Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Powstanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Łękach

2 dni temu

12 lipca 2024 r. Gmina Kęty podpisała umowę, w ramach której wybudowany zostanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Łękach.


Koszt wykonania robót wyniesie prawie 1 170 000 zł brutto a realizacją zadania zajmie się Firma Usługowo Handlowa „WALEK” Dariusz Waligóra z Żarek.


W ramach robót budowlanych powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sportowej do ul. Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową, siecią kablową oświetlenia drogowego oraz skarpami drogowymi. Przebudowane zostaną również istniejące skrzyżowania.


Na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Małopolskiego, Gmina Kęty pełni funkcję zarządcy w/w odcinka drogi wojewódzkiej na czas realizacji inwestycji. Udział Województwa Małopolskiego w inwestycji wyniesie 50% kosztów robót budowlanych branży drogowej wraz z kanalizacją deszczową.


Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac wyznaczono na 90 dni od dnia podpisania umowy. 


Więcej
IMG_0488.jpg

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w okresie wakacyjnym

2 dni temu

W DNIACH 

 

15.07. - 31.08.2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY 

CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3442-akt-foto.jpg

8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego już jesienią

5 dni temu

Widzisz potrzebę rozwoju naszego województwa oraz swojego otoczenia? Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom? Uważasz, że potrzebna jest inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa! Startuje 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Pomysły będzie można zgłaszać od 1 do 31 października 2024 roku.

 

Weź udział, BO warto!

 

Jesienią startuje kolejna, już 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 1 do 31 października Małopolanie, którzy mają skończone 16 lat będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować, o tym na co wydać publiczne pieniądze. Do tej pory w ramach BO WM udało się zrealizować ponad 300 zadań, aktualnie realizowane są m.in. takie zadania jak warsztaty prozdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami, wydarzenia rowerowe, biegowe, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć z pływania, nauki gry w tenisa, zakup AED, koncert muzyki filmowej, warsztaty z hipoterapii, czy warsztaty przyrodnicze połączone z wręczaniem sadzonek drzew i krzewów.


Poprzez Budżet Obywatelski Małopolanie mają realny wpływ na kształt i rozwój naszego Regionu.


Środki na realizację zadań: 

 

Na realizację zwycięskich zadań w 8. edycji BO WM zaplanowano łącznie kwotę 16 mln zł, w tym:

 • 8 mln na zadania ogólnowojewódzkie,
 • 8 mln na zadania regionalne z podziałem na 4 regiony:
 • a) Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki; 2 mln zł,
 • b) Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki; 2 mln zł,
 • c) Region Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, 2 mln zł,
 • d) Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, 2 mln zł.

 

Daty: 


Najważniejsze daty 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego:

 • 1 – 31 października 2024 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego
 • 15 maja – 13 czerwca 2025 r. – głosowanie Małopolan
 • do 7 października 2025 r. – publikacja wyników głosowania
 • od 1 stycznia 2026 r. – start realizacji zwycięskich zadań

 

Sprawdź cały harmonogram.

 

Szczegóły: 


Tak jak w poprzedniej edycji również w tej zadania będą przygotowywane za pośrednictwem generatora wniosków, który uruchomiony zostanie już 1 października br.

 

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?


W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, (12) 61 60 524, e-mailowy: [email protected]. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku (https://www.facebook.com/bo.malopolska) – gdzie na bieżąco zamieszczane są najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.

 

Więcej
3708-akt-fotob.jpg

Godziny pracy Kasy Urzędu Gminy Kęty w najbliższych dniach

6 dni temu

 

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 lipca 2024 r.

 

KASA URZĘDU GMINY KĘTY CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH:

 

Poniedziałek: 07:30-15:00

Wtorek: 07:30-16:30

Środa: 07:30-15:00

Czwartek: 07:30-15:00

Piątek: 07:30-13:30

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

UG Kęty


Więcej
3706-akt-foto.jpg

Informacja KRUS o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników

9 dni temu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Oświęcimiu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2024 poz. 90.). obejmuje ubezpieczeniem rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika.


Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:


 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub stanowi dział specjalny produkcji rolnej,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Uwaga :ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu. W każdym przypadku, gdy rolnik jego małżonek lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy (obowiązkowo)


Ubezpieczeniu na wniosek (dobrowolnemu) podlega rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza może być zarówno własnością, współwłasnością lub dzierżawą rolnika.


Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2024roku wynosi 660,00zł.


KRUS, poza prowadzeniem obsługi ubezpieczeń społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników, domowników, oraz członków ich rodzin.


Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

1/rolnicy, którzy:

a/ podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak i na wniosek,

b/ domownicy, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,

2/ członkowie rodzin rolników, domowników,

3/ pomocnicy rolnika.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników wynosi:


1) w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

(dla gospodarstw poniżej 6 ha przeliczeniowych składka refundowana jest z budżetu państwa),

2) w działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika wynosi 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.


Więcej informacji o warunkach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń z tego ubezpieczenia udzielają pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu.


Zapraszamy do kontaktu osobiście lub pod numerem telefonu 33 8425338 w godzinach pracy: poniedziałek 7.00-16.00, pozostałe dni tygodnia od 7.00 do 15.00

Informacje dostępne są także na stronie internetowej: www.gov.pl/krus 

Więcej
KRUS LOGO.jpg

Seniorze – wypełnij ankietę i włącz się w tworzenie polityki senioralnej gminy Kęty

11 dni temu

Dziś (3 lipca 2024 r.) w Miejscu Aktywności Mieszkańców odbyło się spotkanie informacyjno-robocze z udziałem przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, klubów seniora oraz organizacji, stowarzyszeń i grup skupiających wokół siebie seniorów. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Rozwoju Urszula Baczyńska-Śleziak przedstawiła pokrótce etapy prac niezbędnych do opracowania dokumentu. Obecnie rozpoczyna się etap pierwszy, skupiony na rozpoznaniu potrzeb i aktualnej sytuacji seniorów w gminie Kęty. W tym miejscu serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb seniorów mieszkających w naszej gminie. 


Ankietę wypełnić można w wersji elektronicznej, klikając w link https://forms.gle/7kBKJHc8qi1wMUGx5 lub w wersji papierowej dostępnej w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13, budynku Urzędu Gminy Kęty oraz placówkach miejskich i filiach sołeckich Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego. 


Ankieta jest w pełni anonimowa, a Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych na potrzeby opracowania Polityki senioralnej gminy Kęty na lata 2024–2028. Badanie trwa od dziś do 28 lipca 2024 r. 


Zachęcamy do podzielenia się opinią – Państwa spostrzeżenia będą miały istotny wpływ na rodzaj podejmowanych przez gminę Kęty działań na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+.


Więcej
Badanie seniorów - Kęty.jpg

Bon energetyczny

11 dni temu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Wydział Świadczeń informuje, iż wnioski o przyznanie bonu będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wartość wyliczona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bo energetyczny nie przysługuje.

 

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 60 dni od daty ich złożenia. Wniosek o  przyznanie bonu energetycznego będzie można złożyć:

 1. W siedzibie Wydziału Świadczeń przy ul. Sobieskiego 19,
 2. Za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego głównego źródła ogrzewania.

 

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*

 

* Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń w jego siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 19 lub telefonicznie pod nr tel. 33 844-76-00 wew. 402, 403, 404.

Więcej
1460x616.jpg

Marcin Blok II Zastępcą Burmistrza Gminy Kęty

12 dni temu

1 lipca 2024 r. w kęckim magistracie pracę rozpoczął II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty. Stanowisko to – decyzją Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy – objął dotychczasowy Członek Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marcin Blok.


Nowy wiceburmistrz ma 42 lata i jest kęczaninem, od lat związanym z gospodarką komunalną naszej gminy. W ostatnich latach, oprócz wspomnianej funkcji w zarządzie MZWiK, pełnił w latach 2020-2022 funkcję członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX”. Nowy wiceburmistrz posiada tytuł magistra na kierunku zarządzanie - specjalność zarządzania usługami i procesami logistycznymi. Posiada również bogate doświadczenie z zakresu rozliczania projektów unijnych i kompleksowej realizacji inwestycji. 


Wydziały, z którymi w szczególności będzie współpracował II zastępca, to Wydział Infrastruktury Gminnej, Gospodarki Nieruchomościami oraz Środowiska i Przedsiębiorczości. 


Więcej
DSC_0383.JPG

Bulowice: Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów i wielkogabarytów

12 dni temu

Urząd Gminy Kęty informuje, że:


 • 4 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po LEWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)
 • 18 lipca 2024 r. w Bulowicach (nieruchomości położone po PRAWEJ stronie 
 • ul. Bielskiej i Krakowskiej)

odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczonych w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.


W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia, takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.


Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w pobliżu miejsc przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.


UWAGA!


W trakcie zbiórki sprzed nieruchomości NIE ZOSTANĄ odebrane odpady budowlane i sanitarne tj. deski, belki, panele, okna, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety itp. – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Kęty - kliknij tutaj-

Więcej
3442-akt-foto.jpg

Czasowe zamknięcie ul. Kęckie Góry Północne w Kętach

19 dni temu

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w związku z realizacją zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w najbliższych dniach dojdzie do utrudnień drogowych na ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach.

 

Harmonogram prac:


 • środa, 26 czerwca – zamknięcie w godz. 11.00-14.00 na odcinku przy budowanym chodniku;
 • czwartek, 27 czerwca – zamknięcie w godz. 7.00-16.00 na odcinku 1,5 km od skrzyżowania z ul. Brzozową i Kęckie Góry Północne w kierunku Kęt. 

 

Zamknięcie przejazdu jest niezbędne z uwagi na roboty nawierzchniowe. Przepraszamy za utrudnienia!

 

Więcej
3663-akt-foto.jpg

Kategorie

Kalendarz wydarzeń

pon
wt
śr
czw
pt
sob
niedz