Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaBurmistrz Gminy Kęty z wotum zaufania oraz absolutorium
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Burmistrz Gminy Kęty z wotum zaufania oraz absolutorium

20 dni temu

W piątek 21 czerwca w trakcie IV sesji Rady Miejskiej w Kętach najważniejszym tematem, nad którym toczyła się dyskusja, było udzieleniem Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023. Choć w trakcie obrad nie zabrakło wielu pytań, zwłaszcza tych, odnoszących się szczegółowo do Raportu o stanie Gminy Kęty za rok 2023, włodarz Kęt finalnie uzyskał poparcie większości radnych.

 

W trakcie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania w sali sesyjnej UG Kęty obecnych było 19 radnych. 13 z nich zagłosowało za, a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie oddał głosu przeciw. Tym samym uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania została podjęta, uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

 

Taki sam rezultat przyniosło następnie głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, które przeprowadzono po zapoznaniu się z takimi dokumentami, jak:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 i informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kęty za rok 2023,
  • sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za rok 2023,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2023 rok,
  • uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
  • uchwały Komisji Rady w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023.

 

Rozkład głosów 19 obecnych podczas obrad radnych to ponownie 13 głosów za oraz 6 głosów wstrzymujących się przy braku głosów przeciwko udzieleniu absolutorium. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2023 została przyjęta.

 

Pełny zapis obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kętach mogą Państwo znaleźć w serwisie e-sesja pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/53871/sesja-rady-miejskiej-w-ketach-w-dniu-21-czerwca-2024-r.htm.

 

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza sesja absolutoryjna Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwy, który po zakończeniu obrad podziękował radnym, swojemu poprzednikowi, jak również wszystkim pracownikom kęckiego magistratu i podległych mu jednostek, realizującym założenia budżetowe Gminy Kęty.

 

B.K.S.


Galeria

  • 3657-akt-fotob.jpg