Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia
w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Pchli Targ już w najbliższą niedzielę!

22 godziny temuza 19 godzin

Już w najbliższą niedzielę – 26 marca – odbędzie się kolejny Pchli Targ. Wielkie święto drobnego handlu zorganizowane zostanie jak zwykle na terenie targowiska miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Kętach.

Zaproszenie do udziału w Pchlim Targu kierujemy zarówno do kupujących, jak i sprzedawców. Miłośnicy staroci, hobbyści, kolekcjonerzy, wystawcy, artyści, poszukiwacze okazji, cudeniek i ciekawych gadżetów… Tutaj każdy może sprzedawać, kupować i wymieniać to, na co tylko ma ochotę!

Targ odbywa się cyklicznie, w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Dodatkowo towarzyszyć mu także wyprzedaż garażowa, czyli nieformalna akcja sprzedaży drobnych, używanych rzeczy (zabawek, książek, różnego typu odzieży i akcesoriów domowych), które tą drogą zyskać mogą nowe życie.

Uwaga! Za przedmioty niesprzedane odpowiada ich wystawca, który musi je posprzątać i zabrać ze sobą po zakończeniu targu! Szczegółowe informacje na temat kęckiego Pchlego Targu dostępne są pod numerem telefonu (33) 844-76-00 wew. 149.

Pchli Targ w Kętach

26 marca 2023 r.

7:00-14:00

targowisko miejskie

Zapraszamy!


Więcej
1984-akt-foto.jpg

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Kętach

23 godziny temuza 6 dni

Zawiadamiam o zwołaniu LV sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 31 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

PORZĄDEK OBRAD

LV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 31 marca 2023 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 510022K stanowiącej 
 11. ul. Spacerową w Kętach.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 14. nr 4131/11 położonej w Kętach obręb: Kęty Stare Miasto.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek nr 6772/2, 6905/21 i 6792/1 położonych w Kętach obręb: Kęty Północ.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki 
 17. nr 11/20 położonej w Łękach.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 
 19. nr 3215/2 położonej w Kętach obręb: Kęty Wschód.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kęty.
 23. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Informacje i wolne wnioski.
 27. Omówienie protokołu sesji.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz

Materiały sesyjne Rady Miejskiej w Kętach

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty zostały zwołane na:

- poniedziałek 27 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Gospodarczych,

- środa 29 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych.

Materiały posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętach


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Informacja w sprawie dyżuru Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

9 dni temu

Dyżur Doradcy Rolniczego z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gminie Kęty odbywać się będzie w środy, w godzinach od 9.00 do 13.00 w sali narad tj. I piętro w budynku Urzędu, Rynek 7, w okresie od 15 marca do 15 czerwca.


Doradca pomagać będzie w wypełnianiu wniosków obszarowych wraz z ekoschematami oraz wniosków do materiału siewnego, a także udzielać informacji o wnioskach inwestycyjnych. 


Telefon kontaktowy do doradcy Małgorzata Małkus tel. 573 485 452.


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach

9 dni temu

Oferta edukacyjno - sportowa 2023/2024 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach.


Mając na względzie troskę o wszechstronny rozwój psychofizyczny i motoryczny młodego pokolenia, a także regionalne tradycje sportowe oraz zaplecze szkoleniowe jakim dysponujemy, zdecydowaliśmy utworzyć w naszej szkole klasy o profilu sportowym. Są to klasy z rozszerzonym programem edukacyjnym o dodatkowe godziny wychowania fizycznego. Ten ukierunkowany program szkolenia sportowego ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów, a także stworzenie lepszych warunków do rozwoju ich potencjału. W każdej klasie sportowej realizowany jest dziesięciogodzinny wymiar zajęć wychowania fizycznego:

Realizacja podstawy programowej (4godz./tyg.),

Ukierunkowany program szkolenia sportowego (4godz./tyg.),

Nauka i doskonalenie pływania (2godz./tyg.).

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas sportowych na poziomie szkoły podstawowej. Tworzymy dla uzdolnionej młodzieży właściwe warunki do rozwijania ich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy   i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają, iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych uczniów. Zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w której oferujemy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • możliwość wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • naukę dwóch języków obcych,
 • odpowiednią bazę treningową,
 • zajęcia na krytej pływalni,
 • udział w systemie współzawodnictwa sportowego,
 • organizację zgrupowań, obozów kondycyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • współpraca z klubami sportowymi: MKS "Tempo" Kęty, UMKS „Kęczanin” Kęty, TS „Hejnał” Kęty,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych,
 • opiekę psychologa i pedagoga.

 

Hołdując maksymie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zapewniamy harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka. Stwarzamy możliwości kształtowania zdolności intelektualnych oraz talentów sportowych w sprzyjającej atmosferze. 

Termin składania dokumentów: 25 kwietnia 2023 (sekretariat szkoły)

Testy sprawnościowe odbędą się na obiektach SP nr 2 w Kętach (duża sala gimnastyczna) w terminach: 26 kwietnia 2023 godz. 16.00 – termin główny oraz 10 maja 2023 godz. 16.00 – termin uzupełniający. 


Postaw na sport i rozwój dziecka! Daj nam szansę!     


Więcej
plakat_2023_nabory_TS.jpg

Bielany: Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze

9 dni temudzień temu

W dniu 24 marca (piątek) 2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sołtysówce w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach przy Placu Świętego Macieja 1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w ramach Programu można uzyskać na: wymianę źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, bramę garażową, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Uczestnikom spotkania zostaną udzielone informacje o zasadach Programu Czyste Powietrze oraz otrzymają ulotki informacyjne na temat Programu.

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości


Więcej
cropped-akt-foto-1953.jpg

Ruszyła rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty

10 dni temu

Przypominamy, że 14 marca o godz. 12.00 rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2023/2024.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły.

Nabór potrwa do 12 kwietnia do godz. 22.00 (termin na złożenie wniosku w systemie elektronicznym).


Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://sp-kety.nabory.pl/ 

Więcej
cropped-akt-foto-1912.jpg

Kolejna akcja krwiodawstwa już w najbliższą niedzielę

11 dni temu6 dni temu

W najbliższą niedzielę, 19 marca w Domu Katechetycznym przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach odbędzie się druga w tym roku akcja krwiodawstwa, organizowana przez parafialny Klub HDK Kęty przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Drogocenny dar będzie można złożyć na stanowiskach Małopolskiej Stacji Krwiodawstwa w godzinach od 9.00 do 15.00.


Zachęcamy do udziału.

Więcej
indeks.jpeg

Muzeum w Kętach zaprasza na 110. Spotkanie przy armacie

11 dni temu4 dni temu

Muzeum w Kętach zaprasza na 110. Spotkanie przy armacie, którego tematem będzie rodzina Schmejów, które będzie miało miejsce 21 marca o godz. 18:00 w Muzeum w Kętach.

Fabryka maszyn i odlewnia żelaza, założona w 1880 r. w Białej przez Edmunda Schmeję (1837-1896), była jednym z najważniejszych zakładów miasta. Do przedsiębiorcy i jego potomków należała również duża nieruchomość w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej, a także posesje w Kętach: folwark zwany Szmejówką, młyn papierniczy nad Macochą oraz budynek przy ul. T. Kościuszki. Syn Edmunda, Maksymilian (1866-1945) pełnił m.in. funkcję burmistrza Białej, z kolei Edmund (1871-1940) przejął po ojcu majątek ziemski w Kętach. O losach wywodzącej się z Pszczyny familii Śmiejów/ Schmejów opowiadać będzie Piotr Kenig, badacz dziejów przemysłu Bielska-Białej i okolicy.

Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie dziejami Bielska-Białej w XVIII-XIX wieku. Kustosz i kierownik Starej Fabryki, oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

110. Spotkanie przy armacie - Rodzina Schmejów w Białej, Kobiernicach i Kętach. Przemysłowcy i właściciele ziemscy. 


Prelegenci: Piotr Kenig

Wtorek 21.03.2023, godz. 18.00

Sala wystaw czasowych Muzeum Rynek 16, Kęty

Więcej
MAKK-LOGO.jpg

Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe - LGD "Dolina Soły" zaprasza

15 dni temu11 dni temu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” serdecznie zaprasza: przedstawicieli podmiotów publicznych, osoby fizycznie nie wykonujące działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz do udziału w Kampanii informacyjnej nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, które odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” (Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim)


Zgłoszenia pod nr tel. 33 843 60 28 Liczba miejsc ograniczona

Więcej
indeks.png

Spotkania doradcze dla mieszkańców dotyczące doboru źródła ciepła i sposobów oszczędzania energii

15 dni temu

Gmina Kęty serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach doradczych z ekspertem, których tematyką będzie: dobór ekologicznych urządzeń grzewczych, poprawa efektywności energetycznej oraz oszczędzanie energii.

W ramach spotkań przewidziano indywidualne konsultacje dla mieszkańców dotyczące należących do nich budynków w zakresie możliwych do przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych, optymalnego doboru źródła ciepła (rodzaju i mocy) oraz dobrych praktyk, które pomogą zaoszczędzić energię.

Terminy spotkań:


 • 14 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Bielany, sołtysówka w Wiejskim Domu Kultury, Plac Św. Macieja 1

16.00 -17.30 – Łęki, sołtysówka w budynku OSP, ul. Akacjowa 37 


 • 16 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Nowa Wieś, sołtysówka w Dworku, ul. Dworska 7

16.00 -17.30 – Malec, budynek OSP, ul. Świętojańska 53


 • 20 marca 2023 r. 

14.00 -15.30 – Witkowice, sołtysówka w Remizie OSP, ul. Dworska 1

16.00 -17.30 – Bulowice, sołtysówka w Budynku Przedszkola, ul. Bielska 38


 • 21 marca 2023 r. 

15.00 -17.00 – Kęty, Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13


Na spotkania szczególnie zapraszamy właścicieli budynków, którzy rozważają lub planują wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł na biomasę lub gazowy w pierwszej połowie 2023 r. W realizowanym przez Gminę Kęty Projekcie „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”, wciąż pozostaje kilkanaście wolnych miejsc.

W ramach Projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania oraz wykonanie prac w zakresie wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła w budynkach ocieplonych, tj. spełniających minimalne standardy efektywności energetycznej określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego) na poziomie 150 kWh/(m2/rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2/rok) dla budynków wielorodzinnych. Weryfikacja spełniania tego warunku będzie odbywać się poprzez przeprowadzenie oceny energetycznej budynku. W przypadku gdy ocena wykaże, że budynek nie spełnia wyznaczonych minimalnych standardów efektywności energetycznej, uzyskanie dofinansowania będzie możliwe jedynie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, których zakres określi audytor w opracowanej ocenie. Prace termomodernizacyjne nie będą podlegać dofinansowaniu. 

Dotacja do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku i będzie wynosiła odpowiednio:

1)   550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie);

2)   500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie); 

3)   450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie); 

4)   400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy.


Maksymalna wysokość dotacji do wymiany źródła ciepła może wynieść 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzone wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania będzie udzielane:

1)   do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego; 

2)   do wielokrotności 6 tys. zł, zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa sporządzonych na załączonym poniżej formularzu na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Kęty lub przesłanie pocztą na adres Urzędu lub w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia deklaracji należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości osobiście (Rynek 7, pok. 17 i 18) lub pod numerem telefonu 33/844-76-00, wew. 128 lub 198. Złożone deklaracje będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Spotkania doradcze dla mieszkańców organizowane są w ramach kampanii „Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty” realizowanej w ramach Projektu pn.: Wspólnie na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.


Więcej
herb-Gmina_Kety.jpg