływ na kształt i rozwój naszego Regionu.


Środki na realizację zadań: 

 

Na realizację zwycięskich zadań w 8. edycji BO WM zaplanowano łącznie kwotę 16 mln zł, w tym:

 • 8 mln na zadania ogólnowojewódzkie,
 • 8 mln na zadania regionalne z podziałem na 4 regiony:
 • a) Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki; 2 mln zł,
 • b) Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki; 2 mln zł,
 • c) Region Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, 2 mln zł,
 • d) Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, 2 mln zł.

 

Daty: 


Najważniejsze daty 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego:

 • 1 – 31 października 2024 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego
 • 15 maja – 13 czerwca 2025 r. – głosowanie Małopolan
 • do 7 października 2025 r. – publikacja wyników głosowania
 • od 1 stycznia 2026 r. – start realizacji zwycięskich zadań

 

Sprawdź cały harmonogram.

 

Szczegóły: 


Tak jak w poprzedniej edycji również w tej zadania będą przygotowywane za pośrednictwem generatora wniosków, który uruchomiony zostanie już 1 października br.

 

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?


W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, (12) 61 60 524, e-mailowy: [email protected]. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco zamieszczane są najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.

 

Więcej
3708-akt-fotob.jpg

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w najbliższych dniach

6 dni temu

 

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 lipca 2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3706-akt-foto.jpg

Informacja KRUS o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników

10 dni temu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Oświęcimiu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2024 poz. 90.). obejmuje ubezpieczeniem rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika.


Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:


 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub stanowi dział specjalny produkcji rolnej,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Uwaga :ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu. W każdym przypadku, gdy rolnik jego małżonek lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy (obowiązkowo)


Ubezpieczeniu na wniosek (dobrowolnemu) podlega rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza może być zarówno własnością, współwłasnością lub dzierżawą rolnika.


Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2024roku wynosi 660,00zł.


KRUS, poza prowadzeniem obsługi ubezpieczeń społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników, domowników, oraz członków ich rodzin.


Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

1/rolnicy, którzy:

a/ podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak i na wniosek,

b/ domownicy, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,

2/ członkowie rodzin rolników, domowników,

3/ pomocnicy rolnika.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników wynosi:


1) w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

(dla gospodarstw poniżej 6 ha przeliczeniowych składka refundowana jest z budżetu państwa),

2) w działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika wynosi 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.


Więcej informacji o warunkach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń z tego ubezpieczenia udzielają pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu.


Zapraszamy do kontaktu osobiście lub pod numerem telefonu 33 8425338 w godzinach pracy: poniedziałek 7.00-16.00, pozostałe dni tygodnia od 7.00 do 15.00

Informacje dostępne są także na stronie internetowej: www.gov.pl/krus 

Więcej
KRUS LOGO.jpg

Seniorze – wypełnij ankietę i włącz się w tworzenie polityki senioralnej gminy Kęty

11 dni temu

Dziś (3 lipca 2024 r.) w Miejscu Aktywności Mieszkańców odbyło się spotkanie informacyjno-robocze z udziałem przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, klubów seniora oraz organizacji, stowarzyszeń i grup skupiających wokół siebie seniorów. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Rozwoju Urszula Baczyńska-Śleziak przedstawiła pokrótce etapy prac niezbędnych do opracowania dokumentu. Obecnie rozpoczyna się etap pierwszy, skupiony na rozpoznaniu potrzeb i aktualnej sytuacji seniorów w gminie Kęty. W tym miejscu serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb seniorów mieszkających w naszej gminie. 


Ankietę wypełnić można w wersji elektronicznej, klikając w link https://forms.gle/7kBKJHc8qi1wMUGx5 lub w wersji papierowej dostępnej w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13, budynku Urzędu Gminy Kęty oraz placówkach miejskich i filiach sołeckich Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego. 


Ankieta jest w pełni anonimowa, a Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych na potrzeby opracowania Polityki senioralnej gminy Kęty na lata 2024–2028. Badanie trwa od dziś do 28 lipca 2024 r. 


Zachęcamy do podzielenia się opinią – Państwa spostrzeżenia będą miały istotny wpływ na rodzaj podejmowanych przez gminę Kęty działań na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+.


Więcej
Badanie seniorów - Kęty.jpg

Bon energetyczny

11 dni temu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Wydział Świadczeń informuje, iż wnioski o przyznanie bonu będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wartość wyliczona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bo energetyczny nie przysługuje.

 

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 60 dni od daty ich złożenia. Wniosek o  przyznanie bonu energetycznego będzie można złożyć:

 1. W siedzibie Wydziału Świadczeń przy ul. Sobieskiego 19,
 2. Za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego głównego źródła ogrzewania.

 

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*

 

* Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń w jego siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 19 lub telefonicznie pod nr tel. 33 844-76-00 wew. 402, 403, 404.

Więcej
1460x616.jpg

Marcin Blok II Zastępcą Burmistrza Gminy Kęty

12 dni temu

1 lipca 2024 r. w kęckim magistracie pracę rozpoczął II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty. Stanowisko to – decyzją Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy – objął dotychczasowy Członek Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marcin Blok.


Nowy wiceburmistrz ma 42 lata i jest kęczaninem, od lat związanym z gospodarką komunalną naszej gminy. W ostatnich latach, oprócz wspomnianej funkcji w zarządzie MZWiK, pełnił w latach 2020-2022 funkcję członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX”. Nowy wiceburmistrz posiada tytuł magistra na kierunku zarządzanie - specjalność zarządzania usługami i procesami logistycznymi. Posiada również bogate doświadczenie z zakresu rozliczania projektów unijnych i kompleksowej realizacji inwestycji. 


Wydziały, z którymi w szczególności będzie współpracował II zastępca, to Wydział Infrastruktury Gminnej, Gospodarki Nieruchomościami oraz Środowiska i Przedsiębiorczości. 


Więcej
DSC_0383.JPG

Bulowice: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

12 dni temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:


 • 4 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po LEWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)
 • 18 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po PRAWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.


W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.


Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.


UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty - kliknij tutaj-

Więcej
3442-akt-foto.jpg

Czasowe zamknięcie ul. Kęckie Góry Północne w Kętach

19 dni temu

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w związku z realizacją zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w najbliższych dniach dojdzie do utrudnień drogowych na ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach.

 

Harmonogram prac:


 • środa, 26 czerwca – zamknięcie w godz. 11.00-14.00 na odcinku przy budowanym chodniku;
 • czwartek, 27 czerwca – zamknięcie w godz. 7.00-16.00 na odcinku 1,5 km od skrzyżowania z ul. Brzozową i Kęckie Góry Północne w kierunku Kęt. 

 

Zamknięcie przejazdu jest niezbędne z uwagi na roboty nawierzchniowe. Przepraszamy za utrudnienia!

 

Więcej
3663-akt-foto.jpg

Burmistrz Gminy Kęty z wotum zaufania oraz absolutorium

20 dni temu

W piątek 21 czerwca w trakcie IV sesji Rady Miejskiej w Kętach najważniejszym tematem, nad którym toczyła się dyskusja, było udzieleniem Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023. Choć w trakcie obrad nie zabrakło wielu pytań, zwłaszcza tych, odnoszących się szczegółowo do Raportu o stanie Gminy Kęty za rok 2023, włodarz Kęt finalnie uzyskał poparcie większości radnych.

 

W trakcie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania w sali sesyjnej UG Kęty obecnych było 19 radnych. 13 z nich zagłosowało za, a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie oddał głosu przeciw. Tym samym uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania została podjęta, uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

 

Taki sam rezultat przyniosło następnie głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, które przeprowadzono po zapoznaniu się z takimi dokumentami, jak:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2023,
 • sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2023 rok,
 • uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwały Komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023.

 

Rozkład głosów 19 obecnych podczas obrad radnych to ponownie 13 głosów za oraz 6 głosów wstrzymujących się przy braku głosów przeciwko udzieleniu absolutorium. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 została przyjęta.

 

Pełny zapis obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kętach mogą Państwo znaleźć w serwisie e-sesja pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/53871/sesja-rady-miejskiej-w-ketach-w-dniu-21-czerwca-2024-r.htm.

 

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza sesja absolutoryjna Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy, który po zakończeniu obrad podziękował radnym, swojemu poprzednikowi, jak również wszystkim pracownikom kęckiego magistratu i podległych mu jednostek, realizującym założenia budżetowe Gminy Kęty.

 

B.K.S.


Więcej
3657-akt-fotob.jpg

Ruszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt!

20 dni temu

Rozpoczęły się prace związane z realizacją ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Kęt o długości ok. 1,28 km, wiodącego od ul. Klasztornej do ul. Staszica w Kętach. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Dotychczas w ramach prac przygotowawczych wykonano częściową wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji, którą przeprowadzono pod nadzorem przyrodniczym. Obecnie trwają prace ziemne w zakresie odhumusowania terenu oraz roboty budowlane dotyczące wykonania betonowej płyty posadowienia przepustu drogowego. Kolejne prace przewidziane w najbliższym czasie to budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci infrastruktury technicznej.

 

Przypominamy, że docelowy zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę jezdni o szer. 7 m, prawostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,
 • budowę 4 zatok autobusowych,
 • budowę obustronnych tłuczniowych dróg dojazdowych,
 • budowę zjazdów oraz skrzyżowań z innymi drogami (możliwość czasowego wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na drogach objętych robotami),
 • budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa, obustronne rowy otwarte),
 • budowę oświetlenia ulicznego typu LED,
 • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • oraz wykonanie nasadzeń.

 

Termin realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy (data zawarcia umowy to 25.03.2024 r.).

 

Koszt inwestycji (robót budowlanych) to 18,79 mln złotych brutto, z czego 95% Gmina Kęty otrzymała w formie promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Wydział Infrastruktury Gminnej


Więcej
fotob-22144.jpg

Energia Plus Sp. z o.o. – Operator NFOŚiGW programu „Czyste Powietrze w Gminie Kęty” – zaprasza na spotkania sołeckie

20 dni temu

Szanowni Państwo,

 

mamy zaszczyt poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w województwie małopolskim pierwszy w Polsce „Pilotażowy Program Czyste Powietrze”. Na teren gminy Kęty oddelegowany został Operator Pan Kamil Gumienny z firmy Energia Plus Sp. z o.o. tel: +48 664 144 722.

 

Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

 

Podczas tych wydarzeń dowiedzą się Państwo o szczegółach, dotyczących uzyskania nieodpłatnego audytu, możliwości skorzystania z wyższej dotacji a także poznają szereg informacji o modernizacji budynku, takich jak wymiana okien i drzwi, termoizolacja czy modernizacja systemów grzewczych.

 

Niech ta inicjatywa stanie się wspólnym wysiłkiem na rzecz poprawy jakości naszego powietrza i estetyki gminy!

 

Na modernizację domu przewidziane jest nawet 135 000 zł, które pokrywa NFOŚiGW.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Harmonogram spotkań i nasze pełnomocnictwo w załączniku.

 

Operator NFOŚiGW

Kamil Gumienny


Więcej
3645-akt-foto.jpg

Bezpłatna mammografia w Twojej okolicy. Sprawdź, czy wszystko w porządku!

miesiąc temu

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Szanse na odzyskanie zdrowia w dużym stopniu zależą od tego, kiedy uda się wykryć chorobę. Dlatego tak ważne są regularne badania mammograficzne. Okazja, by bezpłatnie się zbadać, już wkrótce!

 

Na panie z powiatów myślenickiego, suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego czekać będą wyspecjalizowani elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy. Mammografia jest bezpłatna raz na dwa lata dla kobiet od 45. do 74. roku życia – refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Aby skorzystać z badania, należy jedynie wcześniej dokonać telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 58 767 34 44. Na miejscu trzeba mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Do dyspozycji pań jest komfortowa przebieralnia oraz poczekalnia. Badanie trwa zaledwie kilka minut.


– Przed mammografią elektroradiolog przeprowadza z pacjentką krótki wywiad. Potem pomaga się jej ustawić do badania i wykonuje cztery zdjęcia – po dwa dla każdej piersi. Co ważne, w naszych mammobusach mamy nowoczesny sprzęt cyfrowy – mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust sp. z o.o. – Następnie zdjęcia są oceniane i opisywane przez naszych lekarzy. Rocznie przeprowadzamy około 210 tysięcy takich badań, dziennie nawet 1300. Średnio każdego dnia przynajmniej jedna kobieta dowiaduje się od nas o groźnej zmianie nowotworowej i dostaje wskazówki, gdzie powinna zacząć leczenie.


Rak piersi stanowi blisko jedną czwartą wszystkich nowotworów u kobiet. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

 

Sprawdź, kiedy i gdzie można się zbadać:

 

 • 12.06.2024, Jordanów, przy Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1
 • 12.06.2024, Lubień, przy Urzędzie Gminy, Lubień 50
 • 13.06.2024, Andrychów, na parkingu przy ulicy Starowiejskiej (przy Ośrodku Zdrowia, ul. Starowiejska 17a)
 • 14.06.2024, Kęty, przy Krytej Pływalni, ul. Os. Nad Sołą 29       

 

Listę innych miejsc, do których przyjadą mammobusy, NFZ publikuje na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/mammobusy/.

 

Geneva Trust Polska Sp. z o.o.


Więcej
3599-akt-fotob.jpg

IV sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie

miesiąc temu

Zawiadamiam o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

IV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na 

piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

4.   Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023:

1)   przedstawienie Raportu,

2)   debata nad Raportem,

3)   uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania.

5.   Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023:

1)   sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2023,

2)   sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2023,

3)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2023 rok,

4)   uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

5)   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

6)   uchwały Komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

7)   uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,

8)   uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023.

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kęty publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

8.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3478 przylegającej bezpośrednio do działki nr 3931 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

9.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3478 przylegającej bezpośrednio do działki nr 3930/1 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.

11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

12. Przedstawienie uchwał komisji Rady.

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawy bieżące i informacje.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kętach

mgr Iwona Piwowarska-Zaręba

 

 

 

 

 

MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

 

 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

 • Poniedziałek 17 czerwca 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 19 czerwca 2024 r. o godz. 18.00: Komisja Spraw Społecznych


 

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 


 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Wyniki z terenu gminy Kęty

miesiąc temu

Informujemy, że podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy gminy Kęty najwięcej swoich głosów oddali na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał 40,85% poparcia. Za nim uplasował się Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (25,87% głosów) i Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (16,99% głosów).

 

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 42,46%, co stawia nas nieco powyżej średniej krajowej (40,65%), a zarazem poniżej frekwencyjnego wyniku naszego województwa (43,23%) i powiatu (43,30%).

 

Uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach było 25 801 osób. Wydano 10.956 kart do głosowania.

 

Szczegółowe dane z terenu naszej gminy, w tym głosy oddane na wszystkie komitety wyborcze oraz poszczególnych kandydatów, znajdą Państwo w serwisie wybory.gov.pl:

 

 Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

Dni Kęt 2024 - Wielkie Święto Miasta!

miesiąc temu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Kęty oraz okolic na Dni Kęt 2024, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca! Przygotowaliśmy bogaty program pełen muzyki, tańca, zabaw i animacji. Sprawdźcie szczegóły! 

  

14 czerwca, piątek

 

16:00 | Bulwary nad Sołą 

Eksplozja Kolorów – kolorowa zabawa na świeżym powietrzu!  

 

19:00 | Dom Kultury, sala widowiskowa 

Spektakl Grupy Teatralnej "Antrakt" – darmowe wejściówki do odbioru w DK w dniu spektaklu!  

 

 

15 czerwca, sobota | Plac DK |

 

15:00 - Start imprezy i blok prezentujący sekcje:


 • ZPiT Kęty 
 • Szkółki wokalno-instrumentalne 
 • Grupa Teatralna Bajdurki 
 • Pokazy grup tańca nowoczesnego 

 

Coverowy Blok Koncertowy:


17:30 | S.O.S. ABBA Cover Show

19:30 | Tribute to Maanam

21:30 | Tacy Sami Lady Pank Show 

  

16 czerwca, niedziela | Plac DK |

 

15:00 Kino plenerowe dla najmłodszych 

 

KONCERTY


16:30 | Podróże dla najmłodszych z zespołem Stwory Głodomory

17:40 | MĄDRY Oskar Mądracki

18:50 | Krzywa Alternatywa

20:00 | Vixen Beatz

21:15 | Piotr Kupicha - Feel 

 

Na zakończenie DNI KĘT 2024 pokaz pirotechniczny od FAJERWERKI KORSARZ – spektakularny finał naszego święta! 

Więcej
dni_kAt_24.jpg

Burmistrz Gminy Kęty powołał Zespół ds. oszacowania szkód wywołanych ulewnym deszczem z dnia 4 czerwca

miesiąc temu

W Urzędzie Gminy Kęty rozpoczęły się prace specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie oszacowane szkód, wywołanych ostatnimi ulewnymi opadami. Komisja rozpocznie pracę w terenie już dziś (czwartek, 6 czerwca), zgłaszając się do mieszkańców gospodarstw domowych, które wczoraj ucierpiały.

 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z: •  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętach (tel. 33 845 28 70),
 •  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UG Kęty (tel. 33 844 76 00, wew. 163).

 

Więcej
3571-akt-foto.jpeg

Informacja w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Kęty za rok 2023

miesiąc temu


INFORMACJA

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 4 czerwca 2024 r. o sesji Rady Miejskiej, na której zostanie rozpatrzony

Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Gminy Kęty przedstawił Radzie Miejskiej w Kętach Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2023 r.


W sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty Rynek 7, w piątek 21 czerwca 2024 r. o godz. 16.00, rozpocznie się IV sesja Rady Miejskiej w Kętach. 


Podczas tych obrad odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Kęty za rok 2023. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy w liczbie do 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętach w biurze Rady mieszczącym się w  Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20 - I piętro), w godzinach pracy Urzędu – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, tj. w czwartek 20 czerwca 2024 r. Do sporządzenia zgłoszenia można wykorzystać załączony formularz.


Szczegółowe informacje udziela biuro Rady mieszczące się w Kancelarii Urzędu Gminy Kęty Rynek 7 (pokój nr 20 - I piętro) w godzinach pracy Urzędu (tel. 33 844 70 00 w.124).

 

 Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Kętach

Iwona Piwowarska-Zaręba

Dokumenty:


 1. Raport o stanie Gminy Kęty za rok 2023
 2. Proponowany formularz zgłoszenia

 

 

Podstawa prawna:

Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609 ze zm.)

 

Więcej
cropped-akt-foto-1275.jpg

BO Małopolski: Głosuj na zadania z naszej gminy!

miesiąc temu

W połowie miesiąca rozpoczął się finalny etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie mieszkańców. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują więc sami Małopolanie. Wybór jest ogromny na liście zadań, które dopuszczono do głosowania, znalazło się 190 zadań o charakterze regionalnym oraz 42 zadania ogólnowojewódzkie. Pośród nich zaś znajdują się projekty, zgłoszone przez organizacje z naszej gminy. Sprawdź je i zagłosuj na lokalne propozycje!

 

 

 

Zadanie „Piłka nożna pod skrzydłami Orła!”

Wsparcie LKS "Orzeł" Witkowice

(zadanie regionalne, kod: MZA 20)

 • Realizator projektu: LKS "Orzeł" Witkowice
 • Cel zadania: wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży

 

 

 

Zadanie „Futbolowa Nowa Wieś? Zgoda!”

Wsparcie Klubów Piłkarskich Niwa Nowa Wieś oraz Zgoda Malec (edycja II)

(zadanie regionalne, kod: MZA 8) • Realizator projektu: LKS Niwa Nowa Wieś oraz LKS Zgoda Malec
 • Cel zadania: Inwestycja w nowy sprzęt sportowy oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez piłkę nożną

 

 

 

Zadanie „Siatkówka to zdrowie”

Ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego

(zadanie ogólnowojewódzkie, kod: OGW4)

 • Realizator projektu: UMKS „Kęczanin” Kęty

 

 

 

Zadanie „Region Małopolska Zachodnia kocha siatkówkę”

(zadanie regionalne, kod: MZA30)

 • Realizator projektu: UMKS „Kęczanin” Kęty

 

 

 

Zadanie „Opętani muzyką”

Bijące muzyką serce Małopolski

(zadanie ogólnowojewódzkie, kod OGW 33)


 

 

 

Głosowanie trwa do 14 czerwca.

 

 

Jak głosować?

Tego dowiesz się z artykułu Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: Głosowanie czas start!

 

Więcej na:

https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WkTqiaZ5NL5kWejbs4HSQmyvqvSJ1-Krpm3-eeE_HXrk75eWiGlTeqfs_aem_AYZ7bZYCOJtaSX7FVZmUZnJlvZlKbC7kkjYG8KGXX37SHF4DmsqsRXd9351ILBakcXkNxaTBXLz8rx_zZaaZpsX2

 

oprac. B.K.S.


Więcej
fotob-21225.jpg

Kategorie

Kalendarz wydarzeń

pon
wt
śr
czw
pt
sob
niedz